Información Xeral

Neste apartado atoparás toda a información sobre Validacións de Módulos profesionais.

Coa validación dáse por superada un parte ou partes de estudos oficiais que se están a realizar tendo en conta a formación achegada e superada polo interesado/a con anterioridade. Nos estudos de Formación Profesional a unidade mínima de validación é o módulo formativo.

Os módulos validados cualificaranse cun 5 para efectos de obtención da nota media.

Consulta máis información na Guía do Alumnado 2020-2021: