O Sueiro, onde a lectura é arte

Durante este curso, 2016-2017, o Sueiriño VI impregnou de arte todos os recantos e actividades do noso cole, co proxecto documenal integrado titulado:"O Sueiro: onde a lectura é arte".

Seguindo as directrices marcadas pola Asesoría de bibliotecas para este curso, e visto que xa tiñamos realizado algún pequeno proxecto sobre pintura, decidimos dedicar o noso PDI ao mundo das artes en xeral.

A nosa proposta presentou un proxecto cooperativo de todo o centro, que partindo da biblioteca, implicou ao alumnado por área, curso, etapa, a todos os membros do claustro, e involucrou a membros da comunidade educativa.

O traballo realizado por cada curso foi o seguinte:

 • 4º e 5º de Ed. Infantil.

 

 • 6º de Ed. Infantil.

 

 • 1º de Ed. Primaria.

 

 • 2º de Ed. Primaria.

 

 • 3º de Ed. Primaria.

 

 • 4º de Ed. Primaria.

 

 • 5º de Ed. Primaria.

 

 • 6º de Ed. Primaria.

 

 • Área de Relixión.

 • Língua inglesa.

 • Aula de apoio.