Ciclos ofertados

Neste apartado atoparás os accesos á información sobre os ciclos formativos de Transporte e mantemento de vehículos ofertados no CIFP A Xunqueira:

Ciclos ofertados
Tranporte e mantemento de vehículos CM Carrozaría
CM Electromecánica de vehículos
CS Automoción