Comisión de Igualdade

Composición da Comisión de igualdade no curso 20-21.

Vicedirectora: Ana González del Valle

Xefatura de estudos: Moisés Acuña Alfonsín

Xefa do DIOP: Cristina Iglesias Camiña

Representante de ELE: Diana Farré García

Representante de MMC: Sonia Prado Barro

Representante de SSC: Tania Ameneiro Calvo

Representante de TMV: Sergio Gallego Nieto

Representante de FOL: Ana González del Valle

Representante do alumnado: Lorena Fernández Estévez (1º PIX)

Representante de PAS: José Manuel López Cedrón 

Secretaria: Irene Sánchez Arines