Gallego

Xornadas de Formación no Grao de Educación infantil e primaria

Summary: 

Universidade da Coruña (UDC) e Centro de Formación e Recursos do Profesorado (CFR) colaboran na posta en práctica das Xornadas de Formación no Grao de Educación Infantil e Primaria que se levarán a cabo entro o 2 de novembro e o 19 de decembro.
Gallego

Un curso mais, o CFR de A Coruña colabora coa UDC na posta en marcha das Xornadas de Formación no Grao de Educación Infantil e Primaria enmarcadas no Plan de Practicum deste Grao.

Estas xornadas levaranse a cabo entre o 2 de novembro e o 19 de decembro. Serán en formato online por mor do especial contexto derivado do COVID19 no que se enmarca este curso.

A constitución de espazos estables de intercambio e colaborativos entre a administración educativa e as universidades representan, especialmente neste momento de cambio, unha boa forma de establecer unha canle para o debate, o diálogo e o reforzo da coherencia do sistema educativo e enfocalo a acadar os necesarios consensos e coñecementos.

En definitiva, faise necesario que a formación inicial e permanente do profesorado busquen achegarse o máis posible desde unha perspectiva compartida e rigorosa da profesión docente, de xeito que se dote ao sistema educativo galego de ferramentas e recursos que permitan aos profesionais da docencia, actuais e futuros, acadar o máximo desenvolvemento. E no contexto que estamos a vivir son precisamente as competencias profesionais docentes, e entre elas as dixitais, unhas das máis necesarias.

Estas xornadas supoñen unha contorna privilexiada para a colaboración entre os profesionais docentes universitarios galegos e a rede de formación permanente do profesorado, no que compartir e enriquecerse mutuamente.

Formación do Grao de Infantil e Primaria
Formación do Grao de Infantil e Primaria

Próxima apertura curso en rede do TDAH desde o ámbito educativo

Summary: 

G2001026 - Curso en rede de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo
Gallego

Referencia: G2001026

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización: 27/10 - 28/11

Data límite de inscrición: 18/10/2020

Lugar: Na Rede (Platega)

Prazas:  200

Horas totais: 20

Destinatarios/as: Todas as ensinanzas

Obxetivos:

1.Tratamento do TDAH desde o ámbito educativo

Contidos:

1.Aspectos clínicos do TDAH.

2.Manexo na aula.

3.Dificultades de lectura e escritura no TDAH.

4.Prevención de accidentes comúns e Protocolo de Consenso sobre TDAH na infancia e adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario.

G2001026

Cursos na Rede con prazas vacantes

Summary: 

Se estás pensando en facer formación en liña, esta é a túa oportunidade!
Gallego
Cursos na Rede con prazas vacantes

Cursos CALC

Summary: 

Inscrición nos cursos CALC.
Gallego

Ábrese o prazo para a inscrición nos cursos CALC. Para acceder a un curso CALC é necesario posuír o certificado/título que xustifique o nivel de lingua inmediatamente anterior, segundo a escala de niveis do MCERL (A1-A2-B1-B2-C1-C2).

O prazo de inscrición nestes cursos remata o 13 de outubro de 2020.

 

Información sobre os cursos CALC: https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual/course/view.php?id=759

cursos CALC
cursos CALC

Proba de nivel Cursos CALC

Summary: 

Ábrese o prazo para a inscrición na Proba de Nivel dos cursos CALC ata o 27 de setembro de 2020.
Gallego

Ábrese o prazo para a inscrición na Proba de Nivel dos cursos CALC. Para acceder a un curso CALC é necesario posuír o certificado/título que xustifique o nivel de lingua inmediatamente anterior, segundo a escala de niveis do MCERL (A1-A2-B1-B2-C1-C2). As persoas que NON POSÚEN ningún título ou certificado que acredite o seu nivel de lingua poderán facer esta Proba de Nivel. O resultado desta proba indicará o nivel no que se pode inscribir o/a participante. As persoas que posúen un certificado recollido na ORDE do 21 de xuño de 2016 NON TEÑEN que realizar a Proba de Nivel.

O prazo de inscrición nesta proba remata o 27 de setembro de 2020.

proba de nivel CALC
proba de nivel CALC

Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Summary: 

Volvamos á escola con #sentidiño. Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean.
Gallego

Xúntase a Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Asemade, pódese acceder á información completa nesta ligazón

Data: 

10/09/2020

Tema: 

Plan Anual de Formación do Profesorado. Curso 2020/2021

Gallego

Xúntase o Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2020/2021. 

Data: 

27/07/2020 - 31/08/2021

Boletín xuño 2020

Summary: 

Boletín de publicacións do CFR de A Coruña de xuño 2020
Gallego

Boletín de publicacións do CFR de A Coruña de xuño 2020

Para baixar o arquivo fai clic aquí

 

Boletín 2020
Boletín 2020