Skip to Content

Matrícula en ciclos formativos con prazas vacantes

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde o día 17 ás 9:00 horas ata o día 23 de xullo ás 13:00 horas. Entre os ciclos liberados figura o Ciclo superior de Xestión de vendas e espazos comerciais que se imparte no noso centro.

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para ás ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada.

Consulte esta ligazón para acceder á información oficial que publica a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Matrícula web nos ciclos formativos

No proceso de admisión existe a posibilidade de que o alumnado realice a reserva de matrícula vía web. Será posible no réxime ordinario e na modalidade a distancia do réxime para as persoas adultas. No réxime para as persoas adultas en modalidade presencial será posible, como noutros anos, a reserva de matrícula vía web, pero finalmente será necesario confirmar a matrícula de xeito presencial debido á necesidade de verificar a compatibilidade horaria no momento da matrícula.

Como o pago do seguro escolar é obrigatorio para o alumnado menor de 28 anos, o sistema informará ao alumnado da necesidade de efectuar este pago e do medio polo que o poden realizar (nome da entidade bancaria e do número de conta do centro no que se matriculan).

O alumnado que realice a solicitude de matrícula en liña recibirá a seguinte información:

Este documento é un resgardo da solicitude de matrícula na praza adxudicada, a todos os efectos ten consideración de matrícula definitiva na praza e polo tanto pon fin á súa participación no proceso de admisión a ciclos formativos de formación profesional para todos os réximes e modalidades.

O caracter definitivo da matrícula queda condicionado a:

 • Que exista un número mínimo de solicitudes de matrícula admitidas segundo o establecido na normativa vixente.
 • Que se entregue a documentación que solicite o centro no caso de precisar calquera comprobación documental dos requisitos de acceso a ciclos ou dos datos de identidade.
 • Que se presente o resgardo de abono do seguro escolar (ou ser unha persoa excluída do seu pago) cando o solicite o centro ou, en todo caso, no inicio do curso escolar.

Máis información neste documento da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Fondo solidario 2019-20. Listaxes provisionais

Publicamos a seguinte documentación: 

 • Listaxe provisional de solicitudes admitidas no Fondo solidario de libros de texto 2019/2020 [aquí].
 • Listaxe provisional de solicitudes excluídas no Fondo solidario de libros de texto 2019/2020 [aquí]. 
 • Informe dos vales de axudas para material [aquí].

As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra esta listaxe antes das 13.30 horas do día 16 de xullo.

Poderá recoller os vales de axuda ata o día 31 de xullo. O horario dispoñible esténdese das 09.30 h ás 13.30 h.

Normativa de referencia: Orde do 3 de maio de 2019.

Probas extraordinarias [setembro 2019]

Podes consultar os horarios das probas de setembro nesta ligazón.

Admisión a ciclos formativos medios e superiores [2019-20]

I. Alumnado de 1º curso (incluído o alumnado que repite)

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos.

O prazo para a presentación das solicitudes de admisión esténdese desde o 24 de xuño ata o 2 de xullo ás 13 horas [ver calendario do proceso].

II. Alumnado que pasa de 1º a 2º curso ou que repite 2º curso 

Neste apartado incluímos o alumnado que estea en calquera destas situacións:

 • Alumnado de 1º do ciclo medio de condución de actividades físicas e deportivas no medio natural que aproba todos os módulos e que desexa cursar a FCT no 2019/20.
 • Alumnado de 1º do ciclo medio de condución de actividades físicas e deportivas no medio natural que promociona a 2º curso con módulos pendentes que non suman máis de 300 horas.
 • Alumnado de 1º do ciclo superior de xestión de vendas e espazos comerciais que supera todos os módulos ou que promociona a 2º curso con módulos pendentes que non superan as 300 horas.
 • Alumnado de 2º que repite ou que ten pendentes os módulos de FCT e/ou proxecto.

Este alumnado presentará o Anexo I. A presentación desta solicitude deberá realizarse entre o 24 de xuño e o 2 de xullo e xa terá validez como matrícula.

III. Alumnado repetidor

Consonte o artigo 4.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, o alumnado terá dereito a repetir con praza reservada por unha vez no mesmo centro no ano seguinte.

IV. Máis información

 • Normativa reguladora do proceso de admisión [aquí] 
 • Web da área de Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Orientación Universitaria [aquí]
 • Instrucións sobre como realizar a solicitude web [aquí]
 • Instrucións xerais do proceso de admisión [aquí]
 • Oferta de ciclos formativos 2019/20 [aquí]
 • Folletos informativos das familias dos ciclos que se ofrecen no centro: Comercio e márketing [aquí] e Actividades físicas e deportivas [aquí]

 

Matrícula para ESO e Bacharelato [2019/20]

Nesta ligazón podes consultar as instrucións para realizar a matrícula na ESO e no bacharelato no curso 2019-20.

Nos vindeiros días iremos engadindo máis documentación de interese.

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar [2019/20]

No DOG do día 20 de maio de 2019 publícase a ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20.

O prazo para a presentación das solicitudes e da documentación complementaria comeza o 21 de maio e remata o 21 de xuño, ambos inclusive.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

O código do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro é o 36020350. Téñao en conta cando cubra a súa solicitude.

 •     Información na web da Consellería [aquí]
 •     Resumo da convocatoria [aquí]
 •     Modelo de solicitude (Anexos I e II) [aquí]

Avaliación final de 4º da ESO

O 3 de maio publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 16 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, (DXFPIE) pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2018/19.

Días máis tarde recibiuse no centro un escrito da DXFPIE no que se comunica que o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro resultou seleccionado para formar parte da mostra de centros participantes na avaliación final de educación secundaria obrigatoria da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2018/19.

A avaliación final de educación secundaria obrigatoria ten finalidade diagnóstica (artigo segundo da devandita Resolución do 16 de abril de 2019). En consecuencia, os seus resultados non terán efectos académicos para o alumnado.

A aplicación das probas realizarase os días 28 e 29 de maio de 2019.

 

Radio Colmeiro

O alumnado da ESA (Educación Secundaria de Persoas Adultas) participou nun obradoiro de radio. Compartimos o seu primeiro traballo.

STEMweek 2019

Publicada no DOG a Orde do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado de 3º e 4º de ESO.

O prazo para a presentación de solicitudes será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.

Distribuir contido


by Dr. Radut