Caixa de Suxestións, Queixas e Agradecementos

O Centro Integrado de Formación Profesional A Xunqueira desexa coñecer o grao de satisfación dos nosos alumnos, poñendo á súa disposición as seguintes fontes de información:

Suxestión: Idea dirixida á dirección do centro con ánimo constructivo para a súa mellora.

Queixa: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do centro non ten contraídos compromisos debidos ao Sistema de Xestión de Calidade ou legais.

Por favor, indique se nos quere facer chegar unha suxestión, queixa ou reclamación.
Introduza o curso ou ciclo formativo ao que pertence, en caso de que sexa alumno ou alumna do centro, ou a dirección postal, en caso contrario.
CAPTCHA
Procedemento necesario para evitar automatismos nos formularios.
Image CAPTCHA
Introduza os caracteres amosados na imaxe.