Actividades

23/03/2020

MÓDULO: LIMPEZA

PROFESORA: MÓNICA TOURIÑO

TEMÁTICA: LIMPEZA, DESINFECCIÓN E HIXIENIZACIÓN

23/03/2020

MÓDULO: MPV

PROFESORA: MÓNICA TOURIÑO

TEMÁTICA: DESCANSO

23/03/2020

MÓDULO: SEGURIDADE

PROFESORA: MÓNICA TOURIÑO

TEMÁTICA: RCP

06/03/2020

2º SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓNS E INFORMÁTICOS

Páxinas