Transporte e mantemento de vehículos

18-10-2021
Job:
Pintor/a de vehículos
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Cantodarea SL
04-10-2021
Job:
Mecánicos/as e recepcionista
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Citroën Dalonga
15-07-2021
Job:
Pintado e preparación de carrozaría
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Fundación Venancio Salcines
08-06-2021
Job:
Reparación en taller e atención en venda ao público
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
FeuVert
03-06-2021
Job:
Técnico/a para departamento de recambios
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Talleres Fernández García (Mercedes).
21-05-2021
Job:
Mecánica de maquinaria agrícola
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Novo Rumbo
19-05-2021
Job:
Electromecánico/a
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Talleres Suárez Fontán
04-05-2021
Job:
Montaxe de lunas
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Autolunas cristalería del automóvil SL
22-04-2021
Job:
Electromecánica
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Talleres A Lagoa
12-02-2021
Job:
Electromecánica de maquinaria industrial
Data límite recepción C.V.:
Enterprise:
Talleres Amoedo