Departamento de Calidade

Benvidos e benvidas ao Departamento de Calidade. A través deste departamento atoparás información en detalle sobre:

Departamento de Calidade
Coordinación TIC
Coordinación Innovación e Formación do Profesorado
Coordinación Programas Internacionais

O Centro Integrado de Formación Profesional A Xunqueira desexa coñecer o grao de satisfacción dos/as nosos/as alumnos/as, poñendo á súa disposición as seguintes fontes de información:

  • Suxestión: Idea dirixida á dirección do centro con ánimo construtivo para a súa mellora.
  • Queixa: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do centro non ten contraídos compromisos debidos ao Sistema de Xestión de Calidade ou legais.

Ir ao formulario.