Organigrama e contacto

Este é o organigrama do Equipo de Normalización Lingüística (ENLG) do CIFP

Os membros do equipo, salvo o coordinador, renóvanse anualmente.

 

Persoa de contacto: Marcos Pérez Cardoso, coordinador do ENLG

Enderezo electrónico: mpcardoso@edu.xunta.es