Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 
O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

G1902023 - Trinity College GESE grao 10. Nivel C1

Summary: 
C 1 – Prepara o teu exame de inglés
Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ten interese en lle facilitar ao profesorado galego, preferentemente vinculados aos programas plurilingües e centros bilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de inglés a través dun sistema de acreditación externa. Para tal efecto, co obxectivo de avaliar o nivel de cada participante nesta lingua, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional dará a oportunidade de presentarse aos seguintes exames desenvoltos polo Trinity London College.
 

 

Trinity College. GESE grao 10. Nivel C1

 • Código en fprofe: G1902023
 • Ligazón a fprofe.
 • Temporalización: proba oral de, aproximadamente, 25-30 minutos que se desenvolverá entre o 02/03/2020 e o 06/03/2020. Cada participante será convocado para a realización desta proba un día desa semana e en intervalos, aproximativos, de 30 minutos polo que deberá chegar cunha antelación de media hora.
 • Data límite de inscrición: 16/12/2019
 • Lugar de celebración: EGAP (Escola Galega de Administración Pública) en Santiago de Compostela.
 • Observacións: non poderán ser seleccionados os candidatos/as que teñan acreditado o nivel C1 nin o profesorado de secundaria especialista en inglés.
 • Número de prazas: 100

 

Trinity College London.
Trinity College London.

G1903008 - Roteiro o Século de Ouro en Madrid

Summary: 
O Barrio das Letras
Gallego

En dous séculos, do  XVI ao  XVII, ningún país europeo desenvolveu unha produción artística e literaria de tan elevado nivel. A extraordinaria xeración de autores en disciplinas tales como a pintura (Velázquez, Murillo, Zurbarán, Ribera...), a escultura (Berruguete, Juan de Mesa..), a arquitectura (Herrera...) ou a música (Encina, Cabezón...) e, sobre todo, a literatura (Lope de Vega, Quevedo,  Góngora, Calderón de la Barca...) deu nome a unha época coñecida en España como o Século de Ouro, cuxo eixo  capitular poderíase situar no Barrio das Letras madrileño, onde vivían algúns dos poetas e escritores máis insignes.

Este distrito, situado en pleno centro urbano da capital, estaría comprendido como límites viarios entre a Carrera de San Jerónimo, la calle de Atocha, el Paseo del Prado e a calle de la Cruz. Todo un armazón urbano de casas e  callejuelas varias que aínda conserva en pé algúns edificios de referencia, xunto aos que se alzan outros monumentos relacionados co Século de Ouro español.

- Data: 1 de febreiro de 2020

- Relator: Paco Juez Juarros.

- Máis información en fprofe: Século de Ouro

Roterio o Século de Ouro en Madrid.
Roterio o Século de Ouro en Madrid.

S1903002 - A presentación de proxectos na comunicación e na oratoria

Summary: 
Presentacións eficaces e oratoria
Gallego

O contido do curso está totalmente orientado á práctica. Durante as clases aprenderás técnicas útiles para a preparación, desenvolvemento e peche dun discurso.

O obxectivo principal do curso é ensinarlles aos asistentes a realizar presentacións en público efectivas.

Este curso non pretende estandarizar a retórica dos participantes, senón axudarlles a atopar a retórica propia de cada un. Atopar ao seu propio orador.

O alumno aprenderá a:

- Analizar un discurso.

- Estruturar a liña narrativa dun discurso para que resulte eficiente.

- Comunicar de maneira eficiente encima dun escenario.

- Crear estratexias para a improvisación do discurso, e construción da  autoconfianza nun mesmo.

 

Relator: José Manuel Dopazo Mella

Datas:

- 29 - 01 - 2019: 17:30 - 21:00h
- 05 - 02 - 2019: 17:30 - 21:00h
- 12 - 02 - 2019: 17:30 - 21:00h
 

Lugar: CAFI (Santiago de Compostela)

 

A presentación de proxectos na comunicación e na oratoria.
A presentación de proxectos na comunicación e na oratoria.

G1901075 - Mocidade desmontando o patriarcado. Metodoloxía para o empoderamento xuvenil na prevención de violencias machistas. Plan Proxecta

Summary: 
Desmontando falsos mitos.
Gallego

Que é o  patriarcado? O  patriarcado é un modelo de organización social que lles dá privilexios aos homes sobre as mulleres. É un sistema que desenvolveron historicamente todas as culturas ao longo e ancho do planeta, que distribúe de maneira desigual o poder económico, político e social en función do sexo, e que ademais se presenta coma se fose a única forma de organización social posible. É un modelo  androcéntrico, é dicir, que sitúa ao home como centro e medida de todas as cousas, e presenta á muller como a alteridade, como o outro, o diferente, o que non é estándar. Por iso aceptamos que o termo home sirva para designar a toda a humanidade ou que o masculino se considere «linguaxe neutra».

O sistema patriarcal está na base das desigualdades entre mulleres e homes, e é o conxunto de valores e crenzas no que nos educaron. Ás veces custa velo, porque é algo que temos moi arraigado, témolo  interiorizado e normalizado.

As sociedades patriarcais asignan diferentes tarefas ás persoas en función da súa pertenza a un ou outro sexo: ás mulleres confíreselles un rol reprodutivo, ligado ao coidado da familia, ao sostemento do fogar e ao espazo privado, e aos homes un rol produtivo, o do traballo remunerado, o espazo público e a toma de decisións. É a división sexual do traballo, que fai unha repartición de roles en función do xénero pouco ou nada equitativo e provoca a dependencia das mulleres respecto dos homes.

A forma como esperamos que se comporte unha muller e como esperamos que se comporte un home son construcións sociais, como crer que as mulleres son máis cariñosas, que todas desexan ser nais ou que os homes teñen un impulso sexual irrefreable. Moitas das cousas que facemos e das decisións que tomamos, que cremos que facemos e decidimos libremente, están influídas pola ideoloxía patriarcal.

Que non te líen con falsos mitos!!

Se queres demontar o patriarcado, agardámoste!

G1901075 Mocidade desmontando o patriarcado. Metodoloxía para o empoderamento xuvenil na prevención de violencias machistas. Plan Proxecta

Datas:

 • 28 - 01 - 2019: 17:30 - 21:00h
 • 04 - 02 - 2019: 17:30 - 21:00h
 • 11 - 02 - 2019: 17:30 - 21:00h
 • 18 - 02 - 2019: 17:30 - 21:00h
 • 10 - 03 - 2019: sesión non presencial

Lugar: CAFI (Santiago de Compostela) - Aula 11

 

Mocidade desmontando o patriarcado.
Que non te líen con falsos mitos.

Probas DELF e DALF. Alianza francesa. Niveis B2 e C1

Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ten interese en lle facilitar ao profesorado, preferentemente vinculados aos programas plurilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de francés a través dun sistema de acreditación externa. Para tal efecto, co obxectivo de avaliar o nivel de francés, a Consellería dará a oportunidade de se presentar ao exame DELF B2 e DALF C1 desenvolvido pola Alianza Francesa.

O DELFDiplôme d’études en langue française e o DALF, Diplôme approfondi de langue française,  son as certificacións oficiais internacionais expedidas polo Ministerio de Educación Nacional de Francia, para acreditar as competencias en francés dos candidatos estranxeiros e dos franceses oriúndos dun país non francófono e que non posúen un Diploma do Ensino Público Secundario ou Superior francé.

Avalía as competencias comunicativas en  todas as situacións habituais no ambiente laboral e profesional:

 • Comprensión oral
 • Comprensión escrita
 • Produción oral
 • Produción escrita

Referencia dos cursos para se apuntar en fprofe:

 

DELF. Alianza francesa. Nivel B2

 

- Código en fprofe: G1902019

 • Proba escrita: luns 03 de febreiro de 2020, horario, de 09:30 a 12:00h . O lugar de celebración, agás cambios de última hora, será na EGAP (Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compo stela).

 • Proba oral: realizarase desde o 1 ao 25 de febreiro nunha hora determinada en cada Alianza francesa .

 • Data límite de inscrición: 16 de decembro de 2019

 • Prazas: 50

 • Observacións: non poderán ser seleccionadas as persoas candidatas que teñan acreditado o nivel B2 nin os mestres especialistas en francés.

Para máis información: DELF

Podedes atopar máis información sobre estrutura e modelos de exame en www.delf-dalf.es

 

DALF. Alianza francesa. Nivel C1

 

- Código en fprofe: G1902020

 • Proba escrita: mércores 05 de febreiro de 2020, horario, de 09:30 a 13:30h. O lugar de celebración, agás cambios de última hora, será na EGAP (Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela).

 • Proba oral: realizarase desde o 1 ao 25 de febreiro nunha hora determinada en cada Alianza francesa.

 • Data límite de inscrición: 16 de decembro de 2019

 • Prazas: 50

 • Observacións: non poderán ser seleccionadas as persoas candidatas que teñan acreditado o nivel C1 nin o profesorado de secundaria especialista en francés.

Para máis información: DALF

Podedes atopar máis información sobre estrutura e modelos de exame en www.delf-dalf.es

Exames oficiais da probas DAFL e DELF
Exames oficiais da probas DAFL e DELF

S1903003 - Achieving a meaningful CLIL classroom

Gallego
Summary: 
Aproximación e reflexión sobre modelos con enfoque AICLE, atendendo tanto aos distintos enfoques metodóloxicos e estratexias para empregar na aula, así como á programación, secuenciación e avaliación en AICLE.
Data: 
15/01/2020 - 30/01/2020
Lugar: 
Centro Autónomico de Formación e Innovación (CAFI)
Tema: 
Sección: 
Áreas-CAFI: 

S1903003 - Achieving a meaningful CLIL classroom

Summary: 
Aproximación e reflexión sobre modelos con enfoque AICLE, atendendo tanto aos distintos enfoques metodóloxicos e estratexias para empregar na aula, así como á programación, secuenciación e avaliación en AICLE.
Gallego

S1903003 - Achieving a meaningful CLIL classroom 

Centro Autónomico de Formación e Innovación (CAFI)

Datas: 15 e 16 de xaneiro do 2020 -  29 e 30 de xaneiro do 2020

G1903013 - Roteiro Torrente Ballester en Ferrol

Summary: 
Ferrol me fecit
Gallego

A peripecia vital de Gonzalo Torrente Ballester na súa cidade natal pódese resumir en catorce "estacións" que retratan a súa infancia e mocidade e os seus primeiros anos como profesor, ata a súa morte e repouso no cemiterio de Serantes.

Comeza o percorrido no val de Serantes no cemiterio desta poboación (antigo municipio e agora pertencente a Ferrol) é onde se enterrou a Torrente e onde se lle fai unha ofrenda floral cada ano; a casa dos seus avós maternos, nos Corrais; a ermida de San Antonio da Cabana...

Pola tarde continuaremos con lugares moi vinculado á infancia do escritor como a Praza de Amboage ou o Tirso de Molina no que estudou. Percorreremos a rúa Gravina na que viviu cando aprobou as oposicións a catedrático de instituto e pediu Ferrol como destino. No número 8 desta rúa residiu no que consideraba "os anos máis felices da súa vida" e alí celebraba cada xoves un faladoiro ao que, cando podía, asistía Álvaro Cunqueiro, e pola que tamén pasou o xa entón médico Carlos Castilla  cando cumpría co servizo militar. Aquí empeza a súa carreira como escritor. Nesta casa escribe Javier Mariño, El golpe de Estado de Guadalupe Limón e varias obras de teatro.

A ruta continúa polo Paseo de Herrera, desde onde Torrente dicía que se podía contemplar "a paisaxe industrial máis bonita do mundo"; o Jofre, a onde acudía a ver obras de teatro desde pequeno espertando unha paixón que nunca o abandonou; e o Casino, que frecuentaba e do que foi directivo. O Instituto Concepción Arenal (o antigo e o actual da rúa Cuntis), onde impartiu clases en diversos períodos, o peirao de Curuxeiras pola súa querenza polo mar ou o busto dedicado a Torrente no campus de Ferrol forman parte tamén dun percorrido urbano que continúa no actual Centro Torrente Ballester, en cuxa casa anexa viviu ata os catro anos.

Código en fprofe: G1903013

Data: 16 de novembro de 2019

Lugar: Ferrol

Relator: José Antonio Ponte Far

 

Ferrol me fecit
Roteiro Torrente Ballester en Ferrol

G1903005 Roteiro Antonio Machado en Segovia

Summary: 
Lembrando a Machado en Segovia
Gallego

Neste roteiro pola cidade na que viviu Antonio Machado percorreremos os lugares que foron emblemáticos durante a súa estadía en Segovia e o camiño que percorría cada día para ir desde o Instituto onde impartía clase ata a pensión onde se aloxaba. É un recorrido entrañable que nos permitirá coñecer mellor o gran poeta e recrear a Segovia da súa época.

A visita comeza na Plaza de Díaz Sanz, onde se atopa o Instituto no que impartiu clases de francés. Continúase camiñando ao pé do Acueducto ata chegar ao miradoiro da Canaleja e á Casa de los Picos, no seu patio impartiu Machado a súa primeira conferencia en Segovia. Seguimos subindo a rúa facendo referencia a lugares que foron relevantes para o autor e que desapareceron para deixar lugar a novas construcións, como o antigo Hotel Comercio ou o Café de la Unión, onde presidía la tertulia. Así chegamos á Plaza Mayor para descubrir outros lugares que contan a historia do poeta, como o Café Juan Bravo.

Finalmente descendemos a rúa Escuderos e chegamos á Casa-Museo de Antonio Machado, a súa residencia durante os anos de estadía na nosa cidade. Ao entrar nesta antiga pensión, que rexentaba doña Luisa Torrego, comprobamos o encanto que respira esta casa, fiel reflexo da época en que a habitou Antonio Machado.

Data de realización: 26 de outubro de 2019

Lugar: Segovia

Relator: Jesús Pastor Martín

Enlace a parte do percorrido: preme