Skip to Content

Modificación do calendario escolar 22/23 [ESO]

O día 5 de xaneiro de 2023 publicouse no DOG a Orde do 27 de decembro de 2022. Esta disposición modifica o calendario escolar aprobado no seu día pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades [aquí].

A novidade máis relevante é a seguinte: 

A sesión da terceira avaliación parcial da educación secundaria obrigatoria deberá coincidir coa sesión de avaliación final.

Polo tanto, na ESO non haberá este curso a "avaliación previa á avaliación final" que ía ter lugar a primeiros de xuño. No seu lugar teremos unha terceira avaliación, que coincidirá coa avaliación final programada para o día 22 de xuño de 2023.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior [2023]

O día 5 de xaneiro publicouse no DOG a Orde pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2023. 

Requisitos:

 • Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
 • Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Prazos de presentación de solicitudes:

 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: entre os días 27 de febreiro e 10 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos.
 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: entre os días 23 de xaneiro e 3 de febreiro de 2023, ambos os dous incluídos.

Máis información:

Que facer despois do Bacharelato?

O Departamento de Orientación do noso centro elaborou un documento de interese para o alumnado de 2º de Bacharelato. Fai clic na imaxe para acceder. 

Non esquezas achegarte ao despacho de Orientación para recibir información personalizada. Agardámoste!

Novos currículos [ESO e Bacharelato]

O Consello da Xunta, na súa reunión do 15 de setembro de 2022, aprobou os decretos polos que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria, da ESO e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Currículo ESO [ver]
 • Currículo Bacharelato [ver]

Matrícula CUALE 22/23

Aínda quedan prazas libres!!

O alumnado interesado en prepararse para as probas da Escola Oficial de Idiomas dos niveis A2 e B1 pode matricularse no programa CUALE dende o 15 de setembro ata o 21 de setembro (ambos incluídos).

O impreso de matrícula está en Secretaría.

 • CUALE A2 para o alumnado de 4º ESO.
 • CUALE B1 para o alumnado de Bacharelato, ciclos e alumando que xa teña o certificado A2.

O horario das clases é o seguinte :

 • A2 mércores de 16:00h a 18:30 h (inicio das clases: 28/09/2022)
 • B1 luns de 16:00 h a 18:30 h (inicio das clases 3/10/2022)

Inicio do curso 2022/2023

O inicio da actividade lectiva terá lugar o día 08/09/2022, tal e como se recolle na Orde que regula o calendario escolar, e desenvolverase de acordo a este horario:

 • 8.50 h: inicio da actividade lectiva para o alumnado de ESO e FPB.
 • 13.00: inicio da actividade lectiva para o alumnado das ensinanzas de bacharelato e ciclos formativos. IMPORTANTE: o alumnado de bacharelato e ciclos non accederá ao recinto ata a hora indicada, co fin de non entorpecer o desenvolvemento da primeira xornada lectiva.
 • Os servizos de autobús e comedor funcionarán con normalidade.

O horario xeral do centro para este curso será o seguinte (alumnado de ESO, FP):

 • Entrada: 8.50 h.
 • Primeiro recreo: de 10.30 h a 10.50 h.
 • Segundo recreo: de 12.30 h a 12.50 h.
 • Saída: 14.30 h.
 • Os xoves hai clase pola tarde entre as 15.50 h e as 17.30 h.

O alumnado da ESO ao que se adxudicaron libros de texto do fondo solidario recibiraos no propio centro durante os primeiros días de clase. 

O centro está a traballar nas listaxes de alumnado por grupos e materias. O día 7 de setembro darase a coñecer a través de Abalar o grupo ao que queda adscrito cada estudante.

Plan Dixital do Centro

No apartado PLANS E PROXECTOS da nosa web está publicado o Plan Dixital do Centro [ligazón], un documento elaborado por un grupo de docentes do centro ao longo do curso 2021/22. Foi aprobado polo claustro do profesorado e polo consello escolar nas súas respectivas reunións ordinarias de final de curso.

Fondo solidario de libros de texto 2022: listaxes provisionais

Están dispoñibles as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas na participación do fondo solidario de libros de texto.

No artigo 13 da Orde do 29 de abril de 2022 establécese que todas as listaxes serán publicadas "única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar". Polo tanto, a devandita documentación só pode consultarse nas dependencias do centro ou por vía electrónica na aplicación Fondolibros, usando Chave 365 ou o certificado dixital.

Os vales de material escolar poden retirarse das oficinas do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro a partir do día 12 de xullo.

Matrícula ESO e bacharelato [2022/23]

Prazo. Entre o 23 de xuño e o 7 de xullo de 2022.

Procedemento de entrega de documentación. Ofrecemos dúas posibilidades:

 • Presencial. Entre 9.00 h e 13.30 h.
 • Telemática. Toda a documentación poderá remitirse ao enderezo electrónico matricula@iespintorcolmeiro.org

Esta é a documentación que empregaremos para realizar a matrícula do alumnado que cursará ESO e bacharelato no 2022/23. Nota/ O impreso de matrícula de cada curso e o documento de consentimento do uso da imaxe son editables (pode cubrilos desde o seu ordenador ou dispositivo móbil).

Que documentos hai que entregar? Moi sinxelo:

O impreso de matrícula correspondente + consentimento do uso da imaxe + copia DNI/NIE do alumnado (a copia do DNI só se require para 1º ESO).

Nota/ Pode asinar os PDF sen necesidade de imprimilos, mesmo incorporando unha sinatura "manuscrita". Máis información nesta ligazón.

Admisión a ciclos formativos [2022/2023]

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicou o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2022/2023.  

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas comezará o 23 de xuño ás 9 horas e prolongarase ata o 5 de xullo ás 13 horas.

A solicitude deberá realizarse mediante un asistente informático vía web para todos os réximes e graos [ciclosadmision]. 

En canto á oferta de formación profesional para o curso 2022/2023, recomendámoslle que consulte esa información na web institucional web institucional da Consellería

 • Máis información sobre a admisión a ciclos de grao medio [aquí].
 • Máis información sobre a admisión a ciclos de grao superior [aquí].
 • Instrucións xerais de admisión [aquí].
 • Información xeral para centros [aquí].
 • NOVO Buscador de centros con oferta de FP sostida con fondos públicos [aquí].
 • NOVO Buscador de ciclos formativos e cursos de especialización [aquí].
Distribuir contido


by Dr. Radut