Acceso á Universidade

Requisitos de acceso

Poderán acceder de modo directo, sen necesidade de proba, a calquera ensinanza universitaria de grao aquelas persoas que dispoñan do título de:

  • Técnico Superior de Formación Profesional,
  • Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño,
  • Técnico Deportivo Superior,
  • Ou titulación equivalente.

Presentación: acceso á universidade desde ciclos formativos.

Ligazóns de interese

Para máis información consulta as seguintes ligazóns de interese: