Skip to Content

Relación de vacantes de ESO e bacharelato [2016-17]

Relación de vacantes que oferta o IES Pintor Colmeiro (Silleda – Pontevedra) en ESO e bacharelato para o curso 2016-2017:

 • 1º ESO: 29 prazas (20 ordinarias + 9 para necesidades específicas de apoio educativo [NEAE]). Rexistramos 61 reservas de alumnado procedente dos centros adscritos.
 • 2º ESO: 9 prazas (hai 51 alumnos/as con matrícula en 1º de ESO no curso 2015/16).
 • 3º ESO: 15 prazas (hai 45 alumnos/as con matrícula en 2º de ESO no curso 2015/16).
 • 4º ESO: 20 prazas (hai 40 alumnos/as con matrícula en 3º de ESO no curso 2015/16).
 • 1º BAC: 32 prazas (hai 34 alumnos/as con matrícula en 4º de ESO no curso 2015/16).
 • 2º BAC: 34 prazas (hai 32 alumnos/as con matrícula en 1º de bacharelato no curso 2015/16).

Lembramos que o alumnado que estea matriculado no IES Pintor Colmeiro neste curso ten garantida a súa permanencia no centro para cursar ensinanzas de ESO ou bacharelato [artigo 5.1 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro]. En consecuencia, non terá que presentar ningunha documentación.

Podes acceder á información oficial sobre o proceso de admisión premendo nesta ligazón.

 

Boas prácticas para un mellor uso de espazos e equipamentos

1. Equipos informáticos. É desexable que os ordenadores e proxectores se apaguen ao rematar a xornada de mañá e nos recreos. Con esta operación tan sinxela favorecemos a durabilidade dos compoñentes, reducimos o consumo eléctrico e, por conseguinte, estamos atenuando o impacto ambiental que ocasionan as tecnoloxías da información e da comunicación, un aspecto que normalmente se pasa por alto e ante o que é preciso sensibilizarse. Un exemplo: estímase que só o uso de internet "produce" anualmente 850 millóns de toneladas de gases contaminantes, o que equivale a un 2% do total. Polo tanto, é moi importante facer un uso racional dos recursos.
 
2. Iluminación das aulas.  Recomendamos encarecidamente que se apaguen as luces das aulas durante os recreos e, sobre todo, ao rematar a xornada de mañá ou cando sabemos que eses espazos non se van utilizar na seguinte hora. 
 
3. O coidado da aula. Imos centrarnos en varios aspectos aos que debemos prestarlles atención:
 • Orde e limpeza. Ao remate da xornada non deben quedar nas aulas nin libros nin papeis tirados polo chan. O material quedará recollido para facilitar as tarefas de limpeza.
 • Utilización da aula nos períodos de lecer. As aulas permanecerán pechadas durante os recreos, agás as de bacharelato e ciclos formativos. Sempre que sexa preciso que o alumnado utilice as aulas nos períodos de lecer, deberá facelo acompañado por un docente. E, xa que estamos, tamén é importante lembrar que as aulas deben quedar pechadas cando non hai clase nelas; é unha medida de seguridade básica.
 • Ventás. Nos meses de baixas temperaturas hai que evitar abrir as ventás se non é necesario. Cando a temperatura da aula sexa excesiva, o que no inverno acontece raramente, é preferible apagar os radiadores; dese xeito aforraremos enerxía e contribuiremos a reducir o volume de emisións contaminantes.

"Acoso Escolar"

 Charla impartida por axentes da Garda Civil sobre o "Acoso Escolar". Dirixida a alumnado de 2º ESO.

Tratamos esta temática desde as titorías coa finalidade de que o alumnado identifique situacións de acoso e que saiba reaccionar ante elas, que reflexione sobre o papel dos acosadores/as, as vítimas e tamén dos observadores/as.

Admisión de alumnado en centros públicos 2016-17 [ESO e Bacharelato]

Xa está en marcha o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017. Fai clic nesta ligazón para acceder á información oficial.

Lembramos que, de acordo co establecido no artigo noveno da Orde de 12 de marzo de 2013 [ver adxunto], o alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garantida a súa permanencia nel nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

O prazo de admisión para o alumnado que desexe cambiar de centro ou ir a un centro non adscrito será o período comprendido entre o 1 e o 21 de marzo (Anexo II).

Froita no Colmeiro

O IES Pintor Colmeiro participa en Froita na Escola, unha modalidade do programa Aliméntate ben que ten por obxecto o fomento do consumo de froita entre o alumnado dos centros escolares.

Os centros seleccionados ofrecen froita fresca fresca gratuíta a través da convocatoria do FOGGA. No IES Pintor Colmeiro dispoñemos de froita durante os seguintes períodos:

 • Do 18 ao 22 de xaneiro
 • Do 15 ao 19 de febreiro
 • Do 7 ao 11 de marzo
 • Do 11 ao 14 de abril

Probas de acceso a ciclos 2016

Na web da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pode consultarse toda a información oficial sobre a convocatoria das probas de acceso a ciclos que terán lugar no 2016. Fai clic na ligazón.

Nota de interese. Transcribimos un fragmento do adxunto que leva por título "Preguntas frecuentes GS 2016"

No caso de ter un título de técnico de grao medio, pódese presentar á proba de acceso?

Non. Quen acredite estar en posesión dun título de técnico de formación profesional terá acceso directo aos ciclos de grao superior de formación profesional, nas condicións de admisión que se determinen, segundo a modificación introducida pola LOMCE no artigo 41.3 da LOE.

Resumo da xestión económica do 2015

Probas libres para a obtención dos títulos de ESO e bacharel

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos e as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos.

 • Información oficial sobre as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria para maiores de dezaoito anos: aquí.
 • Información oficial sobre as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos: aquí.

Máis ordenadores na biblioteca

A biblioteca informa de que a partir de hoxe contamos con oito novos ordenadores portátiles, a disposición de todos os grupos que o precisen para facer traballos, consultas... Todos eles contan con conexión a Internet. Están ubicados en dúas das mesas de xogos. A súa clave é "colmeiro".
Estes novos equipos súmanse aos cinco cos que xa contabamos anteriormente.
Nos vindeiros días elaboraremos un horario cos grupos que desexen utilizalos. Os profesores interesados deben anotarse na biblioteca.

PODES VISITAR "EDUGAL" do 17 ao 19 de febreiro en Pontevedra

SALÓN DE OFERTA DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN EN GALICIA

Distribuir contido


by Dr. Radut