Skip to Content

Bolsas para estudos postobrigatorios [2023-2024]

O Ministerio de Educación e Formación Profesional (MEFP) publicou, no BOE do 17/03/2023, o Anuncio da Convocatoria de bolsas de carácter xeral para o curso 2023/24 para estudantes que cursen estudos postobrigatorios (universitarios, bacharelato e ciclos formativos de grao básico, medio e superior). Pode consultarse o texto completo da convocatoria nesta ligazón.

Prazo de solicitudes para o curso 2023/24: do 27 de marzo ao 17 de maio de 2023.

Procedemento exclusivamente telemático a través da Sede Electrónica do MEFP.

Máis información no Portal de bolsas do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2022/2023

A Dirección Xeral de Formación Profesional publicou unha convocatoria de probas libres para a obtención de títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Prazo de presentación de solicitudes: do 17 ao 28 de abril de 2023.

Información de interese:

ABAU 2023. Instrucións e calendario

Publicouse recentemente a Resolución do 13 de febreiro de 2023, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2022/23, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2023/24. 

O Departamento de Orientación do noso centro revisou a devandita Resolución e elaborou un resumo. Para acceder a el, fai clic nesta ligazón.

Calendario:

Reserva de praza e solicitude de admisión ESO e BAC [2023/2024]

I. Fase de reserva de praza (alumnado de 6º de primaria dos centros adscritos). Foi admitido todo o alumnado que solicitou praza neste centro. Deberán formalizar a matrícula entre o 23 de xuño e o 7 de xullo de 2023.

II. Fase de solicitude de admisión (alumnado procedente doutros centros).

II.1.Relación de vacantes para o curso 2023/24:

 • 1º ESO: 8 prazas.
 • 2º ESO: 1 praza.
 • 3º ESO: 1 praza.
 • 4º ESO: 17 prazas.
 • 1º BAC: 16 prazas.
 • 2º BAC: 33 prazas.

II.2. Prazo de presentación de solicitudes: desde o 1 ata o 20 de marzo.

II.3 Procedemento.

As solicitudes de admisión de alumnado realizaranse cubrindo un formulario, de xeito manual ou a través da aplicación admisionalumnado:

 • Para a opción telemática, o formulario poderá cubrirse na aplicación admisionalumnado. No caso de que opte por utilizar esta aplicación, teña en conta que cando confirme a solicitude se xerará un informe en pdf.

Para presentar a solicitude poderá:

 • Entregar a documentación no centro educativo de primeira elección.
 • Presentala en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a sede electrónica, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación.

II.4. Notas de interese.

 • O alumnado que estea matriculado no IES Plurilingüe Pintor Colmeiro neste curso ten garantida a súa permanencia no centro para cursar ensinanzas de ESO ou bacharelato. En consecuencia, non terá que presentar ningunha documentación.
 • Cada alumna/o só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.
 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

III. Normativa e documentación de referencia:

Probas libres para a obtención dos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e bacharel [2023]

Publicada no DOG a Resolución do 27 de xaneiro de 2023 (ver tamén a corrección de erros publicada no DOG do 27/02/2023), da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

Os prazos de matrícula serán:

 • Convocatoria de maio: 6 de marzo ao 16 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos.
 • Convocatoria de setembro: 3 de xullo ao 10 de xullo de 2023, ambos os dous incluídos.

Publicada a Resolución do 27 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. O período de inscrición na proba estará comprendido entre o 6 e o 15 de marzo de 2023.

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras [2023]

Publicouse no DOG a Orde do 18 de xaneiro de 2023 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, escolarizado nos cursos 2021/22 e/ou 2022/23, en réxime de concorrencia competitiva.

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O contido desta orde e a información complementaria atoparase na páxina web https://www.edu.xunta.gal/axudasle

Modificación do calendario escolar 22/23 [ESO]

O día 5 de xaneiro de 2023 publicouse no DOG a Orde do 27 de decembro de 2022. Esta disposición modifica o calendario escolar aprobado no seu día pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades [aquí].

A novidade máis relevante é a seguinte: 

A sesión da terceira avaliación parcial da educación secundaria obrigatoria deberá coincidir coa sesión de avaliación final.

Polo tanto, na ESO non haberá este curso a "avaliación previa á avaliación final" que ía ter lugar a primeiros de xuño. No seu lugar teremos unha terceira avaliación, que coincidirá coa avaliación final programada para o día 22 de xuño de 2023.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior [2023]

O día 5 de xaneiro publicouse no DOG a Orde pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2023. 

Requisitos:

 • Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
 • Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Prazos de presentación de solicitudes:

 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: entre os días 27 de febreiro e 10 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos.
 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: entre os días 23 de xaneiro e 3 de febreiro de 2023, ambos os dous incluídos.

Máis información:

Que facer despois do Bacharelato?

O Departamento de Orientación do noso centro elaborou un documento de interese para o alumnado de 2º de Bacharelato. Fai clic na imaxe para acceder. 

Non esquezas achegarte ao despacho de Orientación para recibir información personalizada. Agardámoste!

Novos currículos [ESO e Bacharelato]

O Consello da Xunta, na súa reunión do 15 de setembro de 2022, aprobou os decretos polos que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria, da ESO e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Currículo ESO [ver]
 • Currículo Bacharelato [ver]
Distribuir contido


by Dr. Radut