Madeira, moble e cortiza

17-01-2022
Job:
Fabricación de marcos
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Premalia
11-01-2022
Job:
Reparto e montaxe de mobles
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Mobles Qka
18-11-2021
Job:
Fabricación e montaxe en carpintaría
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Carpintaría Ceyeda
22-10-2021
Job:
Fabricación en carpintaría
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Carpintaría San Pedro
04-10-2021
Job:
Instalación e montaxe
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Carpintaría Ceyeda
14-09-2021
Job:
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
ELECTROSIMA