Información Xeral

Neste apartado podes atopar información xeral sobre o Departamento de Información e orientación profesional:

Información Xeral
Validacións de Módulos Profesionais
Probas de Acceso a Ciclos
Acceso á Universidade
Bolsas de Estudos e de Traballo
Outra Información de Interese