Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

S1902038 - Emprego de ferramentas maker: Torno- Fresadora CNC

Gallego

Summary: 

Actividade presencial de 8 horas de formación para o manexo de ferramentas maker, neste caso o Torno- Fresadora CNC

Código do curso: S1902038

Relator: Benito Lourido

Datas: 13 e 24 marzo

Destinatarios: Bacharelato, Educación Secundaria Obligatoria,Educación primaria, Educación secundaria para persoas adultas.

Obxectivos

1.Empregar software específico de deseño para o torno fresadora CNC.

2.Coñecer o funcionamento básico dun torno fresadora CNC.

3.Realizar un proxecto sinxelo empregando a máquina ferramenta CNC.

Contidos:

1.Software de deseño para torno fresadora CNC ( Inkscape)

2.Software específico do torno fresadora CNC.

3.Manexo do torno fresadora CNC.

Data: 

13/03/2020 - 24/03/2020

Lugar: 

CAFI - Aula Nova (Santiago de Compostela)

Tema: 

Sección: 

S1902040 - Emprego de ferramentas maker: Cortadora Láser

Gallego

Summary: 

Actividade presencial de 8 horas de formación para o manexo de ferramentas maker, neste caso a Cortadora Láser

Código do curso: S1902040

Relator: José Manuel Alvarez

Datas: 6 e 8 Mayo

Destinatarios: Bacheralato, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Primaria, Educación secundaria para persoas adultas

Obxectivos:

1.Empregar software específico de deseño para unha cortadora láser.

2.Coñecer o funcionamento básico dunha cortadora láser.

3.Realizar un proxecto sinxelo empregando a cortadora láser.

Contidos:

1.Software de deseño para cortadoras láser ( Inkscape)

2.Software específico da cortadora láser (Lasercut).

3.Manexo da cortadora láser.

Data: 

06/05/2020 - 08/05/2020

Lugar: 

CAFI - Aula Nova (Santiago de Compostela)

Tema: 

Sección: 

S1902040 - Emprego de ferramentas maker: Cortadora Láser

Summary: 

Actividade presencial de 8 horas de formación para o manexo de ferramentas maker, neste caso a Cortadora Láser
Gallego

Código do curso: S1902040

Relator: José Manuel Alvarez

Datas: 6 e 8 Mayo

Destinatarios: Bacheralato, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Primaria, Educación secundaria para persoas adultas

Obxectivos:

1.Empregar software específico de deseño para unha cortadora láser.

2.Coñecer o funcionamento básico dunha cortadora láser.

3.Realizar un proxecto sinxelo empregando a cortadora láser.

Contidos:

1.Software de deseño para cortadoras láser ( Inkscape)

2.Software específico da cortadora láser (Lasercut).

3.Manexo da cortadora láser.

S1902040 - Emprego de ferramentas maker: Cortadora Láser

S1902038 - Emprego de ferramentas maker: Torno- Fresadora CNC

Summary: 

Actividade presencial de 8 horas de formación para o manexo de ferramentas maker, neste caso o Torno- Fresadora CNC.
Gallego

Código do curso: S1902038

Relator: Benito Lourido

Datas: 13 e 24 marzo

Destinatarios: Bacharelato, Educación Secundaria Obligatoria,Educación primaria, Educación secundaria para persoas adultas.

Obxectivos

1.Empregar software específico de deseño para o torno fresadora CNC.

2.Coñecer o funcionamento básico dun torno fresadora CNC.

3.Realizar un proxecto sinxelo empregando a máquina ferramenta CNC.

Contidos:

1.Software de deseño para torno fresadora CNC ( Inkscape)

2.Software específico do torno fresadora CNC.

3.Manexo do torno fresadora CNC.

S1902038 - Emprego de ferramentas maker: Torno- Fresadora CNC

G1901033 - Constrúe e ensina matemáticas con GeoGebra na ESO

Summary: 

Curso de GeoGebra para a realización de tarefas na clase.
Gallego

Referencia: G1901033

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización:  Pendente de confirmar.

Data límite de inscrición: 12/02/2020

Lugar: Na Rede (Platega)

Prazas:  100

Horas totais: 50

Destinatarios: Educación secundaria obligatoria.

Criterios de selección:

1.- Profesorado de ensinanza secundaria.

2.- Os criterios do Plan de Formación.

Obxetivos:

1.Propiciar o coñecemento e utilización de GeoGebra para diferentes bloques de contidos na ESO.

2.Facilitar recursos didácticos susceptibles de utilización directa na aula.

3.Coñecer e utilizar o entorno web de GeoGebra.

Contenidos:

1.GeoGebra, o programa e a súa web. Descrición do programa e exemplos de usos iniciais.

2.Aplicación de GeoGebra para o estudo da xeometría na ESO.

3.Aplicación de GeoGebra para o estudo de álxebra na ESO.

4.Análise matemática con GeoGebra.

5.GeoGebra na rede e impresión 3D.

Asesor:

Javier Seoane Bascoy (cafi.tic.programas@edu.xunta.es)

Cartel de G1901033 - Constrúe e ensina matemáticas con GeoGebra na ESO.
Cartel de G1901033 - Constrúe e ensina matemáticas con GeoGebra na ESO.

S1901052 - Introdución á drónica didáctica

Gallego

Summary: 

Actividade presencial de 20 horas de formación dirixida a formación en drónica didáctica

Código do curso: S1901052

Relator: Ibán Horra

Duración: 20 horas (6 non presenciais)

Curso dirixido a profesorado de: Bacharelato, ciclos formativos, ESO, Ensinanzas superiores de deseño, Ensinanzas técnico deportivas

Estudios superiores de artes plásticas e deseño, Módulos profesionais, Programas de cualificación profesional inicial.

Obxectivos

1.Presentar aos participantes as posibilidades didáctica do uso dos drons.

2.Coñecer diferentes recursos existentes no ámbito educativo e metodoloxías de uso na aula.

3.Dotar de destrezas no uso destas ferramentas.

Contidos

1.Introdución á dronótica. Que é un dron? Historia. Seguridade. Lexislación.

2.Fundamentos básicos de funcionamento. Fundamentos físicos. Compoñentes.

3.Tipos de drons e mercado actual. Clasificación inicial. Forma de avión. Forma de helicóptero. Mercado de drons.

4.Uso didáctico e a súa aplicación á aula. Programación. Inclusión dos drons en proxectos educativos.

Data: 

14/02/2020 - 07/03/2020

Lugar: 

CAFI (Santiago de Compostela)

Tema: 

Sección: 

S1901052 - Introdución á drónica didáctica

Summary: 

Actividade presencial de 20 horas de formación dirixida a formación en drónica didáctica
Gallego

Código do curso: S1901052

Relator: Ibán Horra

Duración: 20 horas (6 non presenciais)

Datas:

14/02/2020

15/02/2020

7/03/2020

Curso dirixido a profesorado de: Bacharelato, ciclos formativos, ESO, Ensinanzas superiores de deseño, Ensinanzas técnico deportivas

Estudios superiores de artes plásticas e deseño, Módulos profesionais, Programas de cualificación profesional inicial.

Obxectivos

1.Presentar aos participantes as posibilidades didáctica do uso dos drons.

2.Coñecer diferentes recursos existentes no ámbito educativo e metodoloxías de uso na aula.

3.Dotar de destrezas no uso destas ferramentas.

Contidos

1.Introdución á dronótica. Que é un dron? Historia. Seguridade. Lexislación.

2.Fundamentos básicos de funcionamento. Fundamentos físicos. Compoñentes.

3.Tipos de drons e mercado actual. Clasificación inicial. Forma de avión. Forma de helicóptero. Mercado de drons.

4.Uso didáctico e a súa aplicación á aula. Programación. Inclusión dos drons en proxectos educativos.

 

Máis información e inscricións en Fprofe.

S1901052 - Introdución á drónica didáctica

S1802074 Uso do croma para a creación de vídeos educativos

Summary: 

Xornada de formación de 4 horas de duración sobre o uso da técnica do croma para a creación de vídeos educativos.
Gallego

Referencia en fprofe: S1802074

Data límite de inscrición: 20 de marzo de 2019

Lugar de celebración: CAFI - Santiago de Compostela

Localización do CAFI: Ligazón

Prazas:  12

Duración: 4 horas presenciais

Temporalización: 27/03/19

Obxectivos

1. Adquirir destrezas e coñecementos necesarios para a creación de vídeos empregando a técnica de croma.

2. Investigar e explorar as posibilidades didácticas e educativas da creación e edición de vídeos, en especial, empregando a técnica de croma.

Contidos

1. A técnica de croma: características e posibilidades.

2. Aplicacións didáctivas do uso do croma na aula.

3. Ferramentas para a edición de vídeo que permite a aplicación da técnica do croma.

Uso de croma para creación de vídeos educativos
Uso de croma para creación de vídeos educativos

S1801076 Pensamento visual (visual thinking) como estratexia de aprendizaxe

Summary: 

No terceiro trimestre terá lugar no CAFI o curso Pensamento visual (visual thinking) como estratexia de aprendizaxe para o profesorado de ensino secundario e mestres.
Gallego

Referencia en fprofe: S1801076

Data límite de inscrición: 15 de marzo de 2019

Lugar de celebración: CAFI - Santiago de Compostela

Localización do CAFI: Ligazón

Prazas:  15

Duración: 15 horas presenciais e 5 horas non presenciais

Temporalización: do 24/04 ao 16/05

Obxectivos

1. Coñecer o pensamento visual como estratexia de aprendizaxe.

2. Analizar a aplicación en aula do pensamento visual.

3. Poñer en práctica estratexias de pensamento visual.

Contidos

1. Pensamento visual e aprendizaxe.

2. Elementos e recursos do pensamento visual.

3. Posibilidades na aplicación en aula do pensamento visual.

S1801076 - Pensamento visual (visual thinking) como estrataxia de aprendizaxe
S1801076 - Pensamento visual (visual thinking) como estrataxia de aprendizaxe