4º Curso

CORREO ELECTRÓNICO 4º EDUCACIÓN PRIMARIA:

Para calquera dúbida, o correo electrónico da titora é:

materesarua@gmail.com

ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS: PROFE LUISA

                           ACTIVIDADES  DE   MATEMÁTICAS  

                                luisariosrod@hotmail.com                                                                   

  

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

TEMA 6

TEMA 7

TEMA 8

TEMA 9

NOVAS IMPORTANTES DO 3º TRIMESTRE

 Trala publicación das Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 por parte da Consellería de Educación, e á espera da publicación dunha normativa específica, dende  o Equipo Docente de 4º de Educación Primaria decidese o seguinte:

1. Durante o terceiro trimestre continuarase coa atención educativa ao alumnado, desenvolvendo actividades non presenciales que permitan aos alumnos  manterse incorporados á aprendizaxe continua a través da páxina web do centro.

2. Procurarase un contacto continuo e permanente a través do correo electrónico, tanto para o envío de traballos como para calquera outra consulta relacionada coa atención educativa.

3. Periodicamente colgaranse na páxina web  actividades, que unha vez realizadas poderanse reenviar cunha  fotografía ao correo electrónico do profesor que imparte a materia para facer un seguimento do seu progreso.

4. Estas actividades serán fundamentalmente de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores.

5. As actividades levadas a cabo dende o inicio do estado de Alarma non serán avaliables, inda que si voloradas positivamente. A  non realización das tarefas por dificultade de acceso aos materiais nunca implicaría unha penalización.

6. A avaliación levarase a cabo coa información recadada ata a data do inicio do Estado de Alarma, valorando positivamente a implicación, participación  e o interese cara o traballo a través do envío dos mesmos e as tutorías mediante correo electrónico durante o terceiro trimestre.

7. As actividades lectivas que se desenvolven durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020, sempre condicionadas polo situación sanitaria, non se estenderán más alá das datas establecidas na Orde do 20 de xuño de 2019.

 

CUESTIONARIO

Para mellorar a atención educativa en esta situación excepcional de alerta sanitaria, precisamos coñecer as condicións de traballo dos nosos alumnos en canto a medios e recursos tecnolóxicos dispoñibles. É necesario polo tanto, cubrir un pequeno cuestionario por alumno. O tratamento da información aportada é confidencial segundo a Lei de Proteccón de Datos e sempre con fins educativos.

Cumprimentar o cuestionario no seguinte enlace:

                             

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQfxjyOksRoKSrOCODo8Y9lqkaDhm4cM27PNJaP3K0fp5Vhg/viewform

 

 

ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE

Neste apartado iranse colgando regularmente actividades de repaso e ampliación de prendizaxes anteriores que podedes enviar por mail para ter un seguimento do voso traballo, ademais de resolver todas as dúbidas que vaian xurdindo. Na seguinte entrada atoparedes unha serie de "fichas interactivas" que se poden contestar directamente dende o voso ordenador enviando as respostas coa clave que se indica.

MATEMÁTICAS

- Tema 9. Medir longitudes. Representamos en una regla las unidades de medida como repaso del año pasado. Ejercicios 1,2 y 3 de la página 160

- Tema 9. Medir capacidades. Ejercicios 5, 8, 10 y 11

- Actividades de repaso descargables:

Matematicas refuerzo 1.doc

matematicas refuerzo 2 (1).doc

matematicas refuerzo 3.doc

- Semana 11 de mayo:

Matematicas 4

Matemáticas 5

Matemáticas 6

- Semana 18 mayo: página 164: repasamos la teoría y estudiamos las equivalencias. Ejercicios 12-13-15-16-17

- Semana 25 de mayo: Matemáticas 7

- Semana 1 de junio:

Distintos modos de expresar medidas. Ej: 21-22-23.

Actividades descargables:  Matemáticas 8

- semana 8 de junio: Ejercicios 1-2-3-4-5 de la página 171

- Semana 15 de junio: Matemáticas 9

LENGUA CASTELLANA

- Lectura tema 11. Ejercicios num 1,4 y 7 de la página 153

- Ejercicios de repaso descargables: Lengua refuerzo1.doc

- Semana 11 de mayo: página 156, repaso de ortagrafía y ejercicios num 16 y 18

- Semana 25 de mayo: lengua 2

- Semana 1 de junio: página 168 "Adverbios ,preposiciones y conjunciones ".Recordamos la teoría y hacemos los ejercicios 7-8-9-10

- Semana 8 de junio:  pag 170. Recordamos la teoría y hacemos los ejercicios 15-16

- Semana 15 de junio: Lengua 3

LINGUA E LITERATURA GALEGA

- Lectura tema 11, exercicios 1, 2 e 5 da páxina 136

- Actividades de repaso descargables:  Lingua_reforzo (1).doc

- Semana 11 de maio: exercicios 13 e 14 da páxuna 139

- Semana 18 de maio : Día das letras Galegas

Letras galegas 2020: Ricardo Carvalho Calero

- Semana 25 maio: Lingua 2

- Semana 1 de xuño:  páxina 139 "O verbo Haber". Exercicios  13-14

- Semana 8 de xuño: exercicios 13-15-16 da páxina 151 

- Semana 15 de junio: Lingua 3

 

CIENCIAS NATURAIS

- Actidades de repaso descargables: Naturais t 1.doc60 KB

- Semana 11 de mayo: actividades descargables2

- Semana 25 mayo: Ciencias naturais 3

- Semana 1 de junio: "Os instrumentos de medida" pax 88 ex: 1-2-3

CIENCIAS SOCIAIS

- Actividades de repaso descargables:

Sociais_1.doc5.88 MB

- Semana 11 de mayo: actividades descargables2

- Semana 25 mayo: ciencias sociais 3

- Semana 8 de junio: ciencias sociais 4

 EDUCACIÓN EN VALORES

- Semana 11 de mayo: actividades educación en valores1

- Semana 25 de mayo: Educación en valores 2

- Semana 8 de junio: Educación en valores 3

 

PROYECTO ZOOM

CURSO Matemáticas Lengua castellana Sociais Naturais Lingua Galega
VSQCQ9CA VSQCDLJT VSZZ4CQL VSZXHHXP VSZZ93X8
VSQAXXTQ VSQBEZW7 VSZZBBB8 VSZZCNEK VSZVA234

Aula Activa

CURSO Matemáticas Lengua castellana Sociais Naturais Lingua Galega
23 de marzo 23 de marzo 23 de marzo 23 de marzo 23 de marzo
23 de marzo 23 de marzo 23 de marzo 23 de marzo 23 de marzo
 Accede  Accede  Accede  Accede  Accede
 Accede  Accede  Accede  Accede  Accede
 Accede  Accede  Accede  Accede  Accede
 Accede  Accede  Accede  Accede  Accede

FICHAS INTERACTIVAS

Aquí atoparedes unha serie de exercios que poden incluir rellenar casillas co teclado do voso ordenador, escoitar audios, exercicios de arrastrar e soltar, resposta múltiple..., e que deberedes completar online e enviar as vosas respostas cliclando ao final da ficha en "TERMINAR", elexir logo a opcion "EVIAR OS MEUS RESULTADOS", completar os apartados de "nome", "curso" "asignatura" e introducir a seguinte dirección de e-mail: posepaula@msn.com

 

 

 

 

 
Distribuir contido