OFERTA DE EMPREGO: MANTEMENTO EN PLANTAS INDUSTRIAIS

Empresa: Diagnostiqa selecciona persoal

Localidade: zona de Pontevedra e arredores.

Descrición do posto: traballos de mantemento preventivo-predictivo en plantas industriais. 

Requisitos: Ciclo Formativo. Valorarase: coñecementos de mecánica e electricidade de equipos industriais; coñecementos e experiencia en técnicas predictivas

Condicións: contrato  a xornada completa.

Contacto: enviar CV a cristina.zoido @diagnostiqa.com

OFERTA DE EMPREGO: CARPINTARÍA

Empresa: Carpintaría Alberto Martínez Domínguez

Localidade: Poio

Descrición: traballo en taller e instalación en obra (vivendas unifamiliares, locais comerciais, cubertas,...)

Requisitos: coñecementos no sector da carpintaría

Preferentemente con PRL de 60 horas

Persoa con actitude e disposición para o traballo

Condicións: incorporación inmediata

Contacto: enviar CV a lual.alberto@yahoo.es

OFERTA DE EMPREGO: PINTURA DE VEHÍCULOS

Empresa: Talleres Veiga S.L.

Localidade: Moaña

Descrición: pintor/a de vehículos para taller.

Requisitos: coñecementos ou experiencia en pintura de vehículos.

Contacto: enviar CV a talleresveiga@yahoo.es

               Tfno.: 986 31 18 86 // 986 31 17 80

XORNADAS HABILIDADES SOCIAIS

 

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2018

No documento anexo recóllense preguntas frecuentes e erros máis comúns no procedemento de acreditación de competencias

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2018

A Consellería de Educación convoca o procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de aprendizaxe.

O prazo de presentación de solicitudes abrangue do 10 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2018, ambos incluídos. A solicitude cubrirase na aplicación informática subministrada pola Consellería e unha vez cuberta, imprimirase e presentarase na Secretaría do centro sede no que se vai a desenvolver o proceso.

Toda a información sobre o procedemento pode atoparse neste enlace.

Oferta de prazas no CIFP A Xunqueira

 

CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO

 

Familia profesional:

Madeira, moble e cortiza

UC 0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller

20

UC 0163_2

Planificar a instalación e o abastecemento de materiais, máquinas e ferramentas

20

UC 0164_2

Compor e fixar a moblaxe e realizar as instalacións complementarias

20

UC 0165_2

Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento

20

UC 0171_2

Controlar e organizar componentes e accesorios de carpintaría e moble

20

UC 0883_2

Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría

20

UC 0884_2

Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira

20

UC 0885_2

Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares

20

UC 0886_2

Efectuar instalacións de estructuras de madeira

20

UC 0173_1

Axustar e embalar productos e elementos de carpintaría e moble

20

OFERTA DE EMPREGO: PINTURA DE VEHÍCULOS

Empresa: Dynamic yatcht painters

Localidade: Moaña

Descrición: pintura de barcos

Requisitos: coñecementos en preparación de superficiies, materiais e proceso de pintado.

Curso PRL de nivel básico (válido o certificado de PRL de 30 horas que expide o centro por ter superado o módulo de FOL)

Condicións: Horario de luns a venres (8:00 a 13:00 e de 14:00 a 17:00). Incorporación inmediata, contrato por obra.

Contacto: interesados/as enviar CV a dynamicyachtpainters@gmail.com

Tfno.: 608324244

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA

Empresa: venta e reparación de maquinaria de envase, embalaxe, control de calidade e trazabilidade.

Descrición: técnico/a en electrónica para servizo de SAT

Requisitos: CS Mantemento electrónico, coñecementos de inglés falado e escrito, carné de conducir.

Contacto: interesados/as enviar CV a stome@stinoroeste.com

DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

O CIFP A Xunqueira conmemora con diferentes actos e actividades o "Día internacional contra a violencia de xénero"

Luns, 27 de novembro

Charla da escritora e xornalista Montse Fajardo, que acaba de presentar o libro "Invisibles" no que recolle historias de sete mulleres que sufriron violencia machista. Será no salón de actos, de 10:30 a 11:30 horas.

Ao final do acto, o alumnado de 1º curso do CM de Atención a persoas en situación de dependencia entregará pulseiras con lemas contra a violencia de xénero.

MACHISMO MATA Video ideado e realizado polo alumnado da 1ª promoción do C.S Promoción de Igualdade de Xénero, contando tamén coa participación de alumnado e profesorado doutros ciclos, do CIFP A Xunqueira (Pontevedra). Ver video

OFERTA DE EMPREGO: MANTEMENTO E REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Empresa: Valoriza Servizos Medioambientais

Descrición: realización de mantementos preventivos e reparación de avarías dos vehículos dos diferentes centros de Galicia.

Requisitos:

-Técnico/a en electromecánica de vehículos

-Carné de conducir B (valorable outros tipos de carné)

-Persoa dinámica

-Dispoñibilidade horaria

Condicións: incorporación inmediata, contrato indefinido tras pasar período de proba.

A empresa ofrece período de formación na central de flotas de Madrid e furgón-taller completo para realizar as tarefas diarias.

Contacto: interesados/as enviar CV a mserranog@sacyr.com

Distribuir contido