Ciclos ofertados

Neste apartado atoparás os accesos á información sobre os ciclos formativos de Madeira, moble e cortiza ofertados no CIFP A Xunqueira:

Ciclos ofertados
FPB Carpintaría e moble
CM Carpintaría e moble
CM Instalación e amoblamento
CS Deseño e amoblamento