Enlaces de interese

Servizo Público de Emprego de Galicia. Portal de emprego da Xunta de Galicia.

Ponteemprego. Boletín semanal do concello de Pontevedra.

Axencia local de colocación. Boletín semanal do concello de Santiago de Compostela

Boletín 016. Boletín semanal  con ofertas de emprego público (convocatorias da administración central, autónomica, local, europea)

Emprego público de Galicia. Blogue con ofertas de emprego público a nivel autonómico e local.

Portal EURES. Portal de emprego a nivel europeo