Gallego

G1901048 - Identidade dixital: elaboración de materiais

Gallego
Summary: 
Actividade de formación na Rede de 50 horas para o deseño de materiais da materia Identidade dixital.

Código do curso: G1901048

Relatores:

Pablo Nimo e Mª Luz Castro

Datas: 

3 de febreiro a 3 de maio de 2020

Destinatarios:  Todas as ensinanzas

Obxectivos

1.Desenvolver a programación da materia de Identidade Dixital para 1º ou 2º da ESO

2.Desenvolver unha unidade didáctica que exemplifique o traballo nesta materia

3.Coñecer e dominar todos os elementos prescritivos do currículo desta materia

Contidos

1.A identidade do ser humano racional. Dereitos e dignidade persoal.

2.A identidade dixital.

3.Pensamento crítico e redes.

Máis información e inscripcións en Fprofe

Data: 
03/02/2020 - 03/05/2020
Lugar: 
Na Rede (Platega)
Tema: 

F1901105 - Estratexias para o fomento da competencia oral en inglés

Summary: 
Proposta formativa destinada ao profesorado de inglés para potenciar a expresión oral entre o alumnado de educación primaria e secundaria.
Propuesta formativa destinada al profesorado de inglés para potenciar la expresión oral entre el alumnado de educación primaria y secundaria.
Gallego

Proposta formativa destinada ao profesorado de inglés para potenciar a expresión oral entre o alumnado de educación primaria e secundaria.

  • Introdución ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas e a súa vinculación co desenvolvemento dos currículos de primaria e secundaria.
  • Estratexias de aula para fomentar a competencia oral do alumnado e a súa participación activa.
  • Emprego das novas tecnoloxías como complemento para desenvolver a expresión oral nas aulas e fóra delas.
Logo
Estratexias para o fomento da competencia oral en inglés

G1901069 - Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

Summary: 
Curso sobre consumo e finanzas na aula.
Gallego

Referencia: G1901069

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización:  22/01/2020 -- 06/03/2020

Data límite de inscrición: 12/01/2020

Lugar: Na Rede (Platega)

Prazas:  50

Horas totais: 30

Destinatarios: Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Ciclos Formativos.

Criterios de selección:

1.- Os criterios do plan anual de formación.

Obxectivos:

1. Analizar os servizos financeiros básicos desde a perspectiva do consumo.

2. Proporcionarlle ao profesorado ferramentas para o fomento do consumo responsable dos servizos financeiros básicos.

3. Proporcionarlle ao profesorado as ferramentas necesarias para a aplicación práctica dos contidos na aula e na vida diaria do alumnado.

Contidos:

1. Servizos financeiros básicos.

2. Finanzas na Rede.

3. Elaboración de orzamentos domésticos responsables.

4. Resolución de conflitos en materia de finanzas.

5. Aplicación práctica na aula.

Asesor:

Javier Seoane Bascoy (cafi.tic.programas@edu.xunta.es)

Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta
Cartel_Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

Formación continua do profesorado

Gallego

Neste apartado da web podes consultar todo o referente ás diferentes modalidades formativas que oferta o Centro Autonómico de Formación e Innovación. É o espazo onde atopar información sobre convocatorias, relación de seleccionados na formación en centros, así como toda a oferta formativa nas modalidades presencial, mixta e en rede.

Data: 
30/12/2019 - 31/08/2020
Tema: 
Áreas-CAFI: 

OBSERVA_ACCIÓN: resolución definitiva

Gallego
Summary: 
Resolución definitiva do 16 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se publica a listaxe de centros seleccionados para participar no programa de innovación educativa “Observa_Acción” durante o curso 2019-2020.
Data: 
16/12/2019
Lugar: 
CAFI
Áreas-CAFI: 

OBSERVA_ACCIÓN: resolución provisional

Gallego
Data: 
09/12/2019 - 12/12/2019
Lugar: 
CAFI
Áreas-CAFI: 

Programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN»

Gallego
Summary: 
Publicada a resolución do Programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN». O prazo para presentar as solicitudes remata o 22 de novembro de 2019.

Publicada a resolución do Programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN», que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras comunidades autónomas do Estado Español.

O prazo para presentar a solicitude remata o 22 de novembro de 2019. 

Data: 
07/11/2019 - 22/11/2019

Canto coral e técnica vocal. Proposta de currículo

Summary: 
Borrador da materia de libre configuración para 2º ESO
Gallego

No documento adxunto pode consultarse o borrador da materia Canto coral e técnica vocal, materia de libre configuración para 2º ESO.

Canto coral e técnicva vocal
Canto coral e técnica vocal

A Consellería de Educación premia oito centros polos seus Proxectos de Formación Permanente do Profesorado

Gallego
Os plans teñen como obxectivo mellorar a organización e xestión dos centros, así como a súa contorna, ou contribuír á elaboración e uso de recursos multimedia interactivos
Os CFR e o CAFI prestan apoio no deseño e supervisan o seu desenvolvemento

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar a resolución dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2018 a través dos que se recoñece a calidade dos plans de formación deseñados polos propios colexios e institutos e desenvolvidos no curso 2017/18 e que se pode consultar no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/26367 .

Por provincias, os centros recoñecidos polas súas boas prácticas foron, na Coruña, o CEIP Plurilingüe de Palmeira (Ribeira), o CEIP Plurilingüe San Marcos (Abegondo) e o CEIP Plurilingüe Os Casais (Fene); mentres que en Lugo foi premiado o IES Plurilingüe Fontem Albei (A Fonsagrada) e en Ourense o CEE O Pino, da cidade das Burgas. Na provincia de Pontevedra foron galardoados o CEIP de Portonovo (Sanxenxo), o CEIP Nosa Señora das Dores (Forcarei) e o IES Valadares (Vigo).

Para a concesión dos premios valorouse o contido innovador e transferibilidade do proxecto, os recursos tecnolóxicos utilizados, o traballo multidisciplinar e en equipo, o grao de implicación da comunidade educativa, os recursos achegados á comunidade e o desenvolvemento das competencias profesionais docentes a través destes proxectos. Así mesmo, tívose en conta a existencia  dun sistema de avaliacións relativo á implantación e desenvolvemento do proxecto e o nivel de logro acadado.

Implicados 7 de cada 10 centros

No curso 2017/18 sete de cada dez centros de ensino públicos (un total de 688 centros) desenvolveron un Plan de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) con unha ou máis liñas formativas, plans que teñen como obxectivo perfeccionar as competencias profesionais dos docentes.

Os proxectos están baseados na análise e detección das necesidades educativas do centro e propoñen estratexias de carácter didáctico e metodolóxico por medio do traballo colaborativo e adaptado a cada contexto. A súa finalidade é mellorar o ámbito organizativo ou a xestión dos centros, afectarlle cualitativamente á contorna familiar e institucional ou contribuír á elaboración e uso de recursos multimedia interactivos. Todos e cada un deles están deseñados co apoio dun Centro de Formación e Recursos (CFR) ou do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) e son desenvolvidos baixo a súa supervisión.

Colectivo: 

Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencia. Plan de Emerxencia-Evacuación

Summary: 
Aberto o prazo de inscrición para o curso Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencia, que ten como obxectivo elaborar o Plan de Emerxencia-Evacuación do centro.
Gallego

Aberto o prazo de inscrición para o curso Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencia, que ten como obxectivo elaborar o Plan de Emerxencia-Evacuación do centro. O prazo de inscrición finaliza o 5 de novembro.

Obxectivos:

1.Proporcionar unha formación específica, teórica e práctica en materia de prevención de riscos laborais.

2.Facilitar unha cultura preventiva e coñecementos para actuar como axente activo na elaboración, implantación e seguimento do plan de emerxencia-evacuación.

3.Coñecer os riscos específicos e a súa prevención no centro educativo e adquirir os coñecementos precisos para a elaboración do plan.

Horas: 30 horas.

Modalidade: Na Rede, en PLATEGA

Datas: Do 14 de novembro ao 21 de decembro 2017.

Observacións: Para acadar unha maior cobertura formativa establecerase como obxectivo específico de selección o límite dunha persoa seleccionada por centro. Non repetirán centros da pasada edición. Criterios xerais do Plan Anual de Formación.

 

 

Plan de emerxencia-evacuación
Plan de emerxencia-evacuación