Skip to Content

Taboleiro

Fondo solidario: listaxe definitiva dos libros adxudicados

Nesta ligazón poderá consultar a listaxe dos libros de texto que lles foron adxudicados ás alumnas e alumnos de de ESO que participaron na actual convocatoria do fondo solidario. 

Os libros iránselles entregando ao alumnado nos próximos días. É importante que as familias teñan en conta que o centro non dispón neste momento de todos os exemplares adxudicados, polo que as entregas se irán axustando ás reservas dispoñibles. Agardamos que o proceso estea concluído no prazo máis breve posible.

Bolsas para estudos postobrigatorios [2019-2020]

Está aberto o prazo de solicitude de bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios no ano académico 2019-2020 (bacharelato, ciclos formativos e FP básica). 

Prazo de presentación: desde o 1 de agosto de 2019 ata o 1 de outubro de 2019.

As solicitudes deben formalizarse na sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional [aquí].

Máis información:

Normas de organización, funcionamento e convivencia [2019]

O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro estivo a traballar durante este curso na actualización das Nomas de organización, funcionamento e convivencia (NOFC).

O documento foi revisado polos seguintes órganos colexiados: Comisión de Convivencia, Comisión de Coordinación Pedagóxica e Claustro do Profesorado. Finalmente, foi aprobado polo Consello Escolar na súa sesión ordinaria do 11 de xullo de 2019. 

Matrícula en ciclos formativos con prazas vacantes

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde o día 17 ás 9:00 horas ata o día 23 de xullo ás 13:00 horas. Entre os ciclos liberados figura o Ciclo superior de Xestión de vendas e espazos comerciais que se imparte no noso centro.

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para ás ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada.

Consulte esta ligazón para acceder á información oficial que publica a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Matrícula web nos ciclos formativos

No proceso de admisión existe a posibilidade de que o alumnado realice a reserva de matrícula vía web. Será posible no réxime ordinario e na modalidade a distancia do réxime para as persoas adultas. No réxime para as persoas adultas en modalidade presencial será posible, como noutros anos, a reserva de matrícula vía web, pero finalmente será necesario confirmar a matrícula de xeito presencial debido á necesidade de verificar a compatibilidade horaria no momento da matrícula.

Como o pago do seguro escolar é obrigatorio para o alumnado menor de 28 anos, o sistema informará ao alumnado da necesidade de efectuar este pago e do medio polo que o poden realizar (nome da entidade bancaria e do número de conta do centro no que se matriculan).

O alumnado que realice a solicitude de matrícula en liña recibirá a seguinte información:

Este documento é un resgardo da solicitude de matrícula na praza adxudicada, a todos os efectos ten consideración de matrícula definitiva na praza e polo tanto pon fin á súa participación no proceso de admisión a ciclos formativos de formación profesional para todos os réximes e modalidades.

O caracter definitivo da matrícula queda condicionado a:

 • Que exista un número mínimo de solicitudes de matrícula admitidas segundo o establecido na normativa vixente.
 • Que se entregue a documentación que solicite o centro no caso de precisar calquera comprobación documental dos requisitos de acceso a ciclos ou dos datos de identidade.
 • Que se presente o resgardo de abono do seguro escolar (ou ser unha persoa excluída do seu pago) cando o solicite o centro ou, en todo caso, no inicio do curso escolar.

Máis información neste documento da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Fondo solidario 2019-20. Listaxes provisionais

Publicamos a seguinte documentación: 

 • Listaxe provisional de solicitudes admitidas no Fondo solidario de libros de texto 2019/2020 [aquí].
 • Listaxe provisional de solicitudes excluídas no Fondo solidario de libros de texto 2019/2020 [aquí]. 
 • Informe dos vales de axudas para material [aquí].

As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra esta listaxe antes das 13.30 horas do día 16 de xullo.

Poderá recoller os vales de axuda ata o día 31 de xullo. O horario dispoñible esténdese das 09.30 h ás 13.30 h.

Normativa de referencia: Orde do 3 de maio de 2019.

Calendario das probas extraordinarias e de inicio de curso [setembro 2019]

Podes consultar os horarios das probas de setembro nesta ligazón.

Podes consultar o calendario de inicio de curso nesta ligazón.

Calendario das probas extraordinarias de 2º BAC

Nesta ligazón poderás consultar o calendario das probas extraordinarias de 2º de bacharelato [2018/19].

Admisión a ciclos formativos medios e superiores [2019-20]

I. Alumnado de 1º curso (incluído o alumnado que repite)

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos.

O prazo para a presentación das solicitudes de admisión esténdese desde o 24 de xuño ata o 2 de xullo ás 13 horas [ver calendario do proceso].

II. Alumnado que pasa de 1º a 2º curso ou que repite 2º curso 

Neste apartado incluímos o alumnado que estea en calquera destas situacións:

 • Alumnado de 1º do ciclo medio de condución de actividades físicas e deportivas no medio natural que aproba todos os módulos e que desexa cursar a FCT no 2019/20.
 • Alumnado de 1º do ciclo medio de condución de actividades físicas e deportivas no medio natural que promociona a 2º curso con módulos pendentes que non suman máis de 300 horas.
 • Alumnado de 1º do ciclo superior de xestión de vendas e espazos comerciais que supera todos os módulos ou que promociona a 2º curso con módulos pendentes que non superan as 300 horas.
 • Alumnado de 2º que repite ou que ten pendentes os módulos de FCT e/ou proxecto.

Este alumnado presentará o Anexo I. A presentación desta solicitude deberá realizarse entre o 24 de xuño e o 2 de xullo e xa terá validez como matrícula.

III. Alumnado repetidor

Consonte o artigo 4.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, o alumnado terá dereito a repetir con praza reservada por unha vez no mesmo centro no ano seguinte.

IV. Máis información

 • Normativa reguladora do proceso de admisión [aquí] 
 • Web da área de Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Orientación Universitaria [aquí]
 • Instrucións sobre como realizar a solicitude web [aquí]
 • Instrucións xerais do proceso de admisión [aquí]
 • Oferta de ciclos formativos 2019/20 [aquí]
 • Folletos informativos das familias dos ciclos que se ofrecen no centro: Comercio e márketing [aquí] e Actividades físicas e deportivas [aquí]

 

Matrícula para ESO e Bacharelato [2019/20]

Nesta ligazón podes consultar as instrucións para realizar a matrícula na ESO e no bacharelato no curso 2019-20.

Nos vindeiros días iremos engadindo máis documentación de interese.

Distribuir contido


by Dr. Radut