“GOLDEN RULES ARE THE WAY: TAKE CARE OF YOU, TAKE CARE OF US”

Sendo seleccionados no proxecto de innovación educativa “Club de Letras”, e como propón a convocatoria  deste curso, fixemos do autocoidado a plataforma desde a que extendemos o coidado cara aos demais, ( familias, escolas, sanitarios, … ), prestando especial atención ás emocións que a situación actual de pandemia fai aflorar nos nenos e nenas, nos tempos COVID que estamos a vivir. Ademais, incidimos na importancia dunha alimentación saudable e sostible para unha mellora xeral da nosa saúde.

Este traballo tamén foi o núcleo do PFPP: “Dinamizamos o centro a través do autocoidado e a reciprocidade do coidado”, desenvolvido por catro mestres do centro que promovía unha metodoloxía de OBSERVACIÓN directa entre alumnos/as e mestres.

Os recursos, obxectivos, contidos e metodoloxía foron indicados na programación de inicio de curso.

Nos seguintes enlaces pódese seguir o desenvolvemento do noso PDI:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/1577
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/1626
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/1617
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/1616
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/1621
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/1618
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/1650