Servizos socioculturais e á comunidade

15-06-2021
Posto:
Técnica/o superior en Integración social
Data límite recepción C.V.:
Empresa:
FEAFES Galicia
07-06-2021
Posto:
Técnico/a na atención á dependencia en residencia
Data límite recepción C.V.:
Empresa:
Grupo Xenia
16-04-2021
Posto:
Elaboración de plans de igualdade
Data límite recepción C.V.:
Empresa:
IDAE Consultores (Vigo)