Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

Cursos de idiomas

Summary: 

Inscrición nos cursos de Idiomas organizados polo CFR de A Coruña en colaboracións coas EEOOII.
Gallego

Está aberto o prazo para a inscrición nos cursos de idiomas que organiza o CFR de A Coruña en colaboración coa Escola Oficial de Idiomas da Coruña.

Pódese consultar a oferta de cursos, os horarios e os lugares de celebración na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual/course/view.php?id=759

O prazo de inscrición para os cursos do 1º cuadrimestre remata o 15 de setembro de 2023.

 

Calc, matrícula nos cursos
Calc, matrícula nos cursos

Lanzamento dun novo MOOC “Games in Schools” organizado por la European Schoolnet Academy.

Summary: 

Queres explorar formas de ensinanzas lúdicas e innovadoras que emocionen aos teus estudantes? Únete ao #GIS2023MOOC que comeza o 17/04 e obtén exemplos concretos de cómo facelo! https://bit.ly/GISMOOC23
Gallego

O curso explorará diferentes formas de incluír a aprendizaxe baseada en xogos e a gamificación na aula para promover a aprendizaxe activa, mellorar a participación dos estudantes e facilitar a adquisición e retención de coñecementos. Os participantes aprenderán como introducir a dinámica dos xogos na súa práctica docente xeral e desenvolver plans de leccións específicos por materia que utilicen a gamificación da maneira máis efectiva desde o punto de vista pedagóxico.

 

 

miniatura mooc

G2201140 Unlocking the Power of AI

Gallego

Actividade de 16 horas en LINGUA INGLESA da EUROPEAN SCOOLNET

Datas: 13 de marzo a 19 de abril

Inscripción a través de FPROFE co Código G2201140 e na páxina da EUROPEAN SCOOLNET do link seguinte:

Link de inscripción e de máis información: https://bit.ly/UnlockingAI_MOOC

 

Unlocking the Power of AI

Xornadas galegas de linguas estranxeiras

Summary: 

Aberto o prazo de inscrición para asistir ás Xornadas galegas de linguas estranxeiras.
Gallego

As Xornadas galegas de linguas estranxeiras celebraranse o sábado 25 de marzo de 2023 no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela.
Para poder participar é necesario formalizar a inscrición na plataforma FPROFE (referencia G2202131)

Xornadas galegas de linguas estranxeiras
Xornadas galegas de linguas estranxeiras

DELF (B2) e DALF (C1) Alianza Francesa

Summary: 

Oferta das probas realizadas pola Alianza Francesa para a adquisición do nivel B2 (DELF) e do nivel C1 (DALF)
Gallego

No mes de xuño terán lugar as probas da Alianza Francesa co obxectivo de que o profesorado galego poida acreditar as súas competencias nesta lingua e certificar os seguintes niveis:

O DALF, Diplôme approfondi de langue française (Diploma avanzado de Lingua francesa),  é a certificación oficial internacional expedida polo Ministerio de Educación Nacional de Francia, para acreditar as competencias en francés dos/as candidatos/as estranxeiros/as.

O DELF, Diplôme d’études en langue française (Diploma de Estudos en Lingua Francesa), é a certificación oficial internacional expedida polo Ministerio de Educación Nacional de Francia, para acreditar as competencias en francés dos/as candidatos/as estranxeiros/as.

As probas celebraranse na EGAP (Escola Galega de Administración Pública), en Santiago de Compostela os días 1 de xuño e 5 de xuño, durante a mañá.

Para ter máis información ao respecto, pódese remitir un correo ao enderezo electrónico cafi.linguasestranxeiras1@edu.xunta.gal

Delf Dalf

G2214003 TICE et interculturalité dans nos cours de FLE

Summary: 

Este curso vai dirixido ao profesorado de lingua francesa dos distintos corpos (primaria, secundaria e EOI) que estea interesado en actualizar a súa competencia lingüística e mellorar as destrezas comunicativas do seu alumnado a través de actividades interculturais e recursos variados.
Gallego

Obxectivos

1.Desenvolver as estratexias didácticas para a mellora das destrezas comunicativas na lingua francesa do alumnado.

2.Facilitarlle ao profesorado especialista a práctica do francés para a súa actualización.

3.Achegarse á cultura francófona a través de actividades interculturais variadas.

 

Contidos

1.Estratexias e recursos didácticos e dixitais para fomentar a motivación e a autoaprendizaxe.

2.Actualización nos usos oral e escrito en lingua francesa.

3.Achegamento á interculturalidade.

 

Observación

O curso terá lugar os mércores pola tarde no CAFI, en Santiago de Compostela, modalidade presencial. É necesario ter un nivel B1, posto que a actividade está dirixida a profesorado cun nivel B2.

Interculturalité

Observa_Acción

Summary: 

Programa de formación “Observa_Acción: Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional
Gallego

O programa Observa_Acción terá unha duración de dous cursos académicos e desenvolverase en catro fases (dúas en cada ano lectivo)

1. Observa_Acción. Fase Intracentros (Comparte) entre docentes do mesmo centro educativo.

2. Observa_Acción. Fase Intercentros (Acolle) dirixida a equipos de docentes de varios centros de todo o ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

3. Observa_Acción. Fase Estatal (Conecta)  colaboración entre diferentes comunidades autónomas adheridas ao plan

4. Observa_Acción. Fase Europea (Internacionaliza)   experiencia de Observa_Acción visitando un centro educativo dun dos países socios europeos.

Os obxectivos que se perseguen con este programa son os seguintes:

• Experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa nos centros educativos de Galicia, e colaborar con centros doutras comunidades autónomas e/ou países de ámbito europeo.

• Facilitar ao profesorado e aos membros do equipo directivo dun mesmo claustro a posibilidade de observar de forma directa metodoloxías nos procesos de ensino-aprendizaxe, xeitos de relación e comunicación, ou vías de xestión dos recursos propios e alleos.

• Fomentar o traballo en equipo de grupos de profesores/as, establecendo así vías de comunicación para o intercambio de boas prácticas, a reflexión e a formación metodolóxica

• Favorecer a internacionalización dos centros educativos, ofrecendo a posibilidade de levar a cabo proxectos con outras Comunidades Autónomas e/ou países

• Aplicar e revisar protocolos de observación de práctica docente e potenciar accións metodolóxicas innovadoras para a mellora dos procesos de aprendizaxe do alumnado.

Ligazón á convocatoria: Observa_Acción

Observa_Acción
Observa_Acción

Cursos CALC

Summary: 

Cursos de actualización lingüística e comunicativa en idioma inglés na EOI de Santiago, sección do Sar e sección de Ribeira.
Gallego

Os Cursos de Actualización Lingüística e Comunicativa do Profesorado (CALC) están orientados ao desenvolvemento das destrezas orais e da competencia comunicativa nunha lingua estranxeira, co fin de que o profesorado participante consiga a capacidade expresiva necesaria para poder impartir as súas aulas baixo estas premisas. Por este motivo, os CALC están dirixidos, preferentemente, ao profesorado de centros plurilingües e seccións bilingües que debe dar a súa materia en lingua estranxeira, pero pode matricularse calquera profesor que desexe acreditarse para impartir áreas, materias ou módulos non lingüísticos nunha segunda lingua.

Estes cursos teñen como obxectivo a preparación do profesorado para a superación das probas de certificación das EEOOII, en inglés. As persoas asistentes recibirán un certificado polas 60  horas de formación recibidas, pero non a a acreditación de nivel lingüístico, para iso deben superar as probas oportunas.

Unha vez seleccionado, o profesorado deberá acreditar que posúe o nivel de competencia anterior para ser admitido no curso, de acordo co anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011, de acreditación de idiomas. O profesorado que conte con coñecementos previos pero non cunha certificación que o acredite, pode realizar unha proba de nivel previamente no CAFI ou CFR correspondente (pendente de confirmación da data), para a que deberá inscribirse a través da aplicación www.edu.xunta.gal/fprofe.

O prazo de inscrición en Fprofe está aberto ata o día 30 de novembro.

 

cursos CALC

Cursos de idiomas para o profesorado

Summary: 

Inscrición en diversas actividades relacionadas coa formación do profesorado en linguas estranxeiras.
Gallego

Está aberto o prazo para a inscrición nas seguintes actividades:

  • C2201032 - Introdución ao árabe. A1-1        
  • C2201033 - Árabe. Nivel A1.2
  • C2201034 - Inglés nivel B2
  • C2201035 - Inglés nivel C1
  • C2201036 - Inglés nivel C1
  • C2201037 - Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC) en Inglés no nivel B2
  • C2201038 - Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC) en Inglés no nivel C1
  • C2201039 - Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC) en Inglés no nivel C1
  • C2202006 - Proba de nivel para participar en cursos CALC     

Consulta nas fichas das actividades prazos de inscrición, lugares de celebración e datas.

Máis información sobre este tipo de cursos:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual/course/view.php?id=759

Para máis información sobre o proceso de inscrición nas actividades consulta esta ligazón:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual/course/view.php?id=1968#section-7

 

Cursos Calc 2022/2023
Cursos Calc 2022/2023