Skip to Content

Adxudicación definitiva de libros de texto [2017-18]

Nesta ligazón poderá consultar a listaxe dos libros de texto que lles foron adxudicados ás alumnas e alumnos de de ESO que participaron na actual convocatoria do fondo solidario. 

Os libros iránselles entregando ao alumnado nos próximos días. É importante que as familias teñan en conta que o centro non dispón neste momento de todos os exemplares adxudicados, polo que as entregas se irán axustando ás reservas dispoñibles. Agardamos que o proceso estea concluído no prazo máis breve posible.

Formación Profesional Básica [2017/18]

O IES Plurilingüe Pintor Colmeiro ofrece o ciclo básico de Servizos Comerciais, correspondente á oferta de formación profesional básica (FBP).

O número de prazas dispoñibles é de vinte, das que dúas se reservan para alumnado con discapacidade recoñecida.

A solicitude de admisión (ANEXO I) presentarase no centro de preferencia do 1 ata as 13.00 horas do día 12 de setembro. Neste mesmo prazo deberá ser entregado no centro educativo o documento de consentimento de incorporación á formación profesional básica, a que se fai referencia no artigo 11, alínea 1.d), da Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia,así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas. De non entregaren este documento neste prazo, entenderase que os/as titulares da patria potestade ou representantes legais do alumnado non dan o consentimento de incorporación á formación profesional básica. Acompañarase do Anexo A.

A solicitude de admisión é única, gratuíta e non pode estar corrixida ou emendada no momento da súa presentación. A presentación dunha nova solicitude nun mesmo centro, a fin de modificar a anterior, anula a primeira.

Normativa de referencia:

Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.

 

Bolsas para estudos postobrigatorios [2017-2018]

Acaba de abrirse o prazo de solicitude de bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios no ano académico 2017-2018 (bacharelato, ciclos formativos e FP básica). 

As solicitudes deben formalizarse na sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, entrando na opción "Trámites y servicios".

O período de solicitude remata o 3 de outubro de 2017Nesta ligazón podes consultar o texto íntegro da convocatoria.

Máis información no portal de bolsas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Fondo solidario 2017/18 - Listaxe provisional de admitidos

Publicamos a listaxe provisional de solicitudes admitidas no Fondo solidario de libros de texto 2017/2018.

As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra esta listaxe antes das 13.30 horas do día 18 de xullo.

Normativa de referencia: Orde do 16 de maio de 2017.

Probas extraordinarias [setembro 2017]

Podes consultar os horarios das probas de setembro nesta ligazón.

Entrega de diplomas do Programa TEI (Titoría entre iguais)

Entrega de diplomas do Programa TEI (Titoría entre iguais)

Entrega de diplomas do Programa TEI (Titoría entre iguais)

Entrega de diplomas do Programa TEI (Titoría entre iguais)

Grazas ao alumnado de 3º de ESO pola súa colaboración!!!

Calendario de final de curso [2016/17]

Calendario de fin de curso (devolución de libros, entrega de cualificacións, reclamacións, matrícula para o curso 2017/18...)

 

Admisión a ciclos formativos [2017/18]

No portal educativo de formación profesional da Xunta de Galicia estase a publicar a información relativa ao proceso de admisión aos ciclos formativos para o 2017/18.

O prazo de presentación de solicitudes esténdese do 26 de xuño ao 4 de xullo.

A solicitude deberá realizarse mediante este asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario. Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.

Estas son as instrucións de admisión e este o calendario de admisión.

Matrícula para ESO e Bacharelato [2017/18]

Nesta ligazón podes consultar as instrucións para realizar a matrícula na ESO e no bacharelato no curso 2017-18.

O alumnado da ESO que vaia facer uso do servizo de comedor deberá presentar o Anexo VI da Instrución 05/2017 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e O.U. O prazo límite de entrega deste documento é o 14 de xullo para o alumnado ao que lle corresponde realizar a matrícula no período ordinario (xuño/xullo).

Esta é a listaxe de libros de texto.

Distribuir contido


by Dr. Radut