Skip to Content

Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou no seu portal web o Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021.

ÚLTIMA HORA. A A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou o 31 de agosto unha actualización do protocolo

Probas extraordinarias de setembro 2020

Martes 1 e mércores 2 de setembro: 

  • Exames da convocatoria extraordinaria. Na seguinte ligazón pode consultar o calendario das probas.
  • Devolución dos libros de texto non entregados en xuño. 

Venres 4 de setembro:

  • Publicación das cualificacións en Abalar. 
  • Inicio do prazo de reclamacións e de matrícula (dous días hábiles).

Fondo solidario de libros de texto: listaxes provisionais

Están dispoñibles as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas na participación do fondo solidario de libros de texto.

No artigo 13 bis da Orde do 12 de maio de 2020 establécese que todas as listaxes serán publicadas "única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar". Polo tanto, a devandita documentación só pode consultarse nas dependencias do centro ou por vía electrónica na aplicación Fondolibros, usando Chave 365 ou o certificado dixital.

Os vales de material escolar poden retirarse das oficinas do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro a partir do día 13 de xullo.

Queres certificar o teu nivel de inglés? Programa CUALE

O programa CUALE ten como misión preparar ao alumnado para as probas de certificación de niveis de ensinanzas especializadas de idiomas, en consonancia co MCERL. Supón unha magnífica oportunidade para que as alumnas e alumnos do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro poidan certificar o seu nivel de Inglés.

É unha actividade VOLUNTARIA e GRATUITA, a desenvolver FÓRA DO HORARIO ESCOLAR, unha tarde á semana. Preinscripción ata o 15 de xullo.

Admisión a ciclos formativos [2020/2021]

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2020-2021. 

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas –presencial e a distancia– comezará o 25 de xuño ás 9 h. e prolongarase ata o 8 de xullo ás 13 h.

A solicitude deberá realizarse mediante un asistente informático vía web para todos os réximes e graos [ciclosadmision]. Consulte nesta ligazón as instrucións para manexarse nesa aplicación.

Máis información sobre a admisión a ciclos de grao medio [aquí].

Máis información sobre a admisión a ciclos de grao superior [aquí].

Matrícula de ESO e bacharelato [2020/2021]

Prazo. Entre o 25 de xuño e o 9 de xullo de 2020.

Procedemento de entrega de documentación. Ofrecemos dúas posibilidades:

  • Presencial. Entre 9.30 h e 13.00 h.
  • Telemática. Toda a documentación poderá remitirse ao enderezo electrónico matricula@iespintorcolmeiro.org

Esta é a documentación que empregaremos para realizar a matrícula do alumnado que cursará ESO e bacharelato no 2020/21. Nota/ O impreso de matrícula de cada curso e o documento de consentimento do uso da imaxe son editables (pode cubrilos desde o seu dispositivo móbil).

Que documentos hai que entregar? Moi sinxelo:

O impreso de matrícula correspondente + consentimento do uso da imaxe + copia DNI/NIE do alumnado (só 1º ESO).

Nota/ Pode asinar os PDF sen necesidade de imprimilos, mesmo incorporando unha sinatura "manuscrita". Máis información nesta ligazón.

Calendario de fin de curso [2019/20]

Prema nesta ligazón para consultar un resumo do calendario dos meses de xuño e xullo.

Devolución dos libros de texto do fondo solidario

O alumnado con libros de préstamo do fondo solidario deberá devolvelos nos días e horarios que se indican [aquí]. O alumnado que teña materias suspensas poderá quedar cos libros correspondentes ata facer os exames de setembro.

Probas finais para o alumnado de FPB con perda do dereito de avaliación continua

Nesta ligazón pode consultar o calendario das probas finais que deberá realizar o alumnado de FP Básica que ten rexistrada a perda do dereito de avaliación continua no curso 2019/20.

Como teño que facer para matricularme na ABAU?

O alumnado de 2º de bacharelato coñecerá oficialmente os seus resultados académicos o día 8 de xuño [ver calendario]. As xestións necesarias para formalizar a matrícula na ABAU 2020 temos que resolvelas entgre o 10 e o 17 de xuño. Ofrecémosche unhas indicacións para que todo che resulte máis doado: 

1. Abono das taxas do título de Bacharelato. Para este trámite hai que utilizar o documento de abono de taxas. Tan só tes que cubrir os teus datos persoais, indicar a contía que che corresponde pagar, poñer a data e asinalo [dispós dun modelo xa cuberto aquí, que podes usar a título orientativo]. Despois lévalo a unha entidade bancaria e fas o pagamento. A entidade quedará coa copia que lle corresponde, ti con outra e a terceira traerala ao centro. No caso de que teñas dereito a redución por familia numerosa, debes traer tamén o documento que o acredite. 

2. Abono das taxas da ABAU. Utiliza o documento de abono de taxas [aquí]. Imprime tres copias e segue o mesmo procedemento que co pagamento das taxas do título.

3. Impreso de matrícula na ABAU. É un documento editable, polo que podes cubrilo no ordenador, imprimilo e asinalo [aquí].

4. Entrega no centro dos tres documentos anteriores: a folla das taxas do título, a copia do pagamento das taxas da ABAU e o impreso de matrícula. Podes traer esta documentación presencialmente (nestes momentos atendemos con cita previa) ou escaneala e remitila ao enderezo de correo do centro: ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.gal. Esta última vía é a que estamos utilizando preferentemente nestes momentos para atender as xestións administrativas do centro.

5. O prazo oficial para realizar todas estas tarefas remata o 17 de xuño (ás 13.00 h). De todas formas, é moi importante que resolvas o teu trámite antes desta data para evitar os típicos problemas e imprevistos de última hora.

Unha vez confirmada a matrícula, recibirás no teu correo electrónico un "Código de Acceso" necesario para poder realizar na aplicación informática NERTA as solicitudes de revisión e a solicitude de preinscrición en titulacións con límite de prazas do SUG.

Resumo de ligazóns de interese:

Distribuir contido


by Dr. Radut