Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

Lanzamento dun novo MOOC “Games in Schools” organizado por la European Schoolnet Academy.

Summary: 

Queres explorar formas de ensinanzas lúdicas e innovadoras que emocionen aos teus estudantes? Únete ao #GIS2023MOOC que comeza o 17/04 e obtén exemplos concretos de cómo facelo! https://bit.ly/GISMOOC23
Gallego

O curso explorará diferentes formas de incluír a aprendizaxe baseada en xogos e a gamificación na aula para promover a aprendizaxe activa, mellorar a participación dos estudantes e facilitar a adquisición e retención de coñecementos. Os participantes aprenderán como introducir a dinámica dos xogos na súa práctica docente xeral e desenvolver plans de leccións específicos por materia que utilicen a gamificación da maneira máis efectiva desde o punto de vista pedagóxico.

 

 

miniatura mooc

O uso do xogo e a arte para educar na enseñería desde a infancia

Summary: 

Obradoiro para profes e peques de infantil a primaria
Gallego

Este obradoiro tenta achegar a idea de enxeñaría ao alumnado de educación infantil e primeiros cursos de educación primaria, relacionando a súa vida e os seus xogos cotiás co mundo da enxeñaría desde una visión igualitaria, e sen utilizar, necesariamente, a tecnoloxía no proceso da aprendizaxe.

Información e rexistro nesta ligazón

miniatura recurso

Xornadas galegas de linguas estranxeiras

Summary: 

Aberto o prazo de inscrición para asistir ás Xornadas galegas de linguas estranxeiras.
Gallego

As Xornadas galegas de linguas estranxeiras celebraranse o sábado 25 de marzo de 2023 no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela.
Para poder participar é necesario formalizar a inscrición na plataforma FPROFE (referencia G2202131)

Xornadas galegas de linguas estranxeiras
Xornadas galegas de linguas estranxeiras

Programa de formación “Observa_Acción: Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”

Summary: 

Programa formativo para a observación e intercambio entre iguais.
Gallego

O programa Observa_Acción ten como finalidade fomentar o desenvolvemento profesional nas Competencias Profesionais Docentes para a cooperación e colaboración, a construción conxunta de coñecemento e o liderado e xestión de centros a través do intercambio de boas prácticas e a observación entre iguais.

Os obxectivos que se perseguen con este programa son os seguintes:

• Experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa nos centros educativos de Galicia, así como a colaboración con centros doutras comunidades autónomas e/ou países de ámbito europeo.

• Facilitar ao profesorado e aos membros do equipo directivo dun mesmo claustro a posibilidade de observar de forma directa metodoloxías nos procesos de ensino-aprendizaxe, xeitos de relación e comunicación, ou vías de xestión dos recursos propios e alleos, fomentando a adaptación e a aplicación do aprendido na súa praxe diaria.

• Fomentar o traballo en equipo de grupos de profesores/as cun interese común, incluíndo a observación activa da práctica docente de todos os seus membros, establecendo así vías de comunicación para o intercambio de boas prácticas, a reflexión, a formación metodolóxica sobre aspectos innovadores nos procesos organizativos e didácticos e a realización de proxectos de forma conxunta.

• Potenciar o traballo en equipo entre centros educativos con intereses compartidos, establecendo irmandades que fomenten a reflexión sobre aspectos organizativos, metodolóxicos e formativos innovadores para ofrecer unha formación de calidade en beneficio do alumnado.

• Favorecer a internacionalización dos centros educativos, ofrecendo a posibilidade de levar a cabo proxectos con outras Comunidades Autónomas e/ou países, e fomentando a integración reflexiva e contextualizada de innovacións educativas na súa propia práctica docente.

• Aplicar e revisar protocolos de observación de práctica docente e potenciar accións metodolóxicas innovadoras para a mellora dos procesos de aprendizaxe do alumnado.

 

O programa Observa_Acción terá unha duración de dous cursos académicos e desenvolverase en catro fases (dúas en cada ano lectivo):

1. Observa_Acción. Fase Intracentros (Comparte)

2. Observa_Acción. Fase Intercentros (Acolle)

3. Observa_Acción. Fase Estatal (Conecta)

Máis información no portal educativo:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_dx_crrhh_programa_observa_accion_2022-23.pdf

Observa Acción

Observa_Acción

Summary: 

Programa de formación “Observa_Acción: Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional
Gallego

O programa Observa_Acción terá unha duración de dous cursos académicos e desenvolverase en catro fases (dúas en cada ano lectivo)

1. Observa_Acción. Fase Intracentros (Comparte) entre docentes do mesmo centro educativo.

2. Observa_Acción. Fase Intercentros (Acolle) dirixida a equipos de docentes de varios centros de todo o ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

3. Observa_Acción. Fase Estatal (Conecta)  colaboración entre diferentes comunidades autónomas adheridas ao plan

4. Observa_Acción. Fase Europea (Internacionaliza)   experiencia de Observa_Acción visitando un centro educativo dun dos países socios europeos.

Os obxectivos que se perseguen con este programa son os seguintes:

• Experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa nos centros educativos de Galicia, e colaborar con centros doutras comunidades autónomas e/ou países de ámbito europeo.

• Facilitar ao profesorado e aos membros do equipo directivo dun mesmo claustro a posibilidade de observar de forma directa metodoloxías nos procesos de ensino-aprendizaxe, xeitos de relación e comunicación, ou vías de xestión dos recursos propios e alleos.

• Fomentar o traballo en equipo de grupos de profesores/as, establecendo así vías de comunicación para o intercambio de boas prácticas, a reflexión e a formación metodolóxica

• Favorecer a internacionalización dos centros educativos, ofrecendo a posibilidade de levar a cabo proxectos con outras Comunidades Autónomas e/ou países

• Aplicar e revisar protocolos de observación de práctica docente e potenciar accións metodolóxicas innovadoras para a mellora dos procesos de aprendizaxe do alumnado.

Ligazón á convocatoria: Observa_Acción

Observa_Acción
Observa_Acción

G2203010 Encontros de educación infantil e primaria. Curso 2022/2023

Gallego

Encontros de educación infantil e primaria.

Obxectivos:

1. Facilitar a continuidade curricular e unificar as propostas metodolóxicas.

2. Reflexionar sobre a atención á diversidade e a Igualdade de xénero nas aulas de educación infantil e primaria.

3. Propiciar o intercambio de experiencias innovadoras e de recursos didácticos entre o profesorado.

 

Data:

19 de novembro de 2022

Horario:

9:30- 14:00 e de 16:00-20:00

Duración:

8 horas

Localización:

Cidade da Cultura. Edificio Fontán. Santiago de Compostela

 

Más información en FProfe co código da actividade.

Programa
Relatores/as

Botetín da biblioteca do CFR da Coruña

Summary: 

Xa dispoñible para centros e profesorado
Gallego

Remitiuse o Boletín CFR A Coruña xuño-2021, a tódolos centros da área de influencia. Así poderano consultar antes de fin de curso e contar con el para posibles recomendacións lectoras.

 

Tamén o podes descargar clicando aquí:

Boletín xuño 2022
Boletín xuño 2022