Skip to Content

FPB

Proxecto FCT FPB 2 | 2020

O alumnado de 2º curso de FPB de Servizos Comerciais xa está a traballar no proposta de actividades asociadas á contorna laboral que este ano substitúe o módulo de formación en centros de traballo (FCT), segundo o disposto na Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.

Traballando Igualdade e Convivencia: EpdLab

Traballando Igualdade e Convivencia: como nos relacionamos nas redes sociais?

A nosa imaxe dixital /uso das redes sociais/ciberbullying/ seguridade nas redes ....

Traballando Igualdade e Convivencia: Plan Director "Violencia de xénero"

Plan Director da Garda Civil: Prevención da violencia de xénero

Por que se produce?

Síntomas de maltrato nas relacións de parella adolescentes (sinais de alerta

Que facer?

Traballando Igualdade e Convivencia: Ktorce18

Traballando Igualdade e Convivencia: Obradoiro sobre igualdade "Amigos de Galicia"

Traballando Igualdade e Convivencia: di o positivo

 

 

FP BÁSICA SERVIZOS COMERCIAIS

  Que ocupacións desempeñan?

 

PROMOCIÓN NA FPBÁSICA DE SERVIZOS COMERCIAIS

 

Coñecer as profesiónsby Dr. Radut