Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

G2302011 Obradoiros de mellora da competencia comunicativa do profesorado

Summary: 

Data de celebración: sábado, 04 de maio. Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
Gallego

OBXECTIVOS:
1.Compartir prácticas verbais e non verbais na aula e na comunidade educativa con sentido estético.
2.Desenvolver recursos e estratexias de apoio para a mediación lingüística.
3.Aprender a conectar coa emoción desde a técnica discursiva.

CONTIDOS:
1.Estratexias orais para a mellora dos procesos de ensino-aprendizaxe de linguas.
2.Optimización do uso de soportes complementarios á fala en distintos contextos.
3.Estratexias de apoio para a mediación lingüística.

ENFOQUE E FORMATO DO EVENTO:
O enfoque do evento procura atender ao desenvolvemento da competencia comunicativa de todo o profesorado, desbotando a idea de que o público base deste tipo de obradoiros sexa só de especialidade lingüística.
Así, o profesorado asistente de todos os corpos e especialidades poderá atopar cuestións de interese para desenvolver: as súas habilidades verbais, tanto en linguas cooficiais coma en linguas estranxeiras, pensando na aula e tamén na comunidade educativa; as non verbais; as persuasivas e de sentido estético; e as de mediación lingüística, cuestión moi relevante para todo o profesorado.
A estrutura do evento procura responder ao enfoque práctico do seu deseño. Por iso, toda a xornada está constituída por sesións simultáneas que responden a un formato obradoiro ou a un formato charla con alto carácter práctico/dialóxico.

obadoiros cartaz
obadoiros cartaz

Video: 

Oradoiros video

G2302011 Obradoiros de mellora da competencia comunicativa do profesorado

Summary: 

Data de celebración: sábado, 04 de maio. Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
Undefined

O novo marco de competencias profesionais docentes brinda a oportunidade de unir sinerxías entre distintas especialidades arredor do fornecemento da competencia comunicativa do profesorado de todas as áreas / materias.
OBXECTIVOS:
1.Compartir prácticas verbais e non verbais na aula e na comunidade educativa con sentido estético.
2.Desenvolver recursos e estratexias de apoio para a mediación lingüística.
3.Aprender a conectar coa emoción desde a técnica discursiva.
CONTIDOS:
1.Estratexias orais para a mellora dos procesos de ensino-aprendizaxe de linguas.
2.Optimización do uso de soportes complementarios á fala en distintos contextos.
3.Estratexias de apoio para a mediación lingüística.
INDICADORES COMPETENCIAIS:
Competencia comunicativa - Comunicación non verbal - Básico - Aplica estratexias variadas de linguaxe non verbal para ampliar e clarificar mensaxes verbais.
Competencia comunicativa - Comunicación non verbal - Básico - É consciente do valor semántico da posición e do movemento corporal na comunicación.
Competencia comunicativa - Comunicación non verbal - Básico - Organiza o seu corpo e a súa xestualidade para acompañar e harmonizar o discurso.
Competencia comunicativa - Comunicación verbal - Básico - Acompaña as interaccións entre o alumnado, facilitando, proporcionando realimentación e recursos para a mellora
Competencia comunicativa - Comunicación verbal - Básico - Adapta a comunicación ás necesidades do contexto e das persoas interlocutoras, alternando entre diferentes códigos verbais segundo sexa preciso
Competencia comunicativa - Linguas maternas e estranxeiras - Básico - Emprega as dúas linguas maternas na súa comunicación, segundo as necesidades do alumnado e en contextos non regulados normativamente.
1
Competencia comunicativa - Linguas maternas e estranxeiras - Básico - Manexa estratexias básicas comunicativas en linguas estranxeiras curriculares para comunicarse e interactuar co alumnado segundo as súas necesidades.
Competencia comunicativa - Mediación lingüística. Recursos e estratexias de apoio - Básico - Adapta, parafrasea e transmite os aspectos esenciais do proceso de ensino-aprendizaxe ao alumnado e ás familias
Competencia comunicativa - Mediación lingüística. Recursos e estratexias de apoio - Básico - Coñece e importancia da comunicación aumentativa na relación co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
Competencia comunicativa - Mediación lingüística. Recursos e estratexias de apoio - Básico - Recoñece as dificultades lingüísticas e comunica a natureza do problema con linguaxe axeitada ao nivel do alumnado
Competencia comunicativa - Sentido estético, dramático e capacidade de emocionar - Básico - Coñece diferentes linguaxes e/ou canles comunicativas que conectan coa realidade do alumnado no seu contexto socioeducativo
Competencia comunicativa - Sentido estético, dramático e capacidade de emocionar - Básico - Entende a necesidade de xerar interaccións variadas con diversos elementos narrativos que manteñan a atención e a persistencia na tarefa proposta en cada momento
ENFOQUE E FORMATO DO EVENTO:
O enfoque do evento procura atender ao desenvolvemento da competencia comunicativa de todo o profesorado, desbotando a idea de que o público base deste tipo de obradoiros sexa só de especialidade lingüística.
Así, o profesorado asistente de todos os corpos e especialidades poderá atopar cuestións de interese para desenvolver: as súas habilidades verbais, tanto en linguas cooficiais coma en linguas estranxeiras, pensando na aula e tamén na comunidade educativa; as non verbais; as persuasivas e de sentido estético; e as de mediación lingüística, cuestión moi relevante para todo o profesorado.
A estrutura do evento procura responder ao enfoque práctico do seu deseño. Por iso, toda a xornada está constituída por sesións simultáneas que responden a un formato obradoiro ou a un formato charla con alto carácter práctico/dialóxico.

obadoiros cartaz
obadoiros cartaz

Video: 

Oradoiros video

Boletín do CFR de A Coruña

Summary: 

Neste espazo poderá vostede acceder aos diversos exemplares do Boletín do CFR de A Coruña.
Gallego
Neste espazo poderá vostede acceder aos diversos exemplares do Boletín do CFR de A Coruña.
É esta unha publicación que se emite periódicamente. Xeralmente son dous números por ano e no que se poden atopar múltiples referencias a publicacións significativas e de impacto sobre temáticas variadas relacionadas co mundo da innovación, da formación, da didáctica...
Nesta publicación participa o persoal asesor do centro e, mesmamente, contamos con colaboracións externas de profesorado de toda as etapas educativas: educación infantil e primaria, secundaria, e Universidade.
Pretendendemos que sexa unha publicación actualizada e cun enfoque innovador e práctico e agardamos que sexa do seu interese.
 
 

 

Publicacións:

 
imaxe boletín CFR Coruña
imaxe boletín CFR Coruña

Inscrición en cursos CALC

Summary: 

Prazas vacantes en cursos CALC
Gallego

Anúnciase a dispoñibilidade de vacantes nas seguintes actividades polo que se amplía o período de inscrición:

  • C2301015 Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Francés nivel B2
  • C2301056 Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Francés nivel B2
  • C2301057 Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Inglés nivel C1

 

Consultar a data límite de inscrición, requisitos, lugares de celebración e outra información nas respectivas fichas de cada unha das actividades.

 

Inscrición en FPROFE https://www.edu.xunta.gal/fprofe/

 

cursos CALC 2024
Cursos CALC 2024

Xornadas galegas de linguas estranxeiras

Summary: 

Aberto o prazo de inscrición para asistir ás Xornadas galegas de linguas estranxeiras.
Gallego

As Xornadas galegas de linguas estranxeiras celebraranse o sábado 25 de marzo de 2023 no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela.
Para poder participar é necesario formalizar a inscrición na plataforma FPROFE (referencia G2202131)

Xornadas galegas de linguas estranxeiras
Xornadas galegas de linguas estranxeiras

Observa_Acción

Summary: 

Programa de formación “Observa_Acción: Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional
Gallego

O programa Observa_Acción terá unha duración de dous cursos académicos e desenvolverase en catro fases (dúas en cada ano lectivo)

1. Observa_Acción. Fase Intracentros (Comparte) entre docentes do mesmo centro educativo.

2. Observa_Acción. Fase Intercentros (Acolle) dirixida a equipos de docentes de varios centros de todo o ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

3. Observa_Acción. Fase Estatal (Conecta)  colaboración entre diferentes comunidades autónomas adheridas ao plan

4. Observa_Acción. Fase Europea (Internacionaliza)   experiencia de Observa_Acción visitando un centro educativo dun dos países socios europeos.

Os obxectivos que se perseguen con este programa son os seguintes:

• Experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa nos centros educativos de Galicia, e colaborar con centros doutras comunidades autónomas e/ou países de ámbito europeo.

• Facilitar ao profesorado e aos membros do equipo directivo dun mesmo claustro a posibilidade de observar de forma directa metodoloxías nos procesos de ensino-aprendizaxe, xeitos de relación e comunicación, ou vías de xestión dos recursos propios e alleos.

• Fomentar o traballo en equipo de grupos de profesores/as, establecendo así vías de comunicación para o intercambio de boas prácticas, a reflexión e a formación metodolóxica

• Favorecer a internacionalización dos centros educativos, ofrecendo a posibilidade de levar a cabo proxectos con outras Comunidades Autónomas e/ou países

• Aplicar e revisar protocolos de observación de práctica docente e potenciar accións metodolóxicas innovadoras para a mellora dos procesos de aprendizaxe do alumnado.

Ligazón á convocatoria: Observa_Acción

Observa_Acción
Observa_Acción

Botetín da biblioteca do CFR da Coruña

Summary: 

Xa dispoñible para centros e profesorado
Gallego

Remitiuse o Boletín CFR A Coruña xuño-2021, a tódolos centros da área de influencia. Así poderano consultar antes de fin de curso e contar con el para posibles recomendacións lectoras.

 

Tamén o podes descargar clicando aquí:

Boletín xuño 2022
Boletín xuño 2022

Lectores competentes no século XXI

Summary: 

Dende o 31 de maio ao 15 de xuño no CFR da Coruña
Gallego

Lectores competentes no século XXI

31/05/2022 17:30—20:00 h

Hologramas, robots & IAs. Como promover a lectura dixital na era dixital.

Relatora. Elisa Yuste (Consultora experta en promoción lectura ).

01/06/2022 17:30—20:00 h

LIX Dixital. Novas formas de contar historias e acceder á información Relatora.

Elisa Yuste (Consultora experta en promoción lectura).

06/06/2022 17:30—20:00 h

Os retos da lectura hoxe.

Relator. Daniel Cassany (Univ. Pompeu Fabra).

07/06/2022 17:30—20:00 h

Lectura contra a desinformación Relator.

Daniel Cassany (Univ. Pompeu Fabra)

13/06/20 17:30—20:00 h

Clubs de lectura: unha práctica de lectura compartida.

Relatora. Anxos Paz García (IES de Brión)

15/06/2022 17:30—20:00 h

O álbum ilustrado e o seu papel na formación de lectores .

Relatoras: María Jesús Fernández (mestra, experta en LIX, mediadora)

Programa do curso Lectores competentes no século XXI
Programa do curso Lectores competentes no século XXI

Espazo Educar Vimianzo

Summary: 

Venres 13 de maio en Vimianzo
Gallego

O vindeiro venres 13 de maio terá lugar no Castelo de Vimianzo unha sesión formativa para a comunidade educativa das escolas unitarias de Vimianzo, Laxe, Camariñas e Cee.

Intervirán Gerardo Reino que enfatizará os beneficios da introdución da robótica e o pensamento computacional a idades temperás.

O mesmo fará Pablo Díaz coa importancia dos contos no desenvolvemento da mente infantil.

E por último Boniface Ofogo porá de relieve a importancia da prevención do acoso a través de varias historias.

Espazo Educar Vimianzo
Espazo Educar Vimianzo