Skip to Content

Listaxes ESO/BAC 2021/22

Podes consultar aquí as listaxes do alumnado de ESO e bacharelato segundo a asignación aos grupos.  Os datos que se facilitan son o primeiro apelido e os 4 últimos caracteres do documento de identidade que figura no seu expediente.

Nesta ligazón podes acceder ao plano do centro para ver a distribución de espazos e o sentido de circulación que se propón para garantir a seguridade sanitaria.

Matrícula CUALE 2021/2022

Ábrese o prazo de matrícula para asistir ás clases do programa CUALE- Inglés.

Prazo: do 10 ao 16 de setembro (ambos incluídos)

Como podes presentar a documentación de matrícula? Contas con dúas posibilidades:

 • Presencial: entregando a folla de solicitude na secretaría do centro.

Adxudicaranse 20 prazas en cada nivel, atendendo a dous criterios:

 • Farase por estrita orde de chegada.
 • Ten preferencia o alumnado pre-inscrito en xuño. O resto do alumnado obterá praza  ata completar as 20 vacantes do seu nivel. Cando haxa máis solicitudes que prazas, abrirase unha listaxe de agarda.

Rematado o prazo de matrícula, publicarase a listaxe de admitidos, o horario de cada grupo e as datas de comezo das clases.

Calendario de inicio de curso 2021/2022

O Servizo de Inspección enviou instrucións nas que se exixe a incorporación simultánea de todo o alumnado o vindeiro día 15 de setembro. Aínda que entendemos que non é unha medida axeitada na actual situación sanitaria, procedemos a axustar o calendario de comezo do curso de acordo coas indicacións recibidas. En consecuencia, o inicio da actividade lectiva terá lugar o día 15/09/2021 e desenvolverase de acordo a este horario:

 • 8.50 h: inicio da actividade lectiva para o alumnado de ESO e FPB.
 • 13.00: inicio da actividade lectiva para o alumnado das ensinanzas de bacharelato e ciclos formativos. IMPORTANTE: o alumnado de bacharelato e ciclos non accederá ao recinto ata a hora indicada, co fin de non entorpecer o desenvolvemento da primeira xornada lectiva.

O alumnado que nesa data teña cita para a vacinación ou malestar derivado da mesma pode adiar a súa incorporación ao centro, priorizando a súa saúde e a de toda a comunidade educativa.

Oferta de formación profesional básica 2021/22

O centro ofrece o grao básico de Servizos comerciais.

Nº de prazas: 18, das que 2 están reservadas para persoas con discapacidade recoñecida. O alumnado con necesidades educativas especiais que curse un ciclo formativo da formación profesional básica incorporarase, con carácter xeral, co resto do alumnado matriculado no programa. Neste caso, para os efectos de ocupar postos escolares computará o dobre.

Calendario

 • Presentación de solicitudes: desde o día 1 ao 10 de setembro ás 13:00 horas
 • Listaxe de alumnado admitido e non admitido: 15 de setembro
 • Reclamación á listaxe: 16 ao 17 de setembro
 • Matriculación: do 15 ao 22 de setembro

Normativa aplicable: http://www.edu.xunta.gal/fp/fp-basica

Bolsas para estudos postobrigatorios [2021-2022]

Está aberto o prazo de solicitude de bolsas para o alumnado que curse estudos postobrigatorios no ano académico 2021-2022 (bacharelato, ciclos formativos e FP básica).

Prazo de presentación: desde o 3 de agosto de 2021 ata o 30 de setembro de 2021.

As solicitudes deben formalizarse na sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional [aquí].

Acceso ao texto da convocatoria [aquí].

Máis información no Portal de bolsas do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Tarxeta Xente Nova

As empresas adxudicatarias do transporte escolar do noso centro comunican que o alumnado de ensinanzas non obrigatorias que faga uso dese servizo deberá solicitar a tarxeta Xente Nova para poder viaxar gratis. Esta tarxeta será expedida por Abanca.

Máis información nesta ligazón.

Probas extraordinarias [setembro 2021]

Mércores 1 e xoves 2 de setembro: 

 • Exames da convocatoria extraordinaria. Na seguinte ligazón pode consultar o calendario das probas.
 • Devolución dos libros de texto non entregados en xuño. 

Venres 3 de setembro:

 • Publicación das cualificacións en Abalar.

Alumnado con estudos incompletos en ciclos extinguidos

A consellería de Educación publicou a Resolución do 29 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Recomendámoslle a lectura deste texto a todas as persoas que cursaron estudos en calquera destes ciclos e que non chegaron a titular, sobre todo ao alumnado que ten módulos pendentes do ciclo medio de Condución de actividades físicas e deportivas no medio natural. Moi en síntese, as opcións son as seguintes:

 • Alumnado que cursou primeiro curso e non promocionou a segundo. Pode solicitar admisión no novo ciclo (o que substitúa ao extinguido) ou presentarse ás probas libres ás que se refire a devandita Resolución do 29 de marzo de 2021. É moi importante ter que en conta que o alumnado "non pode estar matriculado/a simultaneamente nas probas libres reguladas nesta resolución e no ciclo formativo establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que substitúa o establecido ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo".
 • Alumnado que cursou primeiro e promocionou a segundo (con ou sen módulos pendentes). Pode facer unha matrícula ordinaria en segundo.

Comedor escolar para alumnado de ESO [2021/2022]

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou a Instrución 3/2021, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2021/2022.

 • Que días se ofrece o servizo de comedor no noso centro? Todos os xoves lectivos.
 • Quen pode acceder a ese servizo? O alumnado matriculado nun curso da ESO.
 • Que trámites deben realizar as familias que desexen facer uso do servizo de comedor? Presentar a autodeclaración ao longo do mes de xullo de 2021 [aquí]. Recomendámoslle a lectura deste documento para aclarar certos aspectos da autodeclaración.
 • Que opcións teñen as familias do alumnado da ESO que non faga uso do servizo de comedor? Este alumnado poderá permanecer no centro ou abandonalo durante esta franxa horaria. A opción elixida deberá documentarse nun impreso que deberá achegarse á Secretaría do centro ao longo do mes de xullo de 2021 [aquí].

Os impresos que poñemos a disposición das familias poden presentarse nas oficinas do centro ou telematicamente. No caso de optar pola presentación telemática, o correo electrónico ao que deben dirixirse é o seguinte: matricula@iespintorcolmeiro.org

Admisión a ciclos formativos [2021/2022]

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2021/2022.  

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas comezará o 25 de xuño ás 9 horas e prolongarase ata o 5 de xullo ás 13 horas.

A solicitude deberá realizarse mediante un asistente informático vía web para todos os réximes e graos [ciclosadmision]. 

En canto á oferta de formación profesional para o curso 2021/2022, recomendámoslle que consulte esa información na web institucional web institucional da Consellería. Entre as novidades da oferta do vindeiro curso hai unha que lle afecta ao noso centro, posto que deixa de impartirse o ciclo medio de Condución de actividades físicas e deportivas no medio natural (1.400 horas de formación). No seu lugar implántase o ciclo medio de Guía no medio natural e de tempo libre (2.000 horas). De momento non dispoñemos do currículo deste novo ciclo nin coñecemos a distribución horaria dos seus módulos.

 • Máis información sobre a admisión a ciclos de grao medio [aquí].
 • Máis información sobre a admisión a ciclos de grao superior [aquí].
 • Oferta do réxime ordinario, clasificada por familia profesional e ciclo formativo [aquí]
 • Oferta do réxime ordinario, clasificada provincia e concello [aquí]
Distribuir contido


by Dr. Radut