Skip to Content

Diploma de excelencia a Meteocolmeiro

A Consellería de Educación concedeu un diploma de excelencia ao IES Plurilingüe Pintor Colmeiro polo seu proxecto Meteocolmeiro, enmarcado dentro do programa Meteoescolas.

Esta iniciativa inclúe unha serie de actividades relacionadas co estudo do clima e a meteoroloxía. O centro silledense conta cunha estación meteorolóxica deseñada polo alumnado. As actividades relacionadas co programa contan coa implicación de diferentes departamentos didácticos e materias. A finais do ano pasado, o proxecto tivo un stand propio na feira científica do Colmeiro no que presentou os seus traballos.

Cursos de capacitación dixital para persoas adultas

O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro incorporouse recentemente á Rede Galega de Educación Dixital da Comunidade Autónoma de Galicia. Un dos obxectivos desta plataforma é abrir os centros educativos á poboación adulta que non estea recibindo formación no sistema educativo galego. 

Unha das accións formativas que vai promover o noso centro dentro da Rede Galega de Educación Dixital é un curso de 30 horas de duración. O curso vai dirixido a persoas adultas, preferentemente maiores de 55 anos. Desenvolverase nas aulas de informática do IES Pintor Colmeiro. O alumnado que participe recibirá unha formación dirixida á adquisición de competencias dixitais básicas en ámbitos tales como o manexo do correo electrónico, a navegación por internet ou o uso seguro dos dispositivos móbiles.

O curso é subvencionado polo Fondo Social Europeo, polo que é totalmente gratuíto. Ao remate conseguirase un certificado de asistencia e aproveitamento, co que se poderán acreditar 30 horas asociadas a unha cualificación de nivel 2 do Catálogo nacional de Cualificacións profesionais (IFC748_2)

Cada curso atenderá un mínimo de 15 e un máximo de 20 persoas. O primeiro deles desenvolverase neste mes de setembro. O horario das clases será de tarde e cada curso terá unha duración de 10 días.

A inscrición pode realizarse de calquera destas tres vías:

 • Nas propias oficinas do centro, en horario de 9:00 a 14:00.
 • Telefonicamente (986580904). 
 • Por correo electrónico, escribíndonos ao enderezo ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.gal. Os datos que precisamos para a inscrición provisional son apelidos e nome, data de nacemento e un teléfono de contacto.

Matrícula CUALE 23/24

Aínda quedan prazas libres!!

O alumnado interesado en prepararse para as probas da Escola Oficial de Idiomas dos niveis A2 e B1 pode matricularse no programa CUALE dende o 11 de setembro ata o 18 de setembro (ambos incluídos).

O impreso de matrícula está dispoñible en Secretaría.

 • CUALE A2 para o alumnado de 4º ESO.
 • CUALE B1 para o alumnado de Bacharelato, ciclos e alumando que xa teña o certificado A2.

O horario das clases é o seguinte :

 • A2: mércores, de 16:00 h a 18:30 h (inicio das clases: 20/09/2023)
 • B1: luns, de 16:00 h a 18:30 h (inicio das clases 18/09/2023)

Fondo solidario de libros de texto 2023: listaxes e vales

O día 12 de xullo de 2023 estarán dispoñibles as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas na participación do fondo solidario de libros de texto. As listaxes definitivas publicaranse o 26 de xullo.

No artigo 13 da Orde de 10 de maio de 2023 establécese que todas as listaxes serán publicadas "única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar". Polo tanto, a devandita documentación só pode consultarse nas dependencias do centro ou por vía electrónica na aplicación Fondolibros, usando Chave 365 ou o certificado dixital.

Os vales de material escolar poden retirarse das oficinas do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro a partir do día 12 de xullo.

Os libros de texto entregaránselles ao alumnado no inicio de curso, é dicir, a partir do 11 de setembro.

Remate de curso [2022/23] | Matrícula [2023/24]

Calendario de fin de curso [2022/2023]: aquí.

Matrícula ESO e Bacharelato [2023/2024]:

Prazo. Entre o 23 de xuño e o 10 de xullo de 2023.

Procedemento de entrega de documentación. Ofrecemos dúas posibilidades:

 • Presencial. Entre 9.00 h e 13.30 h.
 • Telemática. Toda a documentación poderá remitirse ao enderezo electrónico matricula@iespintorcolmeiro.org

Esta é a documentación que empregaremos para realizar a matrícula do alumnado que cursará ESO e bacharelato no 2023/24. Nota/ O impreso de matrícula de cada curso e o documento de consentimento do uso da imaxe son editables (pode cubrilos desde o seu ordenador).

Que documentos hai que entregar? Moi sinxelo:

O impreso de matrícula correspondente + consentimento do uso da imaxe + copia DNI/NIE do alumnado (a copia do DNI só se require para 1º ESO ou para alumnado de nova incorporación ao centro).

Nota/ Pode asinar os PDF sen necesidade de imprimilos, mesmo incorporando unha sinatura "manuscrita". Máis información nesta ligazón.

Preinscrición CUALE 2023/24

Un ano máis o IES Pintor Colmeiro vai solicitar a Consellería de Educación a impartición do progama CUALE – Inglés para o vindeiro curso.

Vas cursar 4º ESO e queres conseguir o certificado A2? Xa tes o nivel A2 e queres conseguir o B1? Estarás en ciclo ou Bacharelato e queres certificar o B1?

Aquí tes o formulario de preinscripción. Tamén podes recoller o impreso en Secretaría.

Prazo: ata o 10 de xullo

Se necesitas máis información acerca do programa CUALE: https://view.genial.ly/5efa64dda91a2e0d1ceb54d5/presentation-programa-cu...

Admisión a ciclos formativos [2023/2024]

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicou o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2023/2024.  

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas comezará o 23 de xuño ás 9 horas e prolongarase ata o 5 de xullo ás 13 horas.

A solicitude deberá realizarse mediante un asistente informático vía web para todos os réximes e graos [ciclosadmision]. 

Información de interese:

 • Web da Dirección Xeral de Formación Profesional [aquí].
 • Admisión a ciclos de grao medio [aquí].
 • Admisión a ciclos de grao superior [aquí].
 • Instrucións xerais de admisión [aquí].
 • Información xeral para centros [aquí].
 • Orde do 15/06/2016, pola que se regula a admisión a ciclos formativos [aquí].
 • Buscador de centros con oferta de FP sostida con fondos públicos [aquí].
 • Buscador de ciclos formativos e cursos de especialización [aquí].

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar [2023/2024]

Publicada a Orde do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2023/24.

Prazo. Do 20 de maio ao 21 de xuño.

Presentación. Hai tres maneiras de presentar a solicitude: 

 • De xeito manual e presencial (Secretaría do centro). 
 • Con creación de solicitude na aplicación Fondolibros e presentación presencial. 
 • Con creación de solicitude na aplicación e presentación electrónica [procedemento ED330B]. 

Documentación necesaria. As persoas interesadas deberán achegar os Anexos I e II da solicitude, que poden descargar desde Fondolibros [descarga dos Anexos I e II]. Tamén poden solicitar unha copia en papel nas oficinas do centro. Os devanditos anexos entregaranse xunto coa documentación que corresponda: 

 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

O alumnado que non estea admitido nin coñeza en que centro vai estar escolarizado no curso escolar 2023-2024 deberá presentar a solicitude no centro no que está matriculado no curso 2022-2023.

Outra documentación de interese:

Bolsas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo [2023-2024]

Está aberto o prazo de solicitude de bolsas para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso académico 2023-2024. Pode consultar a convocatoria nesta ligazón.

Prazo de presentación: desde o 8 de maio de 2023 ata o 20 de setembro de 2023.

As solicitudes deben formalizarse na sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional [aquí].

Máis información no Portal de bolsas do Ministerio de Educación e Formación Profesional e no Departamento de Orientación do centro.

Matrícula ABAU 2023

O alumnado de 2º de bacharelato coñecerá oficialmente os resultados académicos da avaliación final ordinaria o día 16 de maio de 2023 a través da aplicación Abalar (hora de publicación: 18.00 h). As xestións necesarias para formalizar a matrícula na ABAU 2023 terán que resolverse entre o 18 e o 22 de maio. Ofrecémosche unhas indicacións para que todo che resulte máis doado: 

1. Pagamento das taxas do título de Bacharelato. Para este trámite utilizarás un formulario que estará dispoñible na Secretaría do centro. Dispós dun modelo xa cuberto aquí, que poderás usar como referencia para copiar os datos ao formulario. Despois terás que levalo a unha entidade bancaria e farás o pagamento. A entidade quedará coa copia que lle corresponde, ti con outra e a terceira traerala ao centro. Se optas polo pago telemático, podes facelo seguindo as indicacións deste documento. No caso de que teñas dereito a redución por familia numerosa, deberás traer tamén o documento que o acredite. 

2. Pagamento das taxas da ABAU. Poderás recoller o documento en Secretaría ou utilizar a versión electrónica [aquí]. Se optas polo pagamento telemático, deberás facelo seguindo estas instrucións.

3. Impreso de prematrícula na ABAU. Poderás recollelo na Secretaría do centro ou utilizar a versión electrónica [aquí]. 

4. Entrega no centro dos tres documentos anteriores: a folla das taxas do título, a copia do pagamento das taxas da ABAU e o impreso de prematrícula. 

5. O prazo oficial para realizar todas estas xestións rematará o 22 de maio (ás 13.00 h). De todas formas, é moi importante que resolvas o teu trámite antes desta data para evitar os típicos problemas e imprevistos de última hora.

Unha vez confirmada a matrícula, recibirás no teu correo electrónico o código que necesitarás para ter acceso a NERTA, a aplicación informática na que realizarás todas as xestións relacionadas coa ABAU e a solicitude de preinscrición en titulacións con límite de prazas do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Resumo de ligazóns de interese:

Distribuir contido


by Dr. Radut