Skip to Content

Renovación do Consello Escolar

A Resolución do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dispón que os centros docentes sostidos con fondos públicos establezan o calendario para a renovación das vacantes dos seus consellos escolares.

As prazas que cómpre renovar nesta convocatoria son as seguintes:

-5 representantes do profesorado.
-3 representantes de nais/pais.
-3 representante do alumnado.

Na sesión ordinaria do Consello Escolar do 25/10/2018 aprobouse o calendario do proceso electoral, que se inicia co sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral, un órgano que está integrado polo director do centro, un docente, un pai/nai/titor legal, un representante do persoal non docente e un alumno ou alumna. Este sorteo terá lugar no despacho de Dirección ás 12:30 horas do 29 de outubro de 2018.

Xornada de acollida das familias do alumnado da ESO

O xoves 4 de outubro terá lugar a sesión de acollida das familias do alumnado da ESO. A actividade dará comezo ás 18.00 horas.

Haberá unha reunión sobre a organización dunha viaxe para o alumnado de 3º e 4º da ESO á que poderán asistir as familias interesadas ás 19h na aula de usos múltiples.

Fondo solidario: listaxe definitiva dos libros adxudicados

Nesta ligazón poderá consultar a listaxe dos libros de texto que lles foron adxudicados ás alumnas e alumnos de de ESO que participaron na actual convocatoria do fondo solidario. 

Os libros iránselles entregando ao alumnado nos próximos días. É importante que as familias teñan en conta que o centro non dispón neste momento de todos os exemplares adxudicados, polo que as entregas se irán axustando ás reservas dispoñibles. Agardamos que o proceso estea concluído no prazo máis breve posible.

Alumnado admitido en FPB

Relación de alumnado admitido nas ensinanzas de formación profesional básica para o curso 2018-19.

Entrega de cualificacións e matrícula de setembro

Entrega de cualificacións de setembro: xoves 6 ás 9.00 h.

Período de matrícula de setembro: xoves 6 e venres 7 (de 9.00 a 13.00 h).

Bolsas para estudos postobrigatorios [2018-2019]

O 17 de agosto abre o prazo de solicitude de bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios no ano académico 2018-2019 (bacharelato, ciclos formativos e FP básica). 

As solicitudes deben formalizarse na sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, entrando na opción "Trámites y servicios".

O período de solicitude remata o 1 de outubro de 2018Nesta ligazón podes consultar o texto íntegro da convocatoria.

Máis información no portal de bolsas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Fondo solidario 2018-2019. Listaxes provisionais

Publicamos a seguinte documentación: 

-Listaxe provisional de solicitudes admitidas no Fondo solidario de libros de texto 2018/2019.

-Listaxe provisional de solicitudes excluídas no Fondo solidario de libros de texto 2018/2019. 

-Informe dos vales de axudas para material.

As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra esta listaxe antes das 13.30 horas do día 16 de xullo.

Poderá recoller os vales de axuda ata o día 31 de xullo. O horario dispoñible esténdese das 09.30 h ás 13.30 h.

Normativa de referencia: Orde do 9 de maio de 2018.

Listaxe de libros ESO-BAC-FPB [2018-19]

Consulte nesta ligazón a listaxe de libros das ensinanzas de ESO, bacharelatos e formación profesional básica para o curso 2018-19.

Lembre que nas materias que levan un asterisco (*) se recomenda agardar o comezo da actividade lectiva antes de tomar a decisión de compra.

Admisión a ciclos formativos medios e superiores [2018-19]

I. Alumnado de 1º curso (incluído o alumnado que repite)

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.

O prazo para a presentación das solicitudes de admisión esténdese desde o 25 de xuño ata o 3 de xullo ás 13 horas [ver calendario completo do proceso].

II. Alumnado que pasa de 1º a 2º curso ou que repite 2º curso 

Neste apartado incluímos o alumnado que estea en calquera destas situacións:

 • Alumnado de 1º do ciclo medio de condución de actividades físicas e deportivas no medio natural que aproba todos os módulos e que desexa cursar a FCT no 2018/19.
 • Alumnado de 1º do ciclo medio de condución de actividades físicas e deportivas no medio natural que promociona a 2º curso con módulos pendentes que non suman máis de 300 horas.
 • Alumnado de 1º do ciclo superior de xestión de vendas e espazos comerciais que supera todos os módulos ou que promociona a 2º curso con módulos pendentes que non superan as 300 horas.
 • Alumnado de 2º que repite ou que ten pendentes os módulos de FCT e/ou proxecto.

Este alumnado presentará o Anexo I. A presentación desta solicitude deberá realizarse entre o 25 de xuño e o 3 de xullo e xa terá validez como matrícula.

III. Alumnado repetidor

Consonte o artigo 4.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, o alumnado terá dereito a repetir con praza reservada por unha vez no mesmo centro no ano seguinte.

IV. Máis información

 • Normativa reguladora do proceso de admisión [aquí] 
 • Web da área de Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Orientación Universitaria [aquí]
 • Instrucións sobre como realizar a solicitude web [aquí]
 • Instrucións xerais do proceso de admisión [aquí]
 • Oferta de ciclos formativos 2018/19 [aquí]
 • Folletos informativos das familias dos ciclos que se ofrecen no centro: Comercio e márketing [aquí] e Actividades físicas e deportivas [aquí]

Calendario de fin de curso e matrícula ordinaria

Xoves, 21 de xuño:

 • 08:50- 14:30: actividade lectiva normal.
 • 15:50- 17:30: actividades de fin de curso.
 • Recollida de libros (só das materias nas que xa teñan confirmado o aprobado).

Venres, 22 de xuño: remata o período de solicitude de participación no fondo solidario de libros de texto.

Luns, 25 de xuño, ás 10.00 h: entrega de cualificacións. Non hai autobuses.

Calendario de matrícula ordinaria [consultar instrucións]:

 • 2º, 3º e 4º ESO e bacharelato: días 25, 26, 27 e 29 de xuño.
 • 1º ESO: 2 e 3 de xullo.
 • Ciclos formativos: segundo o calendario da Consellería.

Nota/ O período oficial de matrícula ordinaria remata o 10 de xullo de 2018. Porén, prégase que todo o alumnado se acolla aos prazos establecidos neste calendario para facilitar a organización do centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut