Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

Desenvolvemento de clases de idiomas de alto impacto. O método TPRS-CI

Summary: 

Os obxectivos deste curso son coñecer e aplicar na aula as estratexias e prácticas do método TPRS-CI. Por unha banda, para mellorar a comprensión e produción escrita e oral do alumnado de idiomas e, por outra, para desenvolver clases máis útiles e adaptadas ao alumnado.
Gallego

Desenvolvemento de clases de idiomas de alto impacto. O método TPRS-CI

Código da actividade en Fprofe: S2002282

Modalidade virtual: a través de videoconferencia.

Datas: 2 de decembro 2020   -  13/20/27 de xaneiro 2021.

Horario: 17.30-19.30

O método TPRS-CI

Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC)

Summary: 

CURSO 2020 - 2021 - Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC)
Gallego

Os Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC), están orientados ao desenvolvemento das destrezas orais e da competencia comunicativa nunha lingua estranxeira, co fin de que o profesorado participante consiga a capacidade expresiva necesaria para poder impartir as súas aulas baixo estas premisas. Por este motivo, os CALC están dirixidos, preferentemente, ao profesorado de centros plurilingües e seccións bilingües que debe dar a súa materia en lingua estranxeira, pero pode matricularse calquera profesor que desexe acreditarse para impartir áreas, materias ou módulos non lingüísticos nunha segunda lingua.

Os CALC organízaos a Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial, ofértanse a través do CAFI e dos Centros de Formación e Recursos e son impartidos por profesorado das Escolas Oficiais de Idiomas. Estes cursos teñen como obxectivo a preparación do profesorado, ao longo de todo o curso para a superación das probas de certificación das EEOOII. As persoas asistentes recibirán un certificado polas 120 horas de formación recibidas, pero non a a acreditación de nivel lingüístico, para iso deben superar as probas oportunas.

Unha vez seleccionado, o profesorado deberá acreditar que posúe o nivel de competencia anterior para ser admitido no curso, de acordo co anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011, de acreditación de idiomas. O profesorado que conte con coñecementos previos pero non cunha certificación que o acredite, pode realizar unha proba de nivel no mes de setembro no CAFI ou CFR correspondente, para a que deberá inscribirse a través da aplicación www.edu.xunta.es/fprofe.

Os cursos CALC que se desenvolven na área do CAFI son os seguintes:

- Zona de Ribeira

          - S2001088 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (mércores e xoves de 18:00 a 20:00h)

- Zona de Santiago de Compostela

          - S2001091 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel B2

                            (luns e xoves de 18:00 a 20:00h)

          - S2001090 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (luns e xoves de 16:30 a 18:30h)

          - S2001089 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (mércores e venres de 16:30 a 18:30h)

Cursos CALC
Curso 2020-2021

Open culture

Gallego

Open culture: colección de recursos para a aprendizaxe de 48 linguas creados por gobernos, universidades e institucións privadas.

Open culture

Live Lingua

Gallego

Live Lingua: ferramenta para o desenvolvemento de contidos dixitais aplicados a materias ou ámbitos específicos, neste caso, materiais de aprendizaxe (de dominio público) de máis de 130 linguas.

Live Lingua

G1903020 - Roteiro literario polos espazos vitais de Ricardo Carvalho Calero en Ferrol

Gallego

Summary: 

Día das Letras Galegas Ricardo Carvalho Calero

Coñecer o protagonista do Día das Letras Galegas mediante roteiros literarios guiados é unha proposta que está a se consolidar desde o Servizo de Formación do profesorado. No caso de Ricardo Carvalho Calero, homenaxeado este 2020, ofertaremos tres propostas de homenaxe-aprendizaxe.

A primeira, o 29 de febreiro deste 2020, da man do profesor José Martinho Montero Santalha, percorreremos os principais puntos vinculados á obra e á vida de don Ricardo na súa cidade natal, Ferrol. Con saída na Praza Vella, pasaremos pola praza de Amboaxe, a Rúa Real, o Cantón... para rematarmos no Centro Sociocultural Gonzalo Torrente Ballester no que poderemos ver unha exposición sobre Carvalho Calero.

Data: 

29/02/2020

Lugar: 

Ferrol

Tema: 

Sección: 

Áreas-CAFI: 

S1902016 Obradoiro de técnicas teatrais para o ensino de linguas

Gallego

Summary: 

Como aplicar o teatro para o ensino de linguas

Queres traballar as linguas doutro xeito?

Con esta actividade intentaremos incentivar a motivación dos estudantes na aprendizaxe de idiomas, promoveremos as capacidades lingüísticas e interculturais, fomentaremos a realización persoal, a cohesión social e a cidadanía activa e poremos en evidencia, mediante a escenificación de situacións reais, as dificultades de aprendizaxe de idiomas para poder solventalas.

 • Código en fprofe - S1902016 
  • Día: xoves
  • Horario:
   • 20-02-1010 de 16:30 a 20:00 h - Aula 113 do CIFP Compostela
   • 27-02-1010 de 16:30 a 20:00 h - Aula 9 do CAFI
   • 05-03-1010 de 16:00 a 20:00 h - Aula 9 do CAFI
  • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.

Data: 

20/02/2020 - 05/03/2020

Lugar: 

CIFP Compostela / CAFI (Santiago de Compostela)

Tema: 

Sección: 

Áreas-CAFI: 

S1902016 - Obradoiro de técnicas teatrais para o ensino de linguas

Summary: 

Como aplicar o teatro para o ensino de linguas
Gallego

Queres traballar as linguas doutro xeito?

 

Con esta actividade intentaremos incentivar a motivación dos estudantes na aprendizaxe de idiomas, promoveremos as capacidades lingüísticas e interculturais, fomentaremos a realización persoal, a cohesión social e a cidadanía activa e poremos en evidencia, mediante a escenificación de situacións reais, as dificultades de aprendizaxe de idiomas para poder solventalas.

 

 • Código en fprofe - S1902016 
  • Día: xoves
  • Horario:
   • 20-02-1010 de 16:30 a 20:00 h - Aula 113 do CIFP Compostela
   • 27-02-1010 de 16:30 a 20:00 h - Aula 9 do CAFI
   • 05-03-1010 de 16:00 a 20:00 h - Aula 9 do CAFI
  • Ligazón para acceder ao curso en fprofe.
Obradoiro de técnicas teatrais para o ensino de linguas
Obradoiro de técnicas teatrais para o ensino de linguas

G1903020 - Roteiro literario polos espazos vitais de Ricardo Carvalho Calero en Ferrol

Summary: 

Día das Letras Galegas Ricardo Carvalho Calero
Gallego

Coñecer o protagonista do Día das Letras Galegas mediante roteiros literarios guiados é unha proposta que está a se consolidar desde o Servizo de Formación do profesorado. No caso de Ricardo Carvalho Calero, homenaxeado este 2020, ofertaremos tres propostas de homenaxe-aprendizaxe.

A primeira, o 29 de febreiro deste 2020, da man do profesor José Martinho Montero Santalha, percorreremos os principais puntos vinculados á obra e á vida de don Ricardo na súa cidade natal, Ferrol. Con saída na Praza Vella, pasaremos pola praza de Amboaxe, a Rúa Real, o Cantón... para rematarmos no Centro Sociocultural Gonzalo Torrente Ballester no que poderemos ver unha exposición sobre Carvalho Calero.

Roteiro Carvalho Calero en Ferrol
Roteiro Carvalho Calero en Ferrol

S1903025 - Experiencias na normalización e dinamización do galego

Gallego

Summary: 

Xornadas Xosé Calviño

O CAFI e o IES Arcebispo Xelmírez I organizan as xornadas de formación do profesorado “Experiencias na normalización e dinamización do galego. Xornadas Calviño 2020”, que terán lugar os días 3, 4 e 5 de marzo de 2020.

Nestas xornadas presentaranse diferentes experiencias de innovación educativa dirixidas ao fomento do uso do galego no ámbito escolar. As sesións terán lugar na Aula Magna do IES Arcebispo Xelmírez I, en Santiago de Compostela. A inscrición debe tramitarse a través da aplicación web de xestión da formación do profesorado da Xunta de Galicia.

Data: 

03/03/2020 - 05/03/2020

Lugar: 

CAFI (Santiago de Compostela)

Tema: 

Sección: 

Áreas-CAFI: