Validacións de Módulos profesionais

Validación de módulos de FP

Real decreto 1085/2020, do 9 de decembro (BOE do 30 de decembro) establece as validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación.

Requisitos e prazos de validación

Estar matriculado/a no ciclo e presentar a solicitude de validación dentro dos primeiros 20 días de inicio das clases.

Solicitude de validación de módulos que resolve o Centro educativo

Solicitude de validación de módulos que resolve o Ministerio de Educación.

Cualificación dos módulos validados

Os módulos profesionais validados manterán a cualificación obtida anteriormente.

Máis información

Portal de FP da Consellería de Educación

Portal de FP do MECD

Nos arquivos anexados (en revisión).