Hora de ler de 2º de Ed. Primaria

Moitas das aprendizaxes que os nenos realizan na súa etapa escolar e que máis adiante lles axudarán a desenvolverse na sociedade como adultos conséguense a través da lecto-escritura. Este é un feito difícil de discutir, as habilidades lectoras son importantes para a consecución dunha formación integral da persoa. O valor da lectura é insubstituíble, pois a lectura estimula a imaxinación e axuda ao desenvolvemento do pensamento abstracto.

Durante este curso os alumnos de segundo curso de primaria traballaron os mitos nórdicos e festas internacionales de relevada importancia.

A hora de ler adicada a este fin foi os luns e os xoves de 12.00h. a 12.20h.

Dividimos o proceso en diferentes partes:

  • Coñecemento de si mesmo: neste primeiro momento os alumnos, en cada sesión, reflexionaron sobre o coñecemento de si mesmos e sobre o coñecemento dos demáis, para finalmente realizar unha ficha de autocoñecemento.

  • Motivámonos: neste momento, e despois de coñecerse ven debuxáronse nun momento motivador.

  • Ler: cada día, os alumnos lían unha historia referida aos deuses nórdicos e a súa forma de vida. Os alumnos ao remataren, facían un debuxo resumo.

  • Cultura e tradicións populares: ao longo do curso traballamos sobre diferentes datas de relevada importancia (o entroido, o día da muller na ciencia, o día do libro, o día da paz, o día de Rosalía, día das letras galegas, ...)

Asemade, traballamos tanto a lectura individual como a lectura colectiva, en voz alta e de xeito encadeado, de libros como relacionados co P.D.I. “Contos de Andersen”.

Fíxose un seguimento  individualizado da comprensión  lectora  e da velocidade lectora de cada un dos alumnos.