Horario e contacto

 Durante o curso 2020-21, as consultas ao DIOP serán atendidas preferentemente a través do enderezo electrónico orientación.cifp.xunqueira@edu.xunta.es e do teléfono do Centro 886159871
Para as consultas presenciais, recoméndase pedir cita previa, para evitar esperas e aglomeracións e terán preferencia.
 
 As consultas específicas en relación co viveiro de empresas poden facerse no seguinte e-mail viveiro.cifp.xunqueira@edu.xunta.es 

HORARIO de atención ao público do DIOP e CONTACTO:

Horario de mañá: luns, de 9:30 a 13:00 h, e de martes a venres, de 9:30 a 14:00 h.

Horario de tarde: mércores de 17:00 a 19.00 h.

Persoa de contacto: Cristina Iglesias Camiña (Xefa do DIOP)

orientación.cifp.xunqueira@edu.xunta.es

Teléfono: 886159871

 

CONTACTO EMPRENDEMENTO/VIVEIRO

viveiro.cifp.xunqueira@edu.xunta.es

Teléfono: 986873003

Persoa de contacto:  Cristina Soto Ogando -Coordinadora de Emprendemento

                                  Mónica Cochón García - Titora do Viveiro do CIFP