Skip to Content

Proxecto Educativo de Centro (PEC)

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CURSO 2019/20

PLAN DE IGUALDADE

El Plan de igualdad (o plan coeducativo) es un documento programático a través del cual los centros educativos pueden recoger las medidas de acción positiva para abordar la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y para sensibilizar, prevenir e intervenir frente a la violencia machista, que incluye la violencia de género y la LGBTIfobia

PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

O Proxecto Lingüístico de Centro ( PLC) é unha parte do Proxecto Educativo de Centro en que se recolle a regulación consensuada dos usos lingüísticos comunicativos e a súa educación en todos os aspectos da vida do centro (ensinos, materias, documentos, administración, actividades, etc.) co fin de mellorar o ensino.

Miguel Calvillo

 

PLAN DE CONVIVENCIA

O plan de convivencia do centro é o documento no que se articula a convivencia escolar, que garante unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a súa resolución pacífica.

PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A atención á diversidade establécese como principio fundamental que debe rexer todo o ensino básico, co obxectivo de lle proporcionar a todo o alumnado unha educación adecuada ás súas características e necesidades.

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

O Plan de Acción Titorial ( PAT) é o documento marco que recolle a organización e funcionamento das titorías que se van a realizar no centro, así como o conxunto de actividades que contribúan á orientación personalizada dos alumnos e alumnas, tanto no educativo como no persoal e o profesional

Distribuir contido


by Dr. Radut