Probas de acceso a ciclos

 Están dirixidas ás persoas que carecen dos requisitos académicos de acceso directo e desexan cursar un ciclo formativo de formación profesional.

A Consellería de Educación realiza unha convocatoria anual de probas de acceso a ciclos de grao medio e ciclos de grao superior.

Nas seguintes ligazóns atópase toda a información: requisitos de participación, características das probas, exencións, calendario, procedemetno de presentación de solicitudes, modelos de exames,...

Probas de acceso a ciclos de grao medio

Probas de acceso a ciclos de grao superior