Skip to Content

Prohibición do uso de dispositivos móbiles

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicou a Orde do 4 de xaneiro de 2024, pola que se aproba o protocolo sobre o uso dos teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

No primeiro punto do devandito protocolo indícase que "a prohibición de uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación establecida durante os períodos lectivos debe estenderse tamén, con carácter xeral, á totalidade da xornada escolar, incorporando os períodos non lectivos. En consecuencia, non se permitirá durante a xornada escolar o emprego libre destes dispositivos."

No segundo punto do protocolo especifícase cales son os períodos non lectivos aos que se estende a prohibición de uso dos móbiles: "as entradas e saídas, o tempo de recreo, de comedor escolar e os períodos dedicados ao desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares."

As novas normas sobre uso de móbiles entran en vigor o 8 de xaneiro de 2024.story | by Dr. Radut