Skip to Content

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2022/2023

A Dirección Xeral de Formación Profesional publicou unha convocatoria de probas libres para a obtención de títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Prazo de presentación de solicitudes: do 17 ao 28 de abril de 2023.

Información de interese:story | by Dr. Radut