CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A FCT

Desde o 14 de outubro ata o 14 de novembro está aberto o segundo prazo para a solicitude de axudas económicas para o alumnado de ciclos formativos que estea a realizar a FCT no período setembro-decembro.

As solicitudes serán facilitadas polo centro educativo.

Máis información: Orde do 3 de maio de 2017 (DOG 18 de maio).

OFERTA DE EMPREGO: AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO

Empresa: EULEN Servizos Sociosanitarios S.A

Localidade: Concellos de Mos e Vilaboa

Descrición: selección de persoal para servizo de axuda a domicilio nos concellos de Mos e Vilaboa.

Contacto: persoas interesadas enviar CV a mcpineiro@eulen.com

OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

Empresa: Escola Infantil Peluche

Localidade: Porriño

Descrición: educador/a infantil

Requisitos: título de técnico/a superior en Educación Infantil

Condicións: contrato como técnico/a superior para cubrir unha baixa de aproximadamente un ano. Xornada completa en horario partido, mañá e tarde.

Contacto: guarderia@guarderiapeluche.es

PRESENTACIÓN inicio de curso 2017-18. FP DISTANCIA

A presentación do curso 2017-18 para o alumnado de distancia será o mércores, 27 de setembro ás 18:00 h, no Salón de Actos do CIFP A Xunqueira.

A asistencia á xornada de presentación non ten carácter obrigatorio, se ben é recomendable, especialmente para o alumnado de nova incorporación aos estudos na modalidade a distancia.

Lémbrase que o prazo de solicitude de validación de módulos para alumnado de distancia é o seguinte:

1. Solicitude de validación de módulos nos que está matriculado/a: prazo ata o día 14 de outubro.

2. Solicitude de validación de módulos non que non está matriculado/a e que resolve o Centro: prazo ata o día 4 de outubro.

As solicitudes de validación presentaranse na Secretaría do centro (horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00h e mércores de 17:00 a 21:00). O alumnado podería presentar as solicitudes de validación o mesmo día da presentación.

Documentación necesaria para as validacións:

1. Validacións que resolve o Centro (por ter cursado estudos de FP LOXSE ou LOE, por certificados de profesionalidade ou unidades de competencia acreditadas): Solicitude, fotocopia do DNI e Certificación académica dos estudos cursados ou da acreditacion parcial de unidades de competencia. No réxime de persoas adultas, non requiren estar matriculado/a nese módulo.

2. Validacións que resolve o Ministerio de Educación (por ter cursado estudos universitarios, FP da Lei Xeral de educación, outras): Solicitude (modelo específico para o MECD), fotocopia do DNI e Certificación académica dos estudos aportados. No caso de estudos universitarios aportar programa das asignaturas selado pola universidade e redactado en castelán. As solicitudes que se envían ao MECD requiren estar matrícula nese módulo.

Para máis información e consulta de validacións, ver este enlace.

GUÍA DO ALUMNADO 2017_18

No anexo pode consultarse a Guía do Alumnado para o curso 2017-18

LISTAXE PERSOAS ADMITIDAS FP BÁSICA- CIFP A XUNQUEIRA

Nos documentos adxuntos publícanse as listaxes de admitidos e non admitidos ao 1º curso de FP Básica ofertada para este Centro.

O período de reclamación abrangue do 14 ao 15 de setembro ás 13:00h.

Período de matrícula: do 13 ao 20 de setembro ás 13:00 h.

OFERTA DE EMPREGO: CHAPA E PINTURA

Empresa: Grúas Rubio

Localidade: Caldas de Reis

Requisitos: técnico/a en Carrozaria.

Preferente da zona de Caldas e arredores.

Descrición: mantemento de ferramentas e maquinaria. Formación ou disposición para formarse no traballo con plásticos e fibras.

Condicións: horario laboral de mañá e tarde.

Contacto: enviar CV a comercial@gruasrubio.com

Indicar que se coñeceu a oferta de traballo a través da bolsa de emprego do CIFP A Xunqueira

BOLSAS DO MECD PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS: CICLOS MEDIOS, SUPERIORES E FP BÁSICA

Está aberto o prazo de solicitude das bolsas xerais do Ministerio de Educación para estudos postobrigarios no curso 2017-18.

Poderá solicitala o alumnado de ciclos medios, superiores e FP Básica.

Prazo de presentación: do 11 de agosto ao 3 de outubro de 2017.

A solicitude presentase mediante formulario on-line

Máis información http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

 

INICIO DE CURSO 2017-18

 

PRESENTACIÓN

VENRES, 15 DE SETEMBRO

10:00 h.

1º CURSO CICLOS MEDIOS

11:00 h.                

2º CURSO CICLOS MEDIOS

11:30 h.

1º e 2º CURSO FP BÁSICA

LUNS, 18 DE SETEMBRO

10:00 h.

1º CURSO CICLOS SUPERIORES

11:00 h.

2º CURSO CICLOS SUPERIORES

16:00 h.

FFP DUAL

18:00 h.

CICLOS MODULARES

DISTANCIA : DATA SEN DETERMINAR Á ESPERA DA COMUNICACIÓN DO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA

 

INICIO DE CLASES

LUNS, 18 DE SETEMBRO

FP BÁSICA

FP DUAL (despois da presentación)

MARTES, 19 DE SETEMBRO

CICLOS MEDIOS E SUPERIORES, RÉXIME ORDINARIO E MODULAR PRESENCIAL

 

 

OFERTA DE EMPREGO: PINTOR DE VEHÍCULOS

Empresa: Carrocerias Dafer SA.

Actividade: fabricación e reparación de furgóns frigoríficos e paquetería, isotermización de furgonetas.

Localidade: Ponteareas

Requisitos: Ciclo Medio de Carrozaría vehículo propio, traballo en equipo, iniciativa e valorable coñecementos en traballos con poliéster.

Condicións:  horario laboral: 6:45 – 15:00, traballos a realizar nas instalacións de Carrocerías Dafer SA en Ponteareas, contrato temporal con posibilidade de conversión a indefinido, categoría peón, convenio metal

Contacto: enviar CV a administracion@dafer.com

Distribuir contido