LICITACIÓN SERVICIO CAFETERÍA CIFP A XUNQUEIRA

Ata o 28 de xullo queda aberto o prazo para presentar solicitudes para licitar polo servizo de cafetería do CIFP A Xunqueira. 

A  adxudicación comunicarase na primeira semana de Septembro.

No adxunto os interesados poden consultar os requisitos e a documentación que deben presentar por Rexistro no CIFP.

OFERTA DE EMPREGO: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Empresa: Energa Ingeniería S.L.

Localidade: Pontevedra

Descrición da oferta: persoa con perfil técnico-comercial, traballo cara o público e realización de tarefas de almacén, administración, técnicas e comerciais.

Contacto: interesados/as enviar CV a info@energa.es

OFERTA EMPREGO: ELECTROMECÁNICO/A DE MAQUINARIA

Empresa: DISDEGA SL

Localidade: Pontevedra

Descrición: montaxe, mantemento e reparación de maquinaria.

Requisitos: Título de electromecánico/a

Condicións: período de proba, con intención de continuidade a longo prazo.  Xornada completa.

Contacto: envío CV a disdega@disdega.com

ADMISIÓN E MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS DE FP. CURSO 2017-18

O prazo de presentación de solicitudes de admisión a  ciclos estará aberto desde o 26 de xuño ao 4 de xullo, ata as 13:00 h.

Toda a información sobre admisión pode consultarse na páxina web da Consellería de Educación.

Calendario de admisión e matrícula

O calendario de matrícula para o alumnado do Centro pode consultarse no arquivo adxunto.

Oferta educativa no CIFP A Xunqueira 2017-18

 

Réxime ordinario

Réxime persoas adultas

Presencial

Distancia

Ciclos medios

Ciclos superiores

Ciclos medios

Ciclos superiores

Ciclos medios

Ciclos superiores

Electricidade e electrónica

CM Instalación de telecomunicacións

CS Mantemento electrónico.

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

 

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

 

 

Madeira, moble e cortiza

CM Carpintaria e moble

CM Instalación e amoblamento

CS Deseño e amoblamento

ZM Instalación e amoblamento

 

 

 

Servizos socioculturais e á comunidade

CM Atención a persoas en situación de dependencia

CS Educación infantil

CS Integración social

CS Promoción de igualdade de xénero

ZM Atención a persoas en situación de dependencia

 

ZM Atención a persoas en situación de dependencia

CS Educación infantil

Transporte e mantemento de vehículos

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

CM Carrozaría

 

 

ZS Automoción

 

 

Lémbrase ao alumnado de ciclos de réxime modular (presencial e distancia) que cada curso deben presentar solicitude de admisión.

AVISO RÉXIME MODULAR PRESENCIAL. Neste réxime a asistencia á clase é obrigatoria, polo que a matrícula realizarase en módulos cunha compatibilidade horaria do 90%. Para poder garantir esta compatibilidade horaria, é necesario consultar o horario establecido polo Centro educativo para cada Ciclo Formativo (ver documentos adxuntos co horario de cada un dos ciclos ofertados no réxime para persoas adultas presencial)

OFERTA DE EMPREGO: AUXILIAR ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN CAMPAMENTOS

Empresa: Centro Infantil Galwy

Localidade do posto de traballo: Panxón e Gandarío

Descrición: campamento de persoas con discapacidade, para realizar función de axuda á hora de levantarse e deitarse, desprazamentos, comidas, aseo e ducha.

Condicións: do 1 ao 10 de xullo en Panxón, todo agosto en Gandarío (Sada) e do 1 ao 10 de setembro en Panxón. Xornada laboral de 6 horas, organización por turnos, inclúe aloxamento e comidas na instalación.

Contacto: info@galwy.com

ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE. CURSO 2017-18

O prazo de solicitude de admisión ao Sistema Universitario de Galicia está aberto ata o 3 de xullo, ás 14:00 h.

Documentación necesaria para a admisión:

  • Fotocopia de DNI, NIE ou pasaporte (estranxeiros)

         Os/as titulados/as de FP, agás os que se presentasen á parte voluntaria da ABAU na convocatoria ordinaria de 2017:

  • Certificación expedida polo Centro das cualificacións obtidas no ciclo (solicitar na Secretaría do CIFP)
  • Acreditación de ter aboadas as taxas para a expedición do título (solicitar impreso na Secretaría do CIFP)
  • De ser o caso, documento acreditativo das cualificacións das materias da fase específica da PAU 2016

A presentación da solicitude e documentación pode facerse en calquera LERD do SUG. En Pontevedra está ubicado no Campus de A Xunqueira, edificio de Forestais.

Máis información na páxina da ciug (admisión, matrícula, titulacións do SUG, notas de corte, …) e no portal de FP (catálogo de validacións desde ciclos a estudos universitarios)

OFERTA DE EMPREGO: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Empresa: Darlux S.L.

Localidade: Campañó

Descrición: realización de traballos varios de electricidade, antenas, instalación de bombas de drenaxe e motores, aspiración centralizada, instalación de estufas de leña e pellet.

Condicións: contrato en prácticas, con continuidade.Incorporación inmediata

Requisitos: Título da familia profesional de Electricidade e electrónica.

Dado que a oferta contempla formación a cargo da empresa con opcións de traballo a longo prazo, absterse persoas con interese nun traballo eventual.

Contacto: enviar CV a darlux@darlux.es

Indicar que a oferta se coñeceu a través da bolsa de emprego do CIFP

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A EN INSTALACIÓNS

Empresa: TAELPO S.Coop.

Descrición do posto: Técnico/a electricista

Número de vacantes: 10

Requisitos: titulación en ciclos da familia de Electricidade e Electrónica (non imprescindible) ou coñecementos en electricidade,  imprescindible dispoñibilidade para viaxar.

Condicións: contrato por obra ou servizo, aproximadamente un mes con posibilidade de continuidade en agosto.

Incorporación inmediata (19 de xuño), previa formación en PRL específico a cargo da empresa.

Contacto: interesados/as enviar CV ana.dapena@taelpo.com

Exposición "Artesanía en madeira"

     

No CIFP A Xunqueira, durante os días 18, 19 e 20 de maio, exponse unha mostra de artesanía en madeira.

Todas as pezas foron elaboradas artesanalmente por un dos profesores do Centro, Vicente Cortizo Blanco.

A exposición pode visitarse na Biblioteca do Centro.

Ademáis este sábado estará aberta de 10:00 a 13:30 h para o público en xeral.

MATRÍCULA NA ABAU

O prazo de matrícula na Proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) na convocatoria ordinaria de Xuño de 2017 está aberto desde o 12 ata 0 26 de maio de 2017.

O lugar de matrícula é o LERD de cada campus en horario de 9:00 a 14.00 h.

Lémbrase que o alumnado de FP que está actualmente realizando a FCT pode presentarse á parte voluntaria da ABAU para mellorar a súa nota de acceso (NAU=NMTS). Deben presentar unha certificación académica provisonal.

As ponderacións que se van aplicar na parte voluntaria son as aprobadas polo SUG para o curso 17-18.

O alumnado que obtivese o título de Bacharelato no curso 2015-16 que non se presentase ou non superarse a PAU 2016 poderá acceder á universidade sen o requisito de superar a ABAU, pero podo presentarse voluntariamente as dúas partes ou soamente a unha (obrigatoria ou voluntaria). As ponderacións a aplicar serán as aprobadas para o curso 2017 -18.

Máis información: http://ciug.gal/

 

Distribuir contido