Información Xeral

A Consellería de Educación convoca o procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de aprendizaxe. Con carácter xeral, a convocatoria das acreditacións é publicada anualmente no DOG a finais de decembro. 

A solicitude cubrirase na aplicación informática subministrada pola Consellería e, unha vez cuberta, presentarase obrigatoriamente mediante sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), xunto coa documentación.

Toda a información sobre o procedemento pode atoparse nesta ligazón.

No documento que achegamos recóllense algunhas das preguntas e erros máis frecuentes no procedemento de acreditación de competencias profesionais.

Os plans de formación para os/as participantes no proceso de acreditación en Instalación e amoblamento, Instalación de telecomunicacións e Electromecánica de vehículos no CIFP A Xunqueira poden consultarse nos ficheiros xuntos.