Skip to Content

Orientación

MEMBROS DO DEPARTAMENTO. Curso 2019/2020

Mª Isabel Blanco Nespereira (Orientadora- Xefa de Departamento)

María Inmaculada Cao Gulías (Orientadora)

Mª Josefa Castro Mangana (Pedogoxía terapéutica)

Natalia Castro Martínez (Audición e linguaxe)

Josefa Campos Pérez (Pedagoxía terapéutica)

 

PLAN DE CONVIVENCIA

O plan de convivencia do centro é o documento no que se articula a convivencia escolar, que garante unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a súa resolución pacífica.

PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A atención á diversidade establécese como principio fundamental que debe rexer todo o ensino básico, co obxectivo de lle proporcionar a todo o alumnado unha educación adecuada ás súas características e necesidades.

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

O Plan de Acción Titorial ( PAT) é o documento marco que recolle a organización e funcionamento das titorías que se van a realizar no centro, así como o conxunto de actividades que contribúan á orientación personalizada dos alumnos e alumnas, tanto no educativo como no persoal e o profesional

INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

  • Consulta o blog de orientación facendo clik aquí
  • Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU)

 

Distribuir contido


by Dr. Radut