Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

Costureiro docente - Formación en ensino mixto para colectivos específicos

Summary: 

Actividades formativas na Rede a través da plataforma Platega.
Gallego

Oferta formativa que propón achegas de profesionais e institucións sobre o ensino mixto. Así mesmo, explóranse outras modalidades de ensino co obxectivo de ver que aspectos destas se poden incorporar á propia práctica docente.  Proponse un modelo de coordinación horizontal a través de traballo en equipo para facer escollas e implementar un deseño de secuencias didácticas curtas e, de ser posible, integradas. Por último, analízase o ecosistema dixital galego e como este pode servir a eses fins en tanto nos permite organizar e estruturar o noso traballo nun espazo virtual.

A formación ten unha duración de 50 horas, está programada para os meses entre marzo e maio e desenvólvese por completo na Rede (sen sesións síncronas ou de conexión por videoconferencia). Ademáis é compatible con outras actividades na plataforma Platega e está organizada por colectivos específicos, con achegas realizadas por profesorado de cada un deles.

O prazo de inscrición en Fprofe remata o 25 de febreiro, a través do código da actividade:

 

 

constureiro_docente
Costureiro docente

Desenvolvemento de clases de idiomas de alto impacto. O método TPRS-CI

Summary: 

Os obxectivos deste curso son coñecer e aplicar na aula as estratexias e prácticas do método TPRS-CI. Por unha banda, para mellorar a comprensión e produción escrita e oral do alumnado de idiomas e, por outra, para desenvolver clases máis útiles e adaptadas ao alumnado.
Gallego

Desenvolvemento de clases de idiomas de alto impacto. O método TPRS-CI

Código da actividade en Fprofe: S2002282

Modalidade virtual: a través de videoconferencia.

Datas: 2 de decembro 2020   -  13/20/27 de xaneiro 2021.

Horario: 17.30-19.30

O método TPRS-CI

Próxima apertura curso en rede do TDAH desde o ámbito educativo

Summary: 

G2001026 - Curso en rede de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo
Gallego

Referencia: G2001026

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización: 27/10 - 28/11

Data límite de inscrición: 18/10/2020

Lugar: Na Rede (Platega)

Prazas:  200

Horas totais: 20

Destinatarios/as: Todas as ensinanzas

Obxetivos:

1.Tratamento do TDAH desde o ámbito educativo

Contidos:

1.Aspectos clínicos do TDAH.

2.Manexo na aula.

3.Dificultades de lectura e escritura no TDAH.

4.Prevención de accidentes comúns e Protocolo de Consenso sobre TDAH na infancia e adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario.

G2001026

Cursos na Rede con prazas vacantes

Summary: 

Se estás pensando en facer formación en liña, esta é a túa oportunidade!
Gallego
Cursos na Rede con prazas vacantes

Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC)

Summary: 

CURSO 2020 - 2021 - Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC)
Gallego

Os Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC), están orientados ao desenvolvemento das destrezas orais e da competencia comunicativa nunha lingua estranxeira, co fin de que o profesorado participante consiga a capacidade expresiva necesaria para poder impartir as súas aulas baixo estas premisas. Por este motivo, os CALC están dirixidos, preferentemente, ao profesorado de centros plurilingües e seccións bilingües que debe dar a súa materia en lingua estranxeira, pero pode matricularse calquera profesor que desexe acreditarse para impartir áreas, materias ou módulos non lingüísticos nunha segunda lingua.

Os CALC organízaos a Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial, ofértanse a través do CAFI e dos Centros de Formación e Recursos e son impartidos por profesorado das Escolas Oficiais de Idiomas. Estes cursos teñen como obxectivo a preparación do profesorado, ao longo de todo o curso para a superación das probas de certificación das EEOOII. As persoas asistentes recibirán un certificado polas 120 horas de formación recibidas, pero non a a acreditación de nivel lingüístico, para iso deben superar as probas oportunas.

Unha vez seleccionado, o profesorado deberá acreditar que posúe o nivel de competencia anterior para ser admitido no curso, de acordo co anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011, de acreditación de idiomas. O profesorado que conte con coñecementos previos pero non cunha certificación que o acredite, pode realizar unha proba de nivel no mes de setembro no CAFI ou CFR correspondente, para a que deberá inscribirse a través da aplicación www.edu.xunta.gal/fprofe.

Os cursos CALC que se desenvolven na área do CAFI son os seguintes:

- Zona de Ribeira

          - S2001088 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (mércores e xoves de 18:00 a 20:00h)

- Zona de Santiago de Compostela

          - S2001091 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel B2

                            (luns e xoves de 18:00 a 20:00h)

          - S2001090 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (luns e xoves de 16:30 a 18:30h)

          - S2001089 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (mércores e venres de 16:30 a 18:30h)

Cursos CALC
Curso 2020-2021

G2001087 EU Code Week Deep Dive MOOC 2020

Summary: 

O Centro Autonómico de Formación e Innovación de Galicia ( CAFI) incorpora á súa oferta formativa o curso "EU  Code Week  Deep  Dive  Mooc 2020". Dita formación en rede  está dirixida a todo o persoal docente galego de todos os niveis educativos interesado en coñecer e aplicar a programación nas súas aulas.
Gallego

O persoal docente interesado deberá matricularse na actividade ofertada polo CAFI e enviaráselle información con todos os pasos a seguir. Deseguido, poderán matricularse na plataforma en rede de European Schoolnet  Academy, seguir o desenvolvemento proposto, superar os 5 módulos que o integran e deseñar unha actividade para a Semana do Código.

O prazo final para completar todas as actividades remata o 30 de outubro de 2020, ás 23:59 CET. A participación no cuestionario contará un 5% na nota final e non é un requisito para recibir o certificado do curso. A actividade da Semana do Código da UE rexistrada, xunto coas revisións por pares, representará o 95% da nota final. A nota global de aprobación é do 95%.

Ao finalizar o MOOC recibirán un certificado validado pola Comisión Europea, emitido pola  EUN e a Universidade de Urbino. Unha vez contrastada a superación do MOOC na devandita plataforma, emitirase dende o CAFI unha certificación oficial da administración galega, recoñeccendo 25 horas de formación.

Para ter máis información, consulte a ficha do curso adxunta ou en Fprofe.

Deep Dive MOOC
Deep Dive MOOC

File: 

Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Summary: 

Volvamos á escola con #sentidiño. Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean.
Gallego

Xúntase a Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Asemade, pódese acceder á información completa nesta ligazón

Data: 

10/09/2020

Tema: