Solicitude Títulos (pago taxas)

Para solicitar el título podedes podedes facer o pago directamente por internet clicando no enlace.  Unha vez, abonado o importe no banco, enviádelo ao correo do Centro: cifp.xunqueira@edu.xunta.gal (indicando no asunto: pago taxas) 

 

Para cubrir os datos requiridos (códigos) adxuntamos dous modelos (un para ciclo medio e outro para o superior) nos que podedes consultar os códigos que tendes que sinalar e o importe a abonar. Os modelos que se xuntan son só a efectos informativos. Non tedes que descargalos, é só para ver os códigos e o importe.