Primeiros auxilios

O 26 de abril realizamos en colaboracion coa Cruz Vermella un obradoio de primeiros auxilios dirixida ao alumnado de 5º e 6º de Ed. Primaria.

Estas charlas tiveron unha parte teórica e outra práctica, na que os alumnos participan activamente na simulación de diferentes siituacións de risco traballando os seguintes temas: primeiros auxilios nun accidente; actuacións no caso du accidente; técnicas de RCP...

É fundamental realizar estes obradoiros con certa frecuencia para reforzar as aprendizaxes recibidas e afianzar a nosa actuación en caso de ser preciso nunha situación de risco real.