Probas de acceso a Ciclos

Neste apartado atoparás toda a información sobre as probas de acceso aos ciclos formativos do CIFP A Xunqueira.