Electricidade e electrónica

28-07-2020
Job:
Reparación e atención en tenda
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Cash Converters
29-05-2020
Job:
Reparación de electrodomésticos
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
ANYRA
19-02-2020
Job:
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Cash Converters
13-02-2020
Job:
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
STAR ELECTRONICA, S.L.
27-11-2019
Job:
Oficial electricista
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
ASAi
14-11-2019
Job:
Automatización e robótica
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
EGASEN. Electro Galvez y Senabre SLU
14-11-2019
Job:
Persoal de oficina para empresa de instalacións eléctricas
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
GETELEC
18-10-2019
Job:
Instalador/a de telecomunicacións
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
DUOTELECO
27-09-2019
Job:
Técnico/a electricista e informático
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
ELECNOR