Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

Xornadas galegas de linguas estranxeiras

Summary: 

Aberto o prazo de inscrición para asistir ás Xornadas galegas de linguas estranxeiras.
Gallego

As Xornadas galegas de linguas estranxeiras celebraranse o sábado 25 de marzo de 2023 no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela.
Para poder participar é necesario formalizar a inscrición na plataforma FPROFE (referencia G2202131)

Xornadas galegas de linguas estranxeiras
Xornadas galegas de linguas estranxeiras

Programa de formación “Observa_Acción: Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”

Summary: 

Programa formativo para a observación e intercambio entre iguais.
Gallego

O programa Observa_Acción ten como finalidade fomentar o desenvolvemento profesional nas Competencias Profesionais Docentes para a cooperación e colaboración, a construción conxunta de coñecemento e o liderado e xestión de centros a través do intercambio de boas prácticas e a observación entre iguais.

Os obxectivos que se perseguen con este programa son os seguintes:

• Experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa nos centros educativos de Galicia, así como a colaboración con centros doutras comunidades autónomas e/ou países de ámbito europeo.

• Facilitar ao profesorado e aos membros do equipo directivo dun mesmo claustro a posibilidade de observar de forma directa metodoloxías nos procesos de ensino-aprendizaxe, xeitos de relación e comunicación, ou vías de xestión dos recursos propios e alleos, fomentando a adaptación e a aplicación do aprendido na súa praxe diaria.

• Fomentar o traballo en equipo de grupos de profesores/as cun interese común, incluíndo a observación activa da práctica docente de todos os seus membros, establecendo así vías de comunicación para o intercambio de boas prácticas, a reflexión, a formación metodolóxica sobre aspectos innovadores nos procesos organizativos e didácticos e a realización de proxectos de forma conxunta.

• Potenciar o traballo en equipo entre centros educativos con intereses compartidos, establecendo irmandades que fomenten a reflexión sobre aspectos organizativos, metodolóxicos e formativos innovadores para ofrecer unha formación de calidade en beneficio do alumnado.

• Favorecer a internacionalización dos centros educativos, ofrecendo a posibilidade de levar a cabo proxectos con outras Comunidades Autónomas e/ou países, e fomentando a integración reflexiva e contextualizada de innovacións educativas na súa propia práctica docente.

• Aplicar e revisar protocolos de observación de práctica docente e potenciar accións metodolóxicas innovadoras para a mellora dos procesos de aprendizaxe do alumnado.

 

O programa Observa_Acción terá unha duración de dous cursos académicos e desenvolverase en catro fases (dúas en cada ano lectivo):

1. Observa_Acción. Fase Intracentros (Comparte)

2. Observa_Acción. Fase Intercentros (Acolle)

3. Observa_Acción. Fase Estatal (Conecta)

Máis información no portal educativo:

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_dx_crrhh_programa_observa_accion_2022-23.pdf

Observa Acción

S2202025 Formación para persoas coordinadoras E-Dixgal

Summary: 

Formación presencial para persoas coordinadoras de E-Dixgal
Gallego

Curso presencial destinado a todos os coordinadores/as do plan E-Dixgal nos centros educativos de Santiago de Compostela e comarca.

Obxectivos del curso:

1.Formar as persoas coordinadoras sobre cuestións técnicas do proxecto E-Dixgal.

2.Crear un espazo vivo de encontro e co-formación coas persoas coordinadoras E-Dixgal dos centros participantes neste proxecto.

3.Formar ás persoas coordinadoras na xestión de grupos e materias no entorno EVA.

 

Datas:

16, 21, 28, 30 de novembro.

Horario:

De 17.00 a 20.00 horas.

Duración:

12 horas

Localización:

Aula 1.9 Centro Autonómico de Formación e Innovación (Santiago de Compostela)

Sesiones de la formación y fechas:

 • Sesión 1: presencial Aula 1.9 CAFI. Coordinación E-Dixgal. Aula E-Dixgal. Infraestrutura tecnolóxica E-Dixgal. Mantemento dos equipos. Aspectos xerais de E-Dixgal.
 • Sesión 2: presencial Aula 1.9 CAFI. Libros dixitais: os contidos dixitais en E-Dixgal (Aula Planeta, SmartClassroom, Edebé On Plus, Pearson)
 • Sesión 3: presencial Aula 1.9 CAFI. Funcionalidades no EVA parte 1: Modo edición, recursos, creación de tarefas, actividades H5P, avaliación, etc.
 • Sesión 3: presencial Aula 1.9 CAFI. Funcionalidades no EVA parte 2: Modo edición, recursos, creación de tarefas, actividades H5P, avaliación, etc.

Relatores:

Jesús Corredoira López

Gadea del Rocío González Iglesias

Más información en FProfe co código da actividade.

S2202025 Formación para persoas coordinadoras E-Dixgal

Observa_Acción

Summary: 

Programa de formación “Observa_Acción: Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional
Gallego

O programa Observa_Acción terá unha duración de dous cursos académicos e desenvolverase en catro fases (dúas en cada ano lectivo)

1. Observa_Acción. Fase Intracentros (Comparte) entre docentes do mesmo centro educativo.

2. Observa_Acción. Fase Intercentros (Acolle) dirixida a equipos de docentes de varios centros de todo o ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

3. Observa_Acción. Fase Estatal (Conecta)  colaboración entre diferentes comunidades autónomas adheridas ao plan

4. Observa_Acción. Fase Europea (Internacionaliza)   experiencia de Observa_Acción visitando un centro educativo dun dos países socios europeos.

Os obxectivos que se perseguen con este programa son os seguintes:

• Experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa nos centros educativos de Galicia, e colaborar con centros doutras comunidades autónomas e/ou países de ámbito europeo.

• Facilitar ao profesorado e aos membros do equipo directivo dun mesmo claustro a posibilidade de observar de forma directa metodoloxías nos procesos de ensino-aprendizaxe, xeitos de relación e comunicación, ou vías de xestión dos recursos propios e alleos.

• Fomentar o traballo en equipo de grupos de profesores/as, establecendo así vías de comunicación para o intercambio de boas prácticas, a reflexión e a formación metodolóxica

• Favorecer a internacionalización dos centros educativos, ofrecendo a posibilidade de levar a cabo proxectos con outras Comunidades Autónomas e/ou países

• Aplicar e revisar protocolos de observación de práctica docente e potenciar accións metodolóxicas innovadoras para a mellora dos procesos de aprendizaxe do alumnado.

Ligazón á convocatoria: Observa_Acción

Observa_Acción
Observa_Acción

S2202024 Formación para persoas coordinadoras E-Dixgal

Summary: 

Formación presencial para persoas coordinadoras de E-Dixgal
Gallego

Curso presencial destinado a todos os coordinadores/as do plan E-Dixgal nos centros educativos de Santiago de Compostela e comarca.

Obxectivos del curso:

1.Formar as persoas coordinadoras sobre cuestións técnicas do proxecto E-Dixgal.

2.Crear un espazo vivo de encontro e co-formación coas persoas coordinadoras E-Dixgal dos centros participantes neste proxecto.

3.Formar ás persoas coordinadoras na xestión de grupos e materias no entorno EVA.

 

Datas:

5, 24 e 26  de outubro.

Horario:

De 17.00 a 21.00 horas.

Duración:

12 horas

Localización:

Aula 1.9 Centro Autonómico de Formación e Innovación (Santiago de Compostela)

Sesiones de la formación y fechas:

 • Sesión 1: presencial Aula 1.9 CAFI. Coordinación E-Dixgal. Aula E-Dixgal. Infraestrutura tecnolóxica E-Dixgal. Mantemento dos equipos. Aspectos xerais de E-Dixgal.
 • Sesión 2: presencial Aula 1.9 CAFI. Libros dixitais: os contidos dixitais en E-Dixgal (Aula Planeta, SmartClassroom, Edebé On Plus, Pearson)
 • Sesión 3: presencial Aula 1.9 CAFI. Funcionalidades no EVA: Modo edición, recursos, creación de tarefas, actividades H5P, avaliación, etc.

Relatores:

Jesús Corredoira López

Gadea del Rocío González Iglesias

Más información en FProfe co código da actividade.

S2202024 Formación para persoas coordinadoras E-Dixgal
S2202024 Formación para persoas coordinadoras E-Dixgal

S2202031 - Metaverso educativo

Summary: 

Actividade formativa de iniciación ao Metaverso educativo e as súas aplicacións.
Gallego

Curso presencial por videochamada empregando a plataforma Cisco Webex, está destinado a docentes de todas as ensinanzas e corpos que queiran achegarse ao metaverso eductivo.

Contidos do curso:

1.Contextualización do Metaverso.

2.Metodoloxías interactivas.

3.Plataformas educativas.

4.Creación de contidos no Metaverso.

5.Creación e difusión de proxectos de innovación.

Datas:

17, 19, 24 e 26 de outubro.

2 e 8 de novembro.

Horario:

De 18,30 a 20,30 horas.

Duración:

12 horas

Localización:

Videochamada co relator da actividade.

Sesións da formación e datas:

 • Sesión 1: 17/10/2022 sesión presencial por videochamada.
 • Sesión 2: 19/10/2022 sesión pressencial por videochamada.
 • Sesión 3: 24/10/2022 sesión pressencial por videochamada.
 • Sesión 4: 26/10/2022 sesión presencial por videochamada.
 • Sesión 5: 02/11/2022  sesión presencial por videochamada.
 • Sesión 6: 08/11/2022  sesión presencial por videochamada.

Relator:

Ibán de la Horra  @CITECMAT

Máis información en FProfe co código da actividade.

 

Metaverso educativo
S2202031 - Metaverso educativo

S2202029 Laboratorio creativo STEAM en infantil

Summary: 

Curso presencial para desenvolver proxectos STEAM nas aulas de infantil.
Gallego

Curso presencial de 12 horas de duración destinado a docentes de Educación Infantil que desexen coñecer a cultura maker e implementar proxectos STEAM nas súas aulas.

Datas:

17, 20, 24, 27 de outubro

Horario:

De 17.00 a 20.00 horas

Localización:

Aula Nova do Centro Autonómico de Formación e Innovación de Santiago de Compostela

 

Sesións da formación:

Sesión 1: Cultura maker en Educación Infantil. Presentación e manexo de diferentes robots para o traballo da robótica. Presentación e uso de diferentes xogos de mesa para traballar conceptos de programación.

Sesión 2: Emprego do Ozobot. Inicio da programación por bloques en Scratch.

Sesión 3: Emprego da placa Makey Makey e busca de xogos.

Sesión 4: Creación dun proxecto de aula para esta etapa educativa.

 

Relator:

Santiago Gil Castro

Máis información en FProfe co código da actividade.

S2202029 Laboratorio creativo STEAM en infantil
S2202029 Laboratorio creativo STEAM en infantil