Equipos docentes

Curso 2021-2022

 1.COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

 

 Etapa/Ciclo                                                             Coordinador/a

 Ed. Infantil                                                 Iria Martín Souto

 1º e 2º de Primaria                                     Mª del Rosario Iglesias Méndez

 3º e 4º de Primaria                                     Mª Concepción Varela Fernández

 5º e 6º de Primaria                                     Carolina Valeiro López                                         

  Outros: Director, Orientador, Coordinadora do E.D.L.G., Xefa de Estudos, PT, AL, Coord de Biblioteca e coord de Extraescolares e complementarias

2. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LÍNGUA GALEGA

    Etapa/Ciclo                                                       Coordinador/a

    Coordinadora do Equipo                               Mª Beatriz Doval Pociña

    2º Ciclo Infantil                                   Mª Beatriz Doval Pociña

                                                             Iria Martín Souto

                                                             

                                                             

    1º e 2º de Primaria                         Mª Nieves Vázquez Grela

                                                          

    3º e 4º de  Primaria                        Jessica Fandiño Blanco

                                                         Paz Roca Casanova

                                                                                                                  

    5º e 6º de Primaria                         Miriam Suárez Varela

                                                         Carolina Valeiro López

                                                            

    

3. EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

    Etapa/Ciclo                                              Coordinador/a

    Coordinadora do Equipo                    Ana Roca Deibe           

    2º  Ciclo Infantil:                                 Begoña Buján Núñez

                                                              Mª Mar Polo Fernández

                                                              Rebeca González Antelo

    1º e 2º de Primaria:                             Irene Zas Andrés

    3º e 4º de Primaria:                             Mª Concepción Varela Fernández

                                                              Silvia Sánchez Bascoy

   5º e 6º de Primaria:                              Mónica Díaz Abeijón

                                                              Mª José Iglesias Lendoiro

    Xefa de Estudos                                  Mª Dolores Mantiñán Loureiro

 

4. EQUIPO DA BIBLIOTECA ESCOLAR

Coordinadora: Mª Dolores Mantiñán Loureiro

Infantil:  Eva Fariñas Pérez

            Mª Jesús Vázquez Nolasco

1º e 2º Primaria:  Mª Dolores Mantiñán Loureiro

                          Sofía Mendoza Fernández          

3º e 4º Primaria: Mª Luz Vázquez Miramontes

5º e 6º Primaria:  María Cibrán Freire

Orientación:         Dolores Bellón Concheiro

                          Mª Rosario Iglesias Méndez

                          Fco José Pía Pérez

 

5. DINAMIZACIÓN DAS TIC - EDIXGAL

Coordinador:                    Pablo Rey Vázquez

EDIXGAL:                          Antonio Mandiá Sánchez

 • Juan J. Fernández García - 3º ciclo
 • Juan Fco. Vicente González - Director
 • Aurora Souza Parra - Infantil
 • Virginia Pato Alonso - 2º ciclo
 • Mª Jesús García Durán - Inglés 1º ciclo
 • Laura Delgado Roel - Inglés 3º ciclo
 • Patricia Vilela Silva - AL Orientación
 • (Titoras-es de 5º e 6ºEP cando sexa necesario)

                           

                           

6. EQUIPOS DOCENTES 

    Educación Infantil                         

          Coordinadora: Iria Martín Souto (apoio)

          Reunións: Segundo luns lectivo do mes

 • Aurora Souza Parra (4º A E.I.)
 • Rebeca González Antelo (4ºB E.I)
 • Mª Mar Polo Fernández (5º A E.I.)
 • Mº Beatriz Doval Pociña (5ºB E.I.)
 • Eva María Fariñas Pérez (6º A E.I).
 • María Jesús Vázquez Nolasco (6º B E.I.)
 • Mª Begoña Buján Núñez ( Apoio na aula e música)
 • Mª Jesús García Durán (Lingua Inglesa)
 • María Cocepción Cotovad Gil (Pedagoxía Terapéutica)
 • Jessica Manteiga Vázquez (Audición e Linguaxe)

1º e 2º de Primaria

 

          Coordinadora: Mª del Rosario Iglesias Méndez (PT)

          Reunións: Segundo luns lectivo do mes

 • Sofía Mendoza Fernández (Titora de 1ºA)
 • Mª Nieves Vázquez Grela (Titora de 1º B )
 • Mª Dolores Mantiñán Loureiro (Titora de 1ºC)
 • Irene Zas Andrés (Titora de 2ºA)
 • Ana Roca Deibe (Titora de 2º B )
 • Juan Francisco Vicente González (Especialista en Educación Física)
 • Patricia Vilela Vázquez (Especialista en Audición e Linguaxe)

3º e 4º de Primaria

          Coordinadora: Mª Concepción Varela Fernández - 3ºA

          Reunións: Segundo luns lectivo do mes

 • Jessica Fandiño Blanco -Titora 3º B
 • Silvia Sánchez Bascoy - Titora 4º A
 • Virginia Pato Alonso - Titora 4º B
 • Antonio Mandiá Sánchez - E. Musical
 • Mª Paz Roca Casanova – E. Relixiosa
 • Francisco José Pía Pérez – Audición e Linguaxe
 • Mª Luz Vázquez Miramontes - L. Inglesa

   5º e 6º de Primaria

          Coordinadora:  Carolina Valeiro López - 6ºC

          Reunións: Segundo luns lectivo do mes

 • Mª José Iglesias Lendoiro – Titora 5º A
 • Juan José Fernádez García – Titor 5º B
 • María Cibrán Freire – Titora 5º C
 • Miriam Suárez Varela – Titora 6º A
 • Mónica Díaz Abeijón – Titora 6º B
 • Laura Delgado Roel – L. Inglesa
 • Pablo Rey Vázquez – E. Física
 • Dolores Bellón Concheiro - PT

Powered by Drupal - Design by artinet