Gallego

G2201136 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente nas áreas 5 e 6 do nivel B1

Summary: 

Aberta a inscrición ata o 21 de maio, inclusive.
Gallego
 • Temporalización: do 30 de maio ao 4 de xullo de 2023.
 • Obxectivos:
  • Utilizar de forma autónoma as tecnoloxías dixitais para garantir a accesibilidade universal, a inclusión e compromiso activo do alumnado.
  • Integrar de forma autónoma nos procesos de ensino e aprendizaxe os aspectos curriculares relativos ao desenvolvemento da competencia dixital do alumnado.
 • Contidos:
  • Área 5: Empoderamento do alumnado (Nivel B1: Adopción)
  • Área 6: Desenvolvemento da competencia dixital do alumnado (Nivel B1: Adopción)
 • Información importante:
  • Estas actividades son compatibles con outras actividades na Rede do plan de formación, pero non entre elas. 
  • É necesario revisar o nivel de acreditación en Fprofe > Acreditacións para que a formación elixida sexa acorde coas necesidades individuais de competencia e acreditación.
  • Poderás obter máis información sobre a acreditación da competencia dixital docente no enderezo web https://www.edu.xunta.gal/portal/competenciadixital ou no correo acreditacioncdd@edu.xunta.gal
 • Ficha da actividade en Fprofe
 • Data límite de inscrición: 21 de maio de 2023
miniatura recurso

Competencias profesionais docentes

Gallego

 

 • O resumo do modelo de Competencias Profesionais Docentes da Rede de Formación da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, presentado en marzo 2023, pode ser consultado aquí.
 • Por outra banda, o modelo de Competencias Profesionais do Persoal Asesor, desenvolvido a partir do anterior, pode ser consultado nesta ligazón.
imaxe modelo de competencias profesionais docentes 2023

O uso do xogo e a arte para educar na enseñería desde a infancia

Summary: 

Obradoiro para profes e peques de infantil a primaria
Gallego

Este obradoiro tenta achegar a idea de enxeñaría ao alumnado de educación infantil e primeiros cursos de educación primaria, relacionando a súa vida e os seus xogos cotiás co mundo da enxeñaría desde una visión igualitaria, e sen utilizar, necesariamente, a tecnoloxía no proceso da aprendizaxe.

Información e rexistro nesta ligazón

miniatura recurso

Aberta a inscrición para a formación en PROENS

Summary: 

Cursos na Rede de 20 horas de duración
Gallego

Dispoñibles en Fprofe para a inscrición as actividades na Rede:

G2201112 - Elaboración de programacións coa aplicación informática PROENS para Infantil e primaria

G2201109 - Elaboración de programacións coa aplicación informática PROENS secundaria

Duración: 20 horas

Modalidade: na Rede (Platega)

Obxectivos:

1.Coñecer a estrutura básica do novo modelo curricular galego e dos elementos que o conforman, así como as relacións que entre eles se establecen e as posibilidades prácticas que permiten.

2.Realizar un primeiro achegamento práctico á aplicación informática corporativa para a elaboración de programacións nas etapas de infantil, primaria, secundaria e bacharelato.

3.Elaborar un exemplo básico de programación didáctica para un nivel educativo a través da aplicación informática corporativa de programacións.

Contidos:

1. O novo currículo galego e a programación didáctica.

2.A elaboración da programación didáctica na aplicación Proens.

Data límite de inscrición: 30 de abril de 2023

Inicio do curso: maio de 2023

Curso_PROENS
Imaxe cursos PROENS

Aberta a inscrición para a formación na Rede en PROENS

Summary: 

Undefined

Dispoñibles en Fprofe para a inscrición as actividades na Rede:

G2201112 - Elaboración de programacións coa aplicación informática PROENS para Infantil e primaria

G2201109 - Elaboración de programacións coa aplicación informática PROENS secundaria

Duración: 20 horas

Modalidade: na Rede (Platega)

Obxectivos:

1.Coñecer a estrutura básica do novo modelo curricular galego e dos elementos que o conforman, así como as relacións que entre eles se establecen e as posibilidades prácticas que permiten.

2.Realizar un primeiro achegamento práctico á aplicación informática corporativa para a elaboración de programacións nas etapas de infantil, primaria, secundaria e bacharelato.

3.Elaborar un exemplo básico de programación didáctica para un nivel educativo a través da aplicación informática corporativa de programacións.

Contidos:

1. O novo currículo galego e a programación didáctica.

2.A elaboración da programación didáctica na aplicación Proens.

Data límite de inscrición: 30 de abril de 2023

Inicio do curso: maio de 2023

Curso_PROENS
Imaxe cursos PROENS

O2202027 Laboratorios innovadores para as ciencias e a Tecnoloxía

Summary: 

Curso presencial para traballar en laboratorios virtuais de Química, Física, Bioloxía, Xeoloxía e Astronomía
Gallego

Título do curso: O2202027 Laboratorios innovadores para as ciencias e a Tecnoloxía

Curso presencial

Data límite de inscrición: 13/03/2023

Prazas: 20       Horas presenciais totais: 12

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Obxectivos:

 1. Potenciar a aprendizaxe de ferramentas TIC entre o profesorado.
 2. Promocionar o manexo de laboratorios virtuais en materias STEAM.
 3. Deseñar propostas didácticas seguindo o sistema indagativo.

Contidos:

 1. Diferentes formatos de laboratorios en liña: laboratorios virtuais, laboratorios remotos e simuladores.
 2. Coñecemento e manexo de laboratorios específicos de Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química. Phet Colorado, Biomodel, Golabz e outros.
 3. Deseño dunha secuencia didáctica seguindo o sistema indagativo.

Temporalización:

19/04/2023 16:00 - 20:00 CFR de Ourense (aula 2)

26/04/2023 16:00 - 20:00 CFR de Ourense (aula 2)

09/05/2023 16:00 - 20:00 CFR de Ourense (aula 2)

Relator: 

José Manuel Viñas Diéguez

Asesor responsable da actividade:

Iván Gómez Conde (cfr.ourense.tic1@edu.xunta.gal)

O2202027
O2202027 Laboratorios innovadores para as ciencias e a Tecnoloxía

Cursos de acreditación da competencia dixital docente

Summary: 

Aberta a inscrición para formación en Platega nos niveis A2 e B1 da CDD
Gallego

Esta formación na Rede, desenvolvida polo Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) a través da plataforma Platega, está orientada a que o profesorado dependente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades poida certificar o seu nivel de competencia dixital docente en conformidade co Marco de Referencia da Competencia Dixital Docente publicado na Resolución do 4 de maio de 2022.

 

O MRCDD artéllase arredor de seis áreas de coñecemento, as cales serán obxecto desta formación:

Área 1. Compromiso profesional

Área 2. Contidos dixitais

Área 3. Ensino e aprendizaxe

Área 4. Avaliación e retroalimentación

Área 5. Empoderamento do alumnado

Área 6. Desenvolvemento da competencia dixital do alumnado

 

Os cursos dispoñibles neste momento para a inscrición a través de Fprofe son os seguintes:

 

G2201137 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente no nivel A2 (50 horas)

Data límite de inscrición: 17 de febreiro

Data orientativa de inicio: 2 de marzo

 

G2201131 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente nas áreas 3 e 4 do nivel A2 (15 horas)

Data límite de inscrición: 17 de febreiro

Data orientativa de inicio: 14 de marzo

 

G2201133 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente nas áreas 5 e 6 do nivel A2 (20 horas)

Data límite de inscrición: 17 de febreiro

Data orientativa de inicio: abril

 

G2201138 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente no nivel B1 (70 horas)

Data límite de inscrición: 28 de febreiro

Data orientativa de inicio: 14 de marzo

 

G2201135 - Formación para a acreditación da competencia dixital docente nas áreas 5 e 6 do nivel B1 (25 horas)

Data límite de inscrición: 28 de febreiro

Data orientativa de inicio: abril

Información importante:

 • Estas actividades son compatibles con outras actividades na Rede do plan de formación, pero non entre elas. 

 • As datas de inicio son orientativas. 

 • É necesario revisar o nivel de acreditación en Fprofe > Acreditacións para que a formación elixida sexa acorde coas necesidades individuais de competencia e acreditación.

Poderás obter máis información sobre a acreditación da competencia dixital docente no enderezo web https://www.edu.xunta.gal/portal/competenciadixital ou no correo acreditacioncdd@edu.xunta.gal

Cursos de acreditación da CDD
Cursos de acreditación da CDD

Congreso de convivencia e benestar emocional

Gallego

Esta actividade vai dirixida en primeiro lugar ás persoas dinamizadoras da convivencia/persoas coordinadoras do benestar e protección; no caso de quedar prazas vacantes, daráselle prioridade ás persoas que exerzan a xefatura do departamento de orientación.

Referencia: X2214007

Centro de formación e recursos: Servizos Centrais

Temporalización:  07/03/2023  -  07/03/2023

Data límite de inscrición: 20/02/2023

Lugar: Santiago de Compostela

Prazas:  1300

Horas presenciais: 8

Obxectivos

 1. Impulsar unha formación específica no ámbito da convivencia e do benestar emocional. 
 2. Sensibilizar sobre a importancia do papel dos centros educativos para garantir un bo clima de convivencia e o benestar emocional da comunidade educativa. 
 3. Potenciar o intercambio de boas prácticas e experiencias en materia de convivencia e benestar emocional. 

Contidos

 1. O papel dos centros educativos para garantir un bo clima de convivencia. 
 2. O fomento do benestar emocional nos centros educativos. 
 3. As boas prácticas en materia de convivencia e educación emocional.
Congreso de convivencia e benestar emocional
Congreso de convivencia e benestar emocional

O2202028 Metaverso educativo

Summary: 

Curso presencial a través de videoconferencia no que se coñecerán e probarán ferramentas e dinámicas de traballo nos metaversos educativos.
Gallego

Título do curso: Metaverso educativo

Forma de participaciónPresencial a través de videoconferencia

Referencia: O2202028

Temporalización:  14/02/2023  -  08/03/2023 

Horas presenciais e totais: 12

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Obxectivos:

 1. Crear contidos educativos baseados no Metaverso.
 2. Coñecer novas ferramentas e dinámicas de traballo na aula para a inclusión de Metaversos educativos.
 3. Deseñar liñas de innovación na incorporación dos Metaversos.

Observacións: 

Curso celebrarase (presencial a través de VIDEOCONFERENCIA o total das 12 horas) nas seguintes datas: martes 14/2/2023 (16:30 a 19:00), luns 27/2/2023 (16:30 a 19:00), martes 28/2/2023 (16:30 a 19:00), martes 7/3/2023 (16:30 a 19:00), miércoles 8/3/2023 (18:30 a 20:30).

Requisitos: os asistentes deben dispoñer de 1 ordenador e 1 tableta ou móbil para facer as tarefas de comprobación no metaverso.

Contidos:

 1. Contextualización do Metaverso.
 2. Metodoloxías interactivas.
 3. Plataformas educativas.
 4. Creación de contidos no Metaverso.
 5. Creación e difusión de proxectos de innovación.
O2202028 Metaverso educativo
O2202028 Metaverso educativo

A importancia do canto coral no ensino

Summary: 

O valor do canto coral como ferramenta didáctica
Gallego

S2201034 A importancia do canto coral no ensino

Obxectivos:

1.Adquirir conceptos básicos da técnica vocal aplicada ao canto na aula e ao canto coral escolar.

2.Adquirir nocións básicas de xesto na dirección coral.

3.Motar repertorio escolar de difrentes estilos e niveis de dificultade.

 

Datas:

28 de xaneiro, 11 de febreiro, 4 de marzo, 18 de marzo, 29 de abril e 20 de maio,

Horario:

10:00- 14:00 

Duración:

30 horas (24 horas presenciais, e 6 horas para estudio de partituras)

 

Localización:

Cidade da Cultura. Sala de eventos do Edificio Fontán. Santiago de Compostela

 

Más información en FProfe co código da actividade.

S2201034 A importancia do canto coral no ensino
S2201034 A importancia do canto coral no ensino